Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Danh sách học viên

#Tên học viênNgày sinhCMNDNguyên quán
#Tên học viênNgày sinhCMNDNguyên quán

1

Nguyễn Hữu Việt

14/05/1984

125159651

Bắc Ninh

2

Hà Quốc Trung

14/03/1972

001072002744

Hưng Yên

3

Hà Thị Phương Thảo

16/10/1981

013215830

Ninh Bình

4

Phạm Hải Sơn

05/02/1978

022078000039

Quảng Ninh

5

Nguyễn Văn Quyết

19/10/1988

173024671

Thanh Hóa

6

Chu Văn Quang

24/07/1983

125032805

Bắc Ninh

7

Vũ Xuân Phương

02/09/1986

151594813

Thái Bình

8

Nguyễn Thị Việt Nga

28/04/1972

011706606

Nghệ An

9

Cù Kim Long

26/09/1980

013233537

Phú Thọ

10

Nguyễn Khánh Linh

30/06/1986

135246326

Vĩnh Phúc

11

Đặng Huỳnh Kim

15/09/1986

012503098

Hà Nội

12

Trịnh Văn Hùng

15/10/1985

172111072

Thanh Hóa

13

Vũ Thanh Hà

04/12/1980

012145953

Hà Nội

14

Quách Thị Ngọc Bích

17/09/1990

142492381

Hải Dương

15

Trần Lê Thế Vinh

02/04/1981

201467861

Đà Nẵng

16

Trần Thị Tuyết

26/09/1991

163030442

Nam Định

17

Vũ Anh Tuấn

21/02/1982

012093499

Hà Nội

18

Phạm Xuân Thành

22/02/1974

201638888

Thừa Thiên Huế

19

Nguyễn Tiến Thành

13/07/1981

111652525

Hà Nội

20

Trần Văn Thắng

24/11/1988

186614629

Nghệ An

21

Nguyễn Mậu Thắng

26/12/1987

001087007126

Thái Bình

22

Nguyễn Xuân Thái

08/03/1983

013506384

Thái Bình

23

Hoàng Thị Nhung

28/12/1989

142378844

Hải Dương

24

Đặng Văn Khen

16/02/1984

142169922

Hải Dương

25

Nguyễn Khắc Hiếu

26/09/1984

311746112

Tiền Giang

26

Trần Khánh Hiệp

03/03/1982

012149239

Hà Tĩnh

27

Trần Văn Giang

21/01/1975

012410941

Thanh Hóa

28

Vũ Đức Đạt

07/12/1984

135071097

Vĩnh Phúc

29

Vũ Trọng Đạo

16/04/1985

013646369

Hải Dương

30

Ngô Mạnh Cường

03/11/1975

201440392

Nam Định

31

Ngô Văn Bình

22/12/1986

121516332

Bắc Giang

32

Trần Lê Thế Vinh

02/04/1981

201467861

Đà Nẵng

33

Phạm Xuân Thành

22/02/1974

201638888

Thừa Thiên Huế

34

Nguyễn Tiến Thành

13/07/1981

111652525

Hà Nội

35

Trần Văn Thắng

24/11/1988

186614629

Nghệ An

36

Nguyễn Mậu Thắng

26/12/1987

001087007126

Thái Bình

37

Nguyễn Xuân Thái

08/03/1983

013506384

Thái Bình

38

Hoàng Thị Nhung

28/12/1989

142378844

Hải Dương

39

Đặng Văn Khen

16/02/1984

142169922

Hải Dương

40

Nguyễn Khắc Hiếu

26/09/1984

311746112

Tiền Giang

41

Trần Khánh Hiệp

03/03/1982

012149239

Hà Tĩnh

42

Trần Văn Giang

21/01/1975

012410941

Thanh Hóa

43

Vũ Đức Đạt

07/12/1984

135071097

Vĩnh Phúc

44

Vũ Trọng Đạo

16/04/1985

013646369

Hải Dương

45

Ngô Mạnh Cường

03/11/1975

201440392

Nam Định

46

Ngô Văn Bình

22/12/1986

121516332

Bắc Giang

47

Trần Lê Thế Vinh

02/04/1981

201467861

Đà Nẵng

48

Trần Thị Tuyết

26/09/1991

163030442

Nam Định

49

Vũ Anh Tuấn

21/02/1982

012093499

Hà Nội

50

Phạm Xuân Thành

22/02/1974

201638888

Thừa Thiên Huế

51

Nguyễn Tiến Thành

13/07/1981

111652525

Hà Nội

52

Trần Văn Thắng

24/11/1988

186614629

Nghệ An

53

Nguyễn Mậu Thắng

26/12/1987

001087007126

Thái Bình

54

Nguyễn Xuân Thái

08/03/1983

013506384

Thái Bình

55

Hoàng Thị Nhung

28/12/1989

142378844

Hải Dương

56

Đặng Văn Khen

16/02/1984

142169922

Hải Dương

57

Nguyễn Khắc Hiếu

26/09/1984

311746112

Tiền Giang

58

Trần Khánh Hiệp

03/03/1982

012149239

Hà Tĩnh

59

Trần Văn Giang

21/01/1975

012410941

Thanh Hóa

60

Vũ Đức Đạt

07/12/1984

135071097

Vĩnh Phúc

61

Vũ Trọng Đạo

16/04/1985

013646369

Hải Dương

62

Ngô Mạnh Cường

03/11/1975

201440392

Nam Định

63

Ngô Văn Bình

22/12/1986

121516332

Bắc Giang

64

Nguyễn Thanh Tùng

04/11/1978

011958335

Thanh Hóa

65

Tạ Bảo Trung

03/02/1979

001079005272

Hưng Yên

66

Nguyễn Việt Phương

30/12/1977

012303510

Hà Nội

67

Thân Minh Ngọc

12/12/1981

024081000124

Bắc Giang

68

Hồ Thế Lưu

20/06/1972

011753982

Nghệ An

69

Lê Ngọc Kiên

07/06/1978

011826659

Thanh Hóa

70

Nguyễn Thiên Hoàng

25/04/1974

013216437

Hải Dương

71

Bùi Ánh Dương

22/02/1978

013341022

Thanh Hóa

72

Dương Quốc Cường

28/07/1977

011833218

Thái Nguyên

73

Nguyễn Hùng Cường

15/03/1982

012224660

Nam Định

74

Hoàng Việt Anh

04/01/1972

011896321

Hà Nội

75

Nguyễn Thanh Tùng

04/11/1978

011958335

Thanh Hóa

76

Trần Hải Trường

07/02/1974

012444203

Thái Bình

77

Tạ Bảo Trung

03/02/1979

Hưng Yên

78

Tôn Tích Dương Triều

05/05/1969

011501427

Nghệ An

79

Nguyễn Thị Thu Trang

21/10/1982

012278246

Hà Nội

80

Nguyễn Thanh Toàn

23/09/1978

022078000019

Quảng Ninh

81

Đường Tất Toán

14/03/1976

019076000050

Thái Nguyên

82

Lại Thị Thanh Thúy

01/09/1981

012120082

Hà Nội

83

Nguyễn Việt Phương

30/12/1977

012303510

Hà Nội

84

Lã Hồng Nguyên

01/09/1974

011670291

Phú Thọ

85

Thân Minh Ngọc

12/12/1981

024081000124

Bắc Giang

86

Hà Tuấn Minh

20/11/1978

011937127

Hà Nội

87

Hồ Thế Lưu

20/06/1972

011753982

Nghệ An

88

Lê Ngọc Kiên

07/06/1978

011826659

Thanh Hóa

89

Ngô Tuấn Khiêm

27/01/1970

012934137

Nam Định

90

Phạm Quang Huy

031081000405

Hải Phòng

91

Nguyễn Trung Hiếu

13/02/1988

012517792

Hà Nội

92

Bùi Ánh Dương

22/02/1978

013341022

Thanh Hóa

93

Đinh Thị Kim Dung

23/01/1960

010397882

Hà Nội

94

Dương Quốc Cường

28/07/1977

011833218

Thái Nguyên

95

Nguyễn Hùng Cường

15/03/1982

012224660

Nam Định

96

Hoàng Việt Anh

04/01/1972

011896321

Hà Nội

97

Tôn Tích Dương Triều

05/05/1969

011501427

Nghệ An

98

Nguyễn Thị Thu Trang

21/10/1982

012278246

Hà Nội

99

Nguyễn Thanh Toàn

23/09/1978

022078000019

Quảng Ninh

100

Đường Tất Toán

14/03/1976

019076000050

Thái Nguyên

101

Lại Thị Thanh Thúy

01/09/1981

012120082

Hà Nội

102

Nguyễn Việt Phương

30/12/1977

012303510

Hà Nội

103

Lã Hồng Nguyên

01/09/1974

011670291

Phú Thọ

104

Thân Minh Ngọc

12/12/1981

024081000124

Bắc Giang

105

Hà Tuấn Minh

20/11/1978

011937127

Hà Nội

106

Hồ Thế Lưu

20/06/1972

011753982

Nghệ An

107

Lê Ngọc Kiên

07/06/1978

011826659

Thanh Hóa

108

Ngô Tuấn Khiêm

27/01/1970

012934137

Nam Định

109

Phạm Quang Huy

031081000405

Hải Phòng

110

Đinh Xuân Hưng

25/08/1977

012969528

Ninh Bình

111

Nguyễn Trung Hiếu

13/02/1988

012517792

Hà Nội

112

Bùi Ánh Dương

22/02/1978

013341022

Thanh Hóa

113

Đinh Thị Kim Dung

23/01/1960

010397882

Hà Nội

114

Dương Quốc Cường

28/07/1977

011833218

Thái Nguyên

115

Nguyễn Hùng Cường

15/03/1982

012224660

Nam Định

116

Hoàng Việt Anh

04/01/1972

011896321

Hà Nội

117

Nguyễn Tá Anh

18/09/1977

011893318

Hà Nội

118

Nguyễn Thị Minh Vân

13/07/1961

010274681

Thái Bình

119

Nguyễn Thanh Tùng

30/10/1984

172016850

Thanh Hóa

120

Đặng Đình Trường

03/09/1986

012817524

Nam Định

121

Nguyễn Đức Thắng

28/03/1981

012202071

Hà Nội

122

Lê Huyền Quang

05/01/1985

131509680

Phú Thọ

123

Nguyễn Trung Kiên

04/11/1984

142074512

Hải Dương

124

Đỗ Trung kiên

27/09/1982

012884868

Hà Tây

125

Chu Thị Thanh Hòa

09/01/1990

112454091

Hà Nội

126

Nguyễn Trung Hiếu

13/02/1988

012517792

Hà Nội

127

Phạm Viêt Hà

14/03/1977

011920300

Hưng Yên

128

Nguyễn Phúc Đồng

06/10/1982

142033764

Hải Dương

129

Trần Cương

09/12/1977

013350533

Vĩnh Phúc

130

Nguyễn Đức Anh

27/01/1984

172589962

Thanh Hóa

131

Đỗ Trọng Vĩnh

20/05/1975

171595040

Thanh Hóa

132

Lữ Trọng Văn

25/07/1980

171873195

Thanh Hóa

133

Lưu Khắc Vân

19/03/1958

171110079

Thanh Hóa

134

Nguyễn Quốc Trọng

20/09/1969

171426550

Thanh Hóa

135

Nguyễn Văn Toàn

05/05/1977

171866655

Thanh Hóa

136

Mai Văn Tiệp

10/01/1984

172700489

Thanh Hóa

137

Hoàng Thị Phương Thúy

20/11/1984

172314980

Thanh Hóa

138

Nguyễn Tài Thúc

30/06/1980

172310992

Thanh Hóa

139

Lê Văn Thơ

07/05/1980

171763809

Thanh Hóa

140

Nguyễn Đức Thiện

03/05/1981

172002546

Thanh Hóa

141

Lương Văn Thắng

21/10/1983

171852442

Thanh Hóa

142

Hoàng Nam Thắng

22/06/1985

172114670

Thanh Hóa

143

Cao Duy Tám

19/05/1978

171821849

Thanh Hóa

144

Lê Đình Sơn

26/12/1981

172587299

Thanh Hóa

145

Trần Lê Phúc

19/10/1982

172100463

Thanh Hóa

146

Nguyễn Thị Liên

20/07/1987

172829408

Thanh Hóa

147

Lê Anh Lân

02/08/1982

171778755

Thanh Hóa

148

Trịnh Thị Lan

28/05/1979

171632146

Thanh Hóa

149

Lê Thị Lan

12/10/1977

171828690

Thanh Hóa

150

Cầm Bá Huyến

06/10/1976

171738160

Thanh Hóa

151

Trần Ngọc Hưng

22/05/1982

172011660

Thanh Hóa

152

Nguyễn Văn Hùng

14/10/1982

172092133

Thanh Hóa

153

Hoàng Ngọc Hùng

11/12/1976

171820384

Thanh Hóa

154

Lê Xuân Huệ

20/10/1975

171727722

Thanh Hóa

155

Trương Ngọc Huấn

10/05/1978

172050013

Thanh Hóa

156

Nguyễn Quốc Hoàn

05/03/1970

171357638

Thanh Hóa

157

Lê Tuấn Hải

25/01/1986

172434926

Thanh Hóa

158

Nguyễn Sơn Hà

01/04/1981

171685871

Thanh Hóa

159

Hoàng Văn Hà

15/07/1977

171855015

Thanh Hóa

160

Nguyễn Văn Đạt

25/11/1986

172673521

Thanh Hóa

161

Phạm Văn Cường

28/02/1982

172391675

Thanh Hóa

162

Mai Cao Cường

26/01/1975

172080442

Thanh Hóa

163

Lê Trung Anh

05/11/1983

172064627

Thanh Hóa

164

Hà Tuấn Anh

18/12/1979

171714549

Thanh Hóa

165

Nguyễn Tấn Vương

01/05/1980

312306077

Bến Tre

166

Lê Thanh Tùng

01/09/1987

311944321

Tiền Giang

167

Trần Đỗ Anh Tuấn

03/11/1986

311839695

Bến Tre

168

Thái Hoàng Minh Tuấn

14/08/1982

023652173

Trà Vinh

169

Lê Minh Tuấn

22/09/1979

023375106

Long An

170

Trần Hoàng Trung

20/09/1982

361960177

Hậu Giang

171

Lê Minh Trung

025176165

Đồng Tháp

172

Trương Thi Thủy

06/03/1974

024467335

Quảng Ngãi

173

Phan Ngọc Thùy

07/04/1971

221135973

Phú Yên

174

Nguyễn Nhật Thuận

23/05/1984

301107651

Long An

175

Nguyễn Thị Kim Thi

10/09/1986

362081340

Hậu Giang

176

Nguyễn Huỳnh Tâm

20/07/1978

023233282

Hồ Chí Minh

177

Trần Minh Sơn

02/03/1989

024532570

Hà Tĩnh

178

Võ Hoàng Sơn

01/09/1984

311853772

Tiền Giang

179

Nguyễn Minh Sang

15/06/1982

311725397

Tiền Giang

180

Nguyễn Văn Quyết

13/08/1983

142047772

Hải Dương

181

Nguyễn Duy Phát

1985

311904820

Tiền Giang

182

Phan Thị Mỹ Nương

30/10/1982

301043991

Long An

183

Nguyễn Văn Nhu

1981

331734075

Hậu Giang

184

Nguyễn Thành Nhẫn

14/03/1981

023510848

Hồ Chí Minh

185

Lê Thành Nhân

15/08/1980

381114934

Cà Mau

186

Đào Công Minh

16/01/1977

271352908

Nghệ An

187

Nguyễn Hồng Lĩnh

08/07/1967

021947715

Kiên Giang

188

Võ Nguyễn Xuân Khôi

05/01/1985

023802729

Long An

189

Nguyễn Lê Vi Huỳnh

05/01/1980

271589091

Bình Dương

190

Ngô Phúc Huy

30/10/1979

023300587

Quảng Nam

191

Võ Trung Hưng

20/08/1989

240947024

Hà Tĩnh

192

Đặng Hữu Hưng

09/09/1985

341325572

Đồng Tháp

193

Nguyễn Học

20/10/1988

362194908

Thừa Thiên Huế

194

Phan Ngọc Hiếu

10/06/1973

024948864

Hà Tây

195

Lê Thanh Hải

18/04/1988

215087346

Bình Định

196

Đặng Tấn Hải

19/02/1978

271276105

Bắc Giang

197

Nguyễn Văn Hải

25/02/1988

311955813

Tiền Giang

198

Phùng Quang Đại

16/12/1983

024740640

Bình Định

199

Ngô Lê Phương Đài

08/15/1977

022949593

Tp Hồ Chí Minh

200

Hoàng Mạnh Cường

03/04/1989

311992697

Ninh Bình

201

Ngô Hán Chiêu

05/01/1979

025554553

Vĩnh Long

202

Nguyễn Văn Chẩn

28/07/1979

023220672

Hồ Chí Minh

203

Trịnh Kim Bảng

19/08/1986

321254637

Bến Tre

204

Lê Thị Ngọc Anh

06/08/1970

022123117

Đà Nẵng

205

Trần Thế Anh

13/6/1981

023446056

Hồ Chí Minh

206

Dương Văn Thao

30/10/1983

080406774

Cao Bằng

207

Lý Xuân Tuân

01/02/1984

080522247

Cao Bằng

208

Nguyễn Văn Tuấn

03/5/1979

080460060

Cao Bằng

209

Nguyễn Thành Trung

24/03/1981

080475913

Cao Bằng

210

Nông Văn Toàn

2/10/1985

080426167

Cao Bằng

211

Nông Văn Thịnh

26/04/1983

080414082

Cao Bằng

212

Hoàng Sơn Thủy

04/04/1966

080403484

Cao Bằng

213

Dương Nông Tuệ

02/05/1962

080362119

Cao Bằng

214

Thạch Ngọc Sơn

22/11/1986

080430270

Cao Bằng

215

Đàm Xuân Sơn

14/06/1981

090875944

Cao Bằng

216

Hoàng Hồng Quân

12/12/1984

080529188

Cao Bằng

217

Nông Văn Nghị

03/05/1984

080521218

Cao Bằng

218

Vương Ngọc Ninh

10/08/1984

080522974

Cao Bằng

219

Nông Thị Nha

13/10/1982

080371160

Cao Bằng

220

Lương Văn Nam

21/12/1986

080427633

Cao Bằng

221

Chu Văn Luân

10/01/1983

080357915

Cao Bằng

222

Đàm Thị Loan

11/12/1971

080370333

Cao Bằng

223

Triệu Hương Lan

18/06/1985

080523938

Cao Bằng

224

Hoàng Văn Khôi

04/09/1981

080416865

Cao Bằng

225

Nguyễn Trung Kiên

23/12/1982

080477572

Cao Bằng

226

Lý Thị Thu Huyền

17/07/1980

080398691

Cao Bằng

227

Phạm Trung Hiếu

26/01/1984

080527098

Cao Bằng

228

Ngô Thị Minh Hoàn

19/01/1980

080418824

Cao Bằng

229

Nông Duy Hùng

12/05/1983

080450244

Cao Bằng

230

Đàm Văn Hùng

24/12/1979

080468074

Cao Bằng

231

Nguyễn Thị Huệ

10/08/1972

080357206

Cao Bằng

232

Nông Chí Công

23/11/1984

080527092

Cao Bằng

233

Nguyễn Văn Tú

15/03/1987

125194708

Bắc Ninh

234

Mai Quốc Trường

08/01/1982

017258449

Thanh Hóa

235

Mai Thùy Ngân

10/11/1978

111897889

Thanh Hóa

236

Nguyễn Thị Huyền

02/10/1979

182177853

Nghệ An

237

Nguyễn Văn Hưng

08/11/1985

111922727

Hà Nội

238

Vũ Văn Hải

23/11/1979

013567141

Hải Dương

239

Nguyễn Xuân Cảnh

09/11/1980

125042032

Bắc Ninh

240

Phạm Tuấn Anh

24/09/1978

011958676

Ninh Bình

241

Đỗ Văn Tuyên

17/02/1986

012518505

Hà Nội

242

Nguyễn Đình Trường

03/10/1976

011912020

Hà Nội

243

Nguyễn Thanh Thủy

30/05/1976

012323913

Hưng Yên

244

Vũ Thị Thúy

06/11/1983

142086106

Hải Dương

245

Nguyễn Thị Minh Thu

19/08/1987

151628164

Thái Bình

246

Dương Minh Tấn

22/03/1982

111641946

Hà Nội

247

Nguyễn Văn Tài

12/12/1983

111577438

Hà Nội

248

Bùi Việt Nam

13/04/1982

012517887

Hà Nội

249

Nguyễn Việt Hưng

09/11/1974

011997782

Quảng Bình

250

Vũ Mạnh Hùng

06/05/1982

172354138

Thanh Hóa

251

Trần Mai Hoan

22/06/1985

050472626

Nam Định

252

Tạ Min Đức

14/09/1982

145035314

Hưng Yên

253

Nguyễn Tú Anh

09/11/1981

012161576

Hà Nội

254

Bùi Hải Yến

17/09/1986

012342799

Hà nội

255

Nguyễn Quang Tuấn

24/08/1973

011670176

Hưng Yên

256

Nguyễn Đức Tiến

11/09/1981

012063217

Hà Nội

257

Nguyễn Vinh Thọ

03/11/1976

111243562

Hà Nội

258

Nguyễn Viết Minh Quang

15/08/1978

191410102

Thừa Thiên Huế

259

Dương Anh Quân

04/09/1984

012281164

Hà Nội

260

Nguyễn Ngọc Phương

15/04/1977

011858838

Hà Nội

261

Nguyễn Đình Phức

02/01/1964

040343817

Bắc Ninh

262

Nguyễn Thanh Nhựt

18/02/1978

Quảng Nam

263

Nguyễn Ngọc Mừng

05/06/1982

125085821

Bắc Ninh

264

Đinh Hồng Khánh

31/08/1979

011838481

Hà Nội

265

Hoàng Trung Hiếu

05/02/1981

011984265

Thái Bình

266

Nguyễn Hoàng Dương

13/01/1972

011641322

Hải Dương

267

Nguyễn Thái Dương

03/07/1981

013450622

Thanh Hóa

268

Nguyễn Tiến Dũng

13/04/1978

113044989

Hòa Bình

269

Nguyễn Hữu Đức

05/02/1983

182530312

Nghệ An

270

Nguyễn Đức Định

29/11/1976

00022166

Hưng Yên

271

Nguyễn Khoa Chương

17/09/1983

013391989

Bắc Giang

272

Lê Vĩnh Chiến

07/08/1978

191413091

Quảng Trị

273

Vũ Quang Biển

01/05/1970

011958970

Cao Bằng

274

Nguyễn Tuấn Anh

27/10/1981

012083785

Hà Nội

275

Đỗ Trọng Vĩnh

20/05/1975

171595040

Thanh Hóa

276

Lữ Trọng Văn

25/07/1980

171873195

Thanh Hóa

277

Lưu Khắc Vân

19/03/1958

171110079

Thanh Hóa

278

Hoàng Anh Tuấn

10/10/1984

172013837

Thanh Hóa

279

Nguyễn Đăng Trường

02/10/1980

171666924

Thanh Hóa

280

Nguyễn Quốc Trọng

20/09/1969

171426550

Thanh Hóa

281

Mai Văn Tiệp

10/01/1984

172700489

Thanh Hóa

282

Hoàng Thị Phương Thúy

20/11/1984

172314980

Thanh Hóa

283

Nguyễn Tài Thúc

30/06/1980

172310992

Thanh Hóa

284

Lê Văn Thơ

07/05/1980

171763809

Thanh Hóa

285

Nguyễn Đức Thiện

03/05/1981

172002546

Thanh Hóa

286

Lương Văn Thắng

21/10/1983

171852442

Thanh Hóa

287

Hoàng Nam Thắng

22/06/1985

172114670

Thanh Hóa

288

Cao Duy Tám

19/05/1978

171821849

Thanh Hóa

289

Trịnh Ngọc Quỳnh

17/04/1976

171524914

Thanh Hóa

290

Hà Văn Quang

06/11/1980

171660210

Thanh Hóa

291

Lê Hoài Phương

07/05/1979

171794350

Thanh Hóa

292

Trần Lê Phúc

19/10/1982

172100463

Thanh Hóa

293

Ngọ Thành Nhân

26/07/1979

171796517

Thanh Hóa

294

Trịnh Khôi Nguyên

07/04/1983

172001636

Thanh Hóa

295

Nguyễn Văn Linh

23/07/1981

172452277

Thanh Hóa

296

Nguyễn Thị Liên

20/07/1987

172829408

Thanh Hóa

297

Lê Anh Lân

02/08/1982

171778755

Thanh Hóa

298

Trịnh Thị Lan

28/05/1979

171632146

Thanh Hóa

299

Lê Thị Lan

12/10/1977

171828690

Thanh Hóa

300

Trịnh Văn Kiệm

04/04/1985

172283437

Thanh Hóa

301

Cầm Bá Huyến

06/10/1976

171738160

Thanh Hóa

302

Lê Thị Thu Hương

16/06/1981

172004879

Thanh Hóa

303

Trần Ngọc Hưng

22/05/1982

172011660

Thanh Hóa

304

Hoàng Ngọc Hùng

11/12/1976

171820384

Thanh Hóa

305

Lê Xuân Huệ

20/10/1975

171727722

Thanh Hóa

306

Nguyễn Quốc Hoàn

05/03/1970

171357638

Thanh Hóa

307

Lê Tuấn Hải

25/01/1986

172434926

Thanh Hóa

308

Hoàng Văn Hà

15/07/1977

171855015

Thanh Hóa

309

Mai Văn Định

08/10/1982

172128523

Thanh Hóa

310

Nguyễn Văn Đạt

25/11/1986

172673521

Thanh Hóa

311

Cao Việt Cường

21/05/1979

172582907

Thanh Hóa

312

Lê Trung Anh

05/11/1983

172064627

Thanh Hóa

313

Hà Tuấn Anh

18/12/1979

171714549

Thanh Hóa

314

Lê Thị Bích Vân

27/04/1963

020707247

Hà Nội

315

Thái Hoàng Minh Tuấn

14/08/1982

023652173

Trà Vinh

316

Lê Minh Tuấn

22/09/1979

023375106

Long An

317

Vũ Xuân Tiến

23/18/1987

271907945

Hà Nam

318

Trương Thi Thủy

06/03/1974

024467335

Quảng Ngãi

319

Phan Ngọc Thùy

07/04/1971

221135973

Phú Yên

320

Lê Huy Thông

05/05/1977

Tiền Giang

321

Bùi Quang Thời

26/03/1984

321134634

Bến Tre

322

Lê Trí Thanh

06/01/1981

024877601

Quảng Nam

323

Lâm Giang Thanh

26/07/1980

331245060

Vĩnh Long

324

Trương Ngọc Tân

13/04/1984

201579653

Thái Bình

325

Nguyễn Thi Thanh Tâm

30/11/1979

312335237

Đồng Tháp

326

Lê Thanh Tài

15/10/1984

201482112

Đà Nẵng

327

Nguyễn Trường Sang

23/06/1988

225319073

Phú Yên

328

Nguyễn Văn Quyết

13/08/1983

142047772

Hải Dương

329

Nguyễn Đức Nhân

16/11/1974

024561247

Quảng Ngãi

330

Huỳnh Phúc Nguyên

13/07/1984

023954889

Quảng Nam

331

Trần Văn Ngọc

17/11/1982

162462233

Nam Định

332

Hồ Toàn Năng

17/02/1977

111464855

Hà Tây

333

Đặng Trần Tri Minh

09/06/1976

Nam Định

334

Trần Minh Lý

19/05/1976

023799061

Tiền Giang

335

Nguyễn Hồng Lĩnh

08/07/1976

021947715

Kiên Giang

336

Phạm Hoàng Mộng Lân

11/04/1979

023205222

Hà Nội

337

Trần Thị Ngọc Lan

31/10/1976

022778168

Tây Ninh

338

Trương Ngọc Đan Khanh

09/05/1977

023275694

Quảng Ngãi

339

Phan Ngọc Hiếu

10/06/1973

024948864

Hà Tây

340

Đặng Minh Hoàng

07/03/1980

023264837

Long An

341

Bùi Văn Hải

13/06/1959

Tiền Giang

342

Lâm Thị Kim Hà

25/05/1988

024089338

Thanh Hóa

343

Nguyễn Thị Hồng Điệp

15/12/1987

311927978

Tiền Giang

344

Đoàn Công Danh

08/09/1973

024888382

Quảng Nam

345

Nguyễn Văn Đậm

Tiền Giang

346

Ngô Hán Chiêu

05/01/1979

025554553

Vĩnh Long

347

Lê Thị Ngọc Anh

06/08/1970

022123117

Đà Nẵng

348

Dương Văn Thao

30/10/1983

080406774

Cao Bằng

349

Lý Xuân Tuân

01/02/1984

080522247

Cao Bằng

350

Nguyễn Văn Tuấn

03/05/1979

080460060

Cao Bằng

351

Nguyễn Thành Trung

24/03/1981

080475913

Cao Bằng

352

Nông Văn Toàn

02/10/1985

080426167

Cao Bằng

353

Hoàng Sơn Thủy

04/04/1966

080403484

Cao Bằng

354

Ngọc Thị Phương Thảo

21/01/1987

080508635

Cao Bằng

355

Dương Nông Tuệ

02/05/1962

080362119

Cao Bằng

356

Đàm Xuân Sơn

14/06/1981

090875944

Cao Bằng

357

Hoàng Hồng Quân

12/12/1984

080529188

Cao Bằng

358

Nông Văn Nghị

03/05/1984

080521218

Cao Bằng

359

Nông Thị Nha

13/10/1982

080371160

Cao Bằng

360

Lương Văn Nam

21/12/1986

080427633

Cao Bằng

361

Chu Văn Luân

10/01/1983

080357915

Cao Bằng

362

Đàm Thị Loan

11/12/1971

080370333

Cao Bằng

363

Triệu Hương Lan

18/06/1985

080523938

Cao Bằng

364

Hoàng Văn Khôi

04/09/1981

080416865

Cao Bằng

365

Nguyễn Trung Kiên

23/12/1982

080477572

Cao Bằng

366

Lý Thị Thu Huyền

17/07/1980

080398691

Cao Bằng

367

Ngô Thị Minh Hoàn

19/01/1980

080418824

Cao Bằng

368

Nông Duy Hùng

12/05/1983

080450244

Cao Bằng

369

Đàm Văn Hùng

24/12/1979

080468074

Cao Bằng

370

Phạm Trung Hiếu

26/01/1984

080527098

Cao Bằng

371

Nguyễn Thị Huệ

10/08/1972

080357206

Cao Bằng

372

Bế Ích Giang

24/11/1974

080386771

Cao Bằng

373

Bế Ngọc Dũng

22/12/1972

080371593

Cao Bằng

374

Nông Chí Công

23/11/1984

080527092

Cao Bằng

375

Lê Quốc Vương

02/09/1984

012319017

Hà Nội

376

Thiều Hồng Tứ

16/05/1985

013380825

Thanh Hóa

377

Bùi Xuân Trung

06/02/1984

013176337

Thái Bình

378

Trần Thị Diệu Trinh

02/12/1984

012498464

Nghệ An

379

Nguyễn Lê Toàn

25/10/1985

012483869

Hà Nam

380

Nguyễn Thị Tình

05/05/1987

172771012

Thanh Hóa

381

Nguyễn Duy Thùy

31/12/1978

162134134

Hà Nam

382

Dương Minh Tấn

22/03/1982

111641946

Hà Nội

383

Nguyễn Ngọc Quang

13/03/1974

012009168

Bắc Giang

384

Thiệu Việt Phương

31/10/1986

012302597

Thái Bình

385

Mai Thùy Ngân

10/11/1978

111897889

Thanh Hóa

386

Phan Lê

22/10/1985

012333043

Hà Tĩnh

387

Lê Viết Nam

10/10/1981

012306589

Thanh Hóa

388

Trần Quốc Khương

17/10/1984

013114143

Hải Dương

389

Nguyễn Thị Huyền

02/10/1979

182177853

Nghệ An

390

Nguyễn Thanh Huyền

22/08/1984

012489221

Nghệ An

391

Lê Thị Hương

26/03/1978

012985143

Hà Nam

392

Đinh Tuấn Hùng

21/09/1987

060797768

Yên Bái

393

Trần Duy Hải

14/10/1974

011634528

Hà Nam

394

Nguyễn Văn Giáp

01/10/1985

162725147

Nam Định

395

Trần Thị Thùy Dương

03/06/1981

012893448

Thái Bình

396

Nguyễn Xuân Cảnh

09/11/1980

125042032

Bắc Ninh

397

Đào Quang Bình

10/11/1981

012032961

Thanh Hóa

398

Vương Thị Kim Anh

14/09/1967

011235998

Bình Định

399

Nguyễn Mai Anh

06/05/1983

012385210

Hà Nội

400

Mai Quang Trung

16/01/1984

012594747

Bắc Giang

401

Đoàn Đức Thịnh

05/10/1988

012622323

Hà nội

402

Hoàng Minh Thành

17/05/1981

171774286

Thanh Hóa

403

Nguyễn Văn Tài

12/12/1983

111577438

Hà Nội

404

Nguyễn Đình Phức

02/01/1964

040343817

Bắc Ninh

405

Nguyễn Thị Xuân Nhi

19/10/1967

013154320

Quảng Ninh

406

Trần Thủy Ngọc

06/12/1982

164090904

Ninh Bình

407

Nguyễn Thị Thủy Ngân

18/04/1976

011821957

Nghệ An

408

Vũ Mạnh Hùng

06/05/1982

172354138

Thanh Hóa

409

Phạm Thị Hoàn

16/10/1960

011018207

Hà Nội

410

Trần Mai Hoan

22/06/1985

050472626

Nam Định

411

Trần Mạnh Hà

02/01/1980

031021404

Hà Tĩnh

412

Vương Thị Thu Hà

25/02/1984

013371078

Tuyên Quang

413

Tạ Minh Đức

14/09/1982

145035314

Hưng Yên

414

Nguyễn Đức Chiến

18/6/1973

011928714

Hưng Yên

415

Nguyễn Tú Anh

09/11/1981

012161576

Hà Nội

416

Bùi Hải Yến

17/09/1986

012342799

Hà nội

417

Dương Nguyễn Trung

19/03/1974

Nam Định

418

Vũ Thành Trung

02/01/1983

Ninh Bình

419

Nguyễn Đức Tiến

11/09/1981

012063217

Hà Nội

420

Vũ Huy Thiện

02/02/1984

Bắc Ninh

421

Nguyễn Viết Minh Quang

15/08/1978

191410102

Thừa Thiên Huế

422

Nguyễn Ngọc Phương

15/04/1977

011858838

Hà Nội

423

Nguyễn Tuấn Ngọc

30/09/1983

012162547

Thái Bình

424

Nguyễn Ngọc Mừng

05/06/1982

125085821

Bắc Ninh

425

Vũ Thanh Hà

04/12/1980

012145953

Hà Nội

426

Nguyễn Thái Dương

03/07/1981

013450622

Thanh Hóa

427

Nguyễn Đức Định

29/11/1976

00022166

Hưng Yên

428

Lê Vĩnh Chiến

07/08/1978

191413091

Quảng Trị

429

Vũ Quang Biển

01/05/1970

011958970

Cao Bằng

430

Nguyễn Tá Anh

18/09/1977

011893318

Hà Nội

431

Nguyễn Tuấn Anh

27/10/1981

012083785

Hà Nội

432

Cầm Vương

05/05/1986

172985143

Thanh Hóa

433

Lê Nguyện Vọng

23/9/1981

172055204

Thanh Hóa

434

Đỗ Trọng Vĩnh

20/5/1975

171595040

Thanh Hóa

435

Lữ Trọng Văn

25/7/1980

171873195

Thanh Hóa

436

Lưu Khắc Vân

19/3/1958

171110079

Thanh Hóa

437

Nguyễn Văn Tước

02/03/1979

171883115

Thanh Hóa

438

Tống Văn Tuấn

20/10/1978

171672055

Thanh Hóa

439

Hoàng Anh Tuấn

10/10/1984

172013837

Thanh Hóa

440

Nguyễn Đăng Trường

02/10/1980

171666924

Thanh Hóa

441

Nguyễn Quốc Trọng

20/9/1969

171426550

Thanh Hóa

442

Bùi Sơn Trình

04/12/1984

172652630

Thanh Hóa

443

Nguyễn Thị Tình

10/02/1988

173004001

Thanh Hóa

444

Mai Văn Tiệp

10/01/1984

172700489

Thanh Hóa

445

Hoàng Thị Phương Thúy

20/11/1984

172314980

Thanh Hóa

446

Nguyễn Tài Thúc

30/6/1980

172310992

Thanh Hóa

447

Nguyễn Đức Thiện

03/5/1981

172002546

Thanh Hóa

448

Đỗ Mạnh Thành

20/8/1980

171798343

Thanh Hóa

449

Lương Văn Thắng

21/10/1983

171852442

Thanh Hóa

450

Lê Ngọc Thắng

14/3/1964

171131873

Thanh Hóa

451

Cao Duy Tám

19/5/1978

171821849

Thanh Hóa

452

Lê Hoài Phương

07/5/1979

171794350

Thanh Hóa

453

Trần Lê Phúc

19/10/1982

172100463

Thanh Hóa

454

Hoàng Văn Phú

05/01/1965

171162873

Thanh Hóa

455

Lê Thị Nhung

07/10/1985

172369749

Thanh Hóa

456

Ngọ Thành Nhân

26/7/1979

171796517

Thanh Hóa

457

Trần Cao Nguyên

20/7/1975

172767597

Thanh Hóa

458

Lê Anh Lân

02/8/1982

171778755

Thanh Hóa

459

Lê Thị Lan

12/10/1977

171828690

Thanh Hóa

460

Trịnh Văn Kiệm

04/04/1985

172283437

Thanh Hóa

461

Cầm Bá Huyến

06/10/1976

171738160

Thanh Hóa

462

Nguyễn Thị Hương

14/10/1973

171856802

Thanh Hóa

463

Trần Ngọc Hưng

22/5/1982

172011660

Thanh Hóa

464

Cao Đăng Hưng

14/5/1987

172038683

Thanh Hóa

465

Hoàng Ngọc Hùng

11/12/1976

171820384

Thanh Hóa

466

Lê Xuân Huệ

20/10/1975

171727722

Thanh Hóa

467

Nguyễn Quốc Hoàn

05/3/1970

171357638

Thanh Hóa

468

Lê Tuấn Hải

25/01/1986

172434926

Thanh Hóa

469

Hoàng Trung Hải

05/11/1964

171596440

Thanh Hóa

470

Hoàng Văn Hà

15/7/1977

171855015

Thanh Hóa

471

Nguyễn Văn Đạt

25/11/1986

172673521

Thanh Hóa

472

Mai Cao Cường

26/01/1975

172080442

Thanh Hóa

473

Cao Việt Cường

21/5/1979

172582907

Thanh Hóa

474

Nguyễn Văn Chiều

19/4/1977

171820725

Thanh Hóa

475

Lê Trung Anh

05/11/1983

172064627

Thanh Hóa

476

Hà Tuấn Anh

18/12/1979

171714549

Thanh Hóa

477

Lê Hoàng Yến

12/12/1970

365355550

Sóc Trăng

478

Trần Thị Dĩnh Xuyên

07/07/1986

365660748

Sóc Trăng

479

Đinh Tấn Vinh

20/06/1980

366004962

Bình Định

480

Trần Tuấn Vinh

19/07/1983

365470968

Bạc Liêu

481

Dương Quốc Việt

1971

365627465

Sóc Trăng

482

Phạm Thanh Út

12/02/1974

365143267

Sóc Trăng

483

Nguyễn Thị Tuyến

14/05/1982

365308814

Sóc Trăng

484

Trần Thị Mỹ Tuyên

10/10/1976

365003527

Sóc Trăng

485

Lâm Châu Tuấn

25/11/1977

365009711

Sóc Trăng

486

Tạ Anh Tú

26/07/1987

365567575

Sóc Trăng

487

Trần Việt Trung

05/10/1984

365407438

Sóc Trăng

488

Huỳnh Thanh Trí

05/11/1987

365512225

Sóc Trăng

489

Thiệu Đặng Quỳnh Trang

22/04/1973

366040850

Vĩnh Long

490

Đặng Ngọc Tiếm

1980

311696460

Tiền Giang

491

Lê Ngọc Tia

16/12/1984

366088827

Sóc Trăng

492

Trần Thị Thu Thủy

26/06/1985

365578369

Sóc Trăng

493

Huỳnh Minh Thúy

15/12/1984

365548113

Sóc Trăng

494

Lê Thị Mộng Thi

15/06/1979

365053431

Sóc Trăng

495

Phạm Minh Thái

25/12/1979

365160129

Sóc Trăng

496

Nguyễn Minh Tân

20/07/1980

361894168

Hậu Giang

497

Huỳnh Kỉnh Tâm

13/04/1987

365536054

Sóc Trăng

498

Nguyễn Dũng Tâm

15/01/1987

365626240

Sóc Trăng

499

Trần Trung Tài

09/11/1984

365541020

Sóc Trăng

500

Lê Trường Sơn

29/06/1978

365057950

Trà Vinh

501

Đào Minh Sang

14/03/1983

365568583

Sóc Trăng

502

Võ Thanh Quang

24/08/1965

365792838

Sóc Trăng

503

Hà Cơ Quang

10/10/1981

365300226

Sóc Trăng

504

Khưu Đăng Phượng

25/02/1977

365013250

Sóc Trăng

505

Thái Kim Phượng

07/04/1978

365613767

Cần Thơ

506

Bùi Việt Phương

20/10/1976

365030193

Sóc Trăng

507

Trương Ngọc Phụng

1976

365609988

Thái Bình

508

Đoàn Ngọc Phú

04/07/1985

365511366

Sóc Trăng

509

Nguyễn Huỳnh Nhiệm

25/01/1985

365609199

Sóc Trăng

510

Dương Văn Nhân

20/12/1975

365806244

Sóc Trăng

511

Huỳnh Chí Nhân

16/11/1988

365735327

Sóc Trăng

512

Đặng Văn Nhân

07/06/1983

365463852

Sóc Trăng

513

Dương Chí Nguyện

20/03/1980

365081119

Sóc Trăng

514

Tạ Quang Nghĩa

13/03/1956

012480133

Nghệ An

515

Trần Minh

25/03/1984

365528146

Sóc Trăng

516

Trần Phước Minh

19/07/1969

366112698

Bến Tre

517

Trần Văn Mãi

06/03/1983

362003286

Cần Thơ

518

Hồ Tấn Lực

28/11/1974

365322953

Sóc Trăng

519

Thái Kinh Luân

01/10/1959

385418926

Bạc Liêu

520

Lê Ngọc Long

09/06/1972

361421373

Cần Thơ

521

Thạch Vi La

1981

365517687

Sóc Trăng

522

Tô Đình Khôi

29/11/1986

365668717

Sóc Trăng

523

Trần Quốc Khởi

14/11/1975

365410457

Sóc Trăng

524

Lê Đăng Khoa

12/05/1985

365553667

An Giang

525

Danh Hiền Thế Khoa

24/09/1987

365521553

Sóc Trăng

526

Nguyễn Học

20/10/1988

362194908

Thừa Thiên Huế

527

Nguyễn Phạm Thu Hiền

13/08/1982

365403433

Sóc Trăng

528

Thạch Thị Bích Hạnh

15/02/1986

365738209

Sóc Trăng

529

Trịnh Hoàng Dũng

22/02/1965

365099180

Sóc Trăng

530

Phùng Văn Dũng

08/09/1970

365535701

Sóc Trăng

531

Nguyễn Việt Dũng

20/10/1968

380818116

Bạc Liêu

532

Nguyễn Thị Diện

18/03/1980

365310648

Bạc Liêu

533

Lâm Quốc Cường

27/07/1978

365156183

Sóc Trăng

534

Nguyễn Thị Chúc

1976

361703480

Hậu Giang

535

Nguyễn Minh Chiến

19/04/1974

365329685

Sóc Trăng

536

Lê Văn Cảnh

1971

366011385

Đồng Tháp

537

Lâm Nhu An

05/03/1974

365370600

Bạc Liêu

538

Nguyễn Thanh Uy

16/02/1964

162038254

Nam Định

539

Nguyễn Thanh Tùng

26/12/1979

162250476

Nam Định

540

Nguyễn Mạnh Trung

28/03/1981

162409090

Nam Định

541

Dương Nguyễn Trung

19/03/1974

Nam Định

542

Phạm Trần Trung

27/10/1982

162343116

Nam Định

543

Vũ Công Toàn

11/05/1981

162203691

Nam Định

544

Trần Lê Tiến

25/08/1977

Nam Định

545

Trần Đăng Thuận

06/09/1978

162180286

Nam Định

546

Nguyễn Văn Thuận

18/01/1976

162047980

Nam Định

547

Phạm Văn Thoại

24/10/1981

162382616

Nam Định

548

Phùng Hữu Thảo

20/10/1988

162968448

Nam Định

549

Trần Thị Thanh Thảo

25/11/1980

162266751

Nam Định

550

Vũ Thị Thảo

01/08/1986

162779501

Nam Định

551

Hoàng Trung Sơn

19/06/1980

163235713

Nam Định

552

Trần Trung Sinh

03/03/1983

162552246

Nam Định

553

Nguyễn Minh Quang

16/10/1982

162450386

Nam Định

554

Nguyễn Hữu Quân

25/11/1979

Nam Định

555

Bùi Thị Phượng

05/04/1984

Nam Định

556

Lưu Minh Phương

17/11/1986

Nam Định

557

Ngô Văn Phú

03/08/1985

Nam Định

558

Vũ Hoàng Minh

03/06/1979

162189749

Nam Định

559

Phạm Xuân Mai

30/05/1966

Nam Định

560

Phạm Kim Lân

08/03/1971

161770764

Nam Định

561

Nguyễn Mạnh Khuyến

16/04/1980

Nam Định

562

Phạm Đức Hùng

05/06/1976

162124283

Nam Định

563

Hà Đức Hoàng

03/05/1982

Ninh Bình

564

Nguyễn Quốc Hoàn

17/07/1973

Nam Định

565

Đặng Ngọc Hoàn

24/03/1983

162557817

Nam Định

566

Ngô Thị Hòa

02/12/1986

162795987

Nam Định

567

Trần Anh Hiếu

11/12/1982

Nam Định

568

Đặng Đình Hạnh

05/11/1970

161734489

Nam Định

569

Trần Thị Thu Hằng

27/08/1982

162433548

Nam Định

570

Vũ Thị Hằng

29/03/1983

162561005

Nam Định

571

Chu Thị Bích Hằng

13/09/1981

162345737

Nam Định

572

Hoàng Mai Đạt

02/11/1982

162387088

Nam Định

573

Bùi Xuân Bình

31/01/1973

161924371

Nam Định

574

Nguyễn Kim Anh

11/08/1974

161994647

Nam Định

575

Nguyễn Thị Vân Anh

13/06/1987

162853970

Nam Định

576

Thái Hoàng Minh Tuấn

14/08/1982

023652173

TP HCM

577

Nguyễn Nam Tuấn

15/11/1972

022564094

Hòa Bình

578

Lê Minh Tuấn

22/09/1979

023375106

TP HCM

579

Nguyễn Văn Trung

28/02/1976

311424940

Tiền Giang

580

Lê Minh Trung

27/12/1981

025176165

An Giang

581

Trần Văn Triều

09/12/1985

311840424

Tiền Giang

582

Vũ Xuân Tiến

23/12/1987

271907945

Hà Nam

583

Vũ Thị Thủy

24/12/1979

025554120

Thái Bình

584

Trương Thị Thủy

06/03/1974

024467335

Quảng Ngãi

585

Lê Trí Thanh

06/01/1981

024877601

TP HCM

586

Trương Ngọc Tân

13/04/1984

201579653

Bình Định

587

Nguyễn Đức Tân

10/04/1985

212771506

Quảng Ngãi

588

Đỗ Đình Sơn

16/03/1987

031529257

Hải Phòng

589

Nguyễn Trường Sang

23/06/1988

225319073

Khánh Hòa

590

Nguyễn Văn Quyết

13/08/1983

142047772

Hải Dương

591

Phạm Thanh Phương

29/06/1975

022766229

TP HCM

592

Nguyễn Xuân Phương

07/05/1983

023792519

Hà Nội

593

Nguyễn Đức Nhân

16/11/1974

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

594

Lê Thành Nhân

15/08/1980

381114933

Cà Mau

595

Đặng Trần Tri Minh

09/06/1976

271222873

Đồng Nai

596

Nguyễn Thị Hiền Lương

26/08/1973

025490306

Hải Phòng

597

Nguyễn Hồng Lĩnh

08/07/1967

021947715

Sài Gòn

598

Phạm Hoàng Mộng Lân

11/04/1979

023205222

TP HCM

599

Trần Thị Ngọc Lan

31/10/1976

022778168

TP HCM

600

Trương Ngọc Đan Khanh

09/05/1977

023275694

TP HCM

601

Lý Huy Khanh

06/04/1971

022792030

An Giang

602

Nguyễn Lê Vi Huỳnh

05/01/1980

271589091

Bình Dương

603

Phan Ngọc Hiếu

10/06/1973

024948864

Hải Phòng

604

Tô Thanh Hải

14/04/1961

020268830

TP HCM

605

Đoàn Công Danh

08/09/1973

024888382

Quảng Nam

606

Trang Quốc Cường

26/02/1983

023715818

Trà Vinh

607

Trịnh Việt Chương

16/11/1977

025187087

Bạc Liêu

608

Khưu Minh Cảnh

08/01/1979

023437257

TP HCM

609

Lê Thị Ngọc Anh

06/08/1970

022123117

TP HCM

610

Nguyễn Hoàng Trường An

03/06/1987

271898130

Đồng Nai

611

Lê Quốc An

01/06/1978

300883545

Long An

612

Hà Thị Ngọc Thiêm

19/04/1984

080450012

Cao Bằng

613

Lý Xuân Tuân

01/02/1984

080522247

Cao Bằng

614

Nguyễn Văn Tuấn

03/05/1979

080460060

Cao Bằng

615

Nông Văn Toàn

02/10/1985

080426167

Cao Bằng

616

Nông Văn Thịnh

26/04/1983

080414082

Cao Bằng

617

Hoàng Sơn Thủy

04/04/1966

080403484

Cao Bằng

618

Nguyễn Thị Hồng Thái

02/07/1974

080384837

Cao Bằng

619

Dương Nông Tuệ

02/05/1962

080362119

Cao Bằng

620

Thạch Ngọc Sơn

22/11/1986

080430270

Cao Bằng

621

Đàm Xuân Sơn

14/06/1981

090875944

Cao Bằng

622

Hoàng Hồng Quân

12/12/1984

080529188

Cao Bằng

623

Vương Ngọc Ninh

10/08/1984

080522974

Cao Bằng

624

Nông Văn Nghị

03/05/1984

080521218

Cao Bằng

625

Nông Thị Nha

13/10/1982

080371160

Cao Bằng

626

Đàm Kiều Mai

19/08/1973

080398656

Cao Bằng

627

Chu Văn Luân

10/01/1983

080357915

Cao Bằng

628

Đàm Thị Loan

11/12/1971

080370333

Cao Bằng

629

Nông Văn Lập

07/10/1981

080398774

Cao Bằng

630

Hoàng Văn Khôi

04/09/1981

080416865

Cao Bằng

631

Nguyễn Trung Kiên

23/12/1982

080477572

Cao Bằng

632

Lý Thị Thu Huyền

17/07/1980

080398691

Cao Bằng

633

Ngô Thị Minh Hoàn

19/01/1980

080418824

Cao Bằng

634

Phạm Trung Hiếu

26/01/1984

080527098

Cao Bằng

635

Đàm Văn Hùng

24/12/1979

080468074

Cao Bằng

636

Lý Văn Hiển

02/01/1980

080403366

Cao Bằng

637

Nguyễn Thị Huệ

10/08/1972

080357206

Cao Bằng

638

Nông Thị Huế

19/09/1976

080407639

Cao Bằng

639

Đinh Văn Dũng

01/02/1982

080520125

Cao Bằng

640

Nông Thị Dung

11/09/1979

080468380

Cao Bằng

641

Nông Chí Công

23/11/1984

080527092

Cao Bằng

642

Hoàng Thị Bền

01/03/1984

080528833

Cao Bằng

643

Lương Quang Tùng

30/09/1982

212162689

Quảng Ngãi

644

Nguyễn Hoàng Tuấn

23/09/1980

023382942

Quảng Ngãi

645

Nguyễn Đức Tuấn

06/04/1974

272097419

Bình Định

646

Ngô Xuân Trường

15/11/1977

025030641

Ninh Bình

647

Tôn Quốc Trung

29/05/1984

023854400

Huế

648

Trần Thiện Trung

17/12/1984

290772387

Tây Ninh

649

Hồ Văn Trực

10/07/1978

191415413

Huế

650

Trần Minh Triết

04/09/1978

024304322

Tiền Giang

651

Phùng Thị Hoàng Trân

29/09/1981

023630020

Vĩnh Phúc

652

Phạm Đức Thịnh

05/12/1981

024996317

Ninh Bình

653

Nguyễn Văn Thiện

08/05/1962

020700157

Vĩnh Phúc

654

Đỗ Phương Thanh

28/07/1981

023721887

TP.Hồ Chí Minh

655

Phạm Quốc Thắng

03/07/1972

022684148

Thái Bình

656

Phạm Hồng Thắng

14/11/1974

022790557

Trà Vinh

657

Quách Đồng Thắng

12/04/1982

024953778

Bạc Liêu

658

Lê Quí Phương

20/06/1984

211795209

Bình Định

659

Nguyễn Thành Nhân

01/10/1979

023275716

TP.Hồ Chí Minh

660

Nguyễn Hữu Nghĩa

02/05/1978

023289320

Thanh Hóa

661

Lê Hồng Mẫn

13/01/1980

023427336

Trà Vinh

662

Dương Thị Tuyết Mai

12/05/1959

020263435

TP.Hồ Chí Minh

663

Nguyễn Ngọc Khoa

13/07/1980

023331753

Quảng Nam

664

Võ Văn Khiết

22/09/1978

211650474

Bình Định

665

Vũ Thị Thu Hương

15/04/1976

024445593

Hải Phòng

666

Trần Hoàng Dũng

14/08/1981

023226977

TP.Hồ Chí Minh

667

Phan Thái Đức

07/12/1973

022605563

Bến Tre

668

Lê Hải Yến

10/03/1976

211960468

Quảng Ngãi

669

Nguyễn Quang Vỹ

13/12/1979

212112181

Quảng Ngãi

670

Nguyễn Quốc Văn

10/12/1971

211930742

Quảng Ngãi

671

Vũ Anh Tuấn

16/10/1975

211584198

Quảng Ngãi

672

Phạm Ngọc Tư

06/03/1981

212174485

Quảng Ngãi

673

Nguyễn Văn Tú

29/07/1979

212237671

Đức Phổ

674

Trần Thanh Trường

20/01/1966

212055279

Quảng Ngãi

675

Bùi Nhật Trường

07/06/1980

212102502

Quảng Ngãi

676

Nguyễn Thanh Chung

01/06/1982

194179689

Quảng Bình

677

Lê Thanh Trang

21/03/1976

211971861

Quảng Ngãi

678

Nguyễn Ngọc Trân

01/04/1981

212142404

Quảng Ngãi

679

Phạm Thị Bích Trâm

08/03/1981

241457908

Quảng Ngãi

680

Nguyễn Đức Tiên

26/11/1983

212125560

Quảng Ngãi

681

Huỳnh Thị Thanh Thùy

15/12/1982

212177912

Quảng Ngãi

682

Võ Thanh Thức

14/11/1985

212490219

Minh Long

683

Trần Văn Thừa

12/04/1966

211021537

Đức Phổ

684

Phạm Thị Bích Thơm

10/10/1984

212165536

Quảng Ngãi

685

Bùi Đình Thọ

01/02/1987

212731912

Sơn Tịnh

686

Nguyễn Tấn Thọ

24/01/1980

212060125

Quảng Ngãi

687

Trương Đức Thành

08/07/1978

212212414

Quảng Ngãi

688

Phan Tấn Sơn

24/02/1980

212117291

Quảng Ngãi

689

Nguyễn Thị Sô

06/11/1982

212160635

Quảng Ngãi

690

Bùi Xuân Quang

10/02/1967

211085972

Quảng Ngãi

691

Phạm Quá

28/03/1979

212155403

Quảng Ngãi

692

Nguyễn Thị Uyên Phương

19/08/1978

212073061

Quảng Ngãi

693

Trương Quang Lê Nghĩa

06/08/1976

212012993

Sơn Tịnh

694

Võ Nguyễn Hoàng Nam

08/10/1975

240491182

Quảng Ngãi

695

Trương Văn Minh

19/10/1979

212052741

Quảng Ngãi

696

Nguyễn Thị Ái Ly

02/03/1984

212171454

Quảng Ngãi

697

Nguyễn Năng Lượng

24/06/1983

212176059

Quảng Ngãi

698

Trần Duy Linh

05/01/1980

212142829

Quảng Ngãi

699

Đỗ Trọng Khâm

07/07/1980

212092477

Quảng Ngãi

700

Phạm Ngọc Huy

19/10/1978

212004121

Sơn Tịnh

701

Trương Thị Hương

02/08/1965

211038300

Quảng Ngãi

702

Lê Quang Hùng

20/09/1965

212046172

Quảng Ngãi

703

Nguyễn Quốc Huy Hoàng

28/06/1978

212074653

Quảng Ngãi

704

Nguyễn Thị Hiệp

20/12/1974

211975482

Sơn Tịnh

705

Nguyễn Thanh Hải

08/07/1979

212016004

Quảng Ngãi

706

Nguyễn Thị Thùy Dương

20/02/1983

212176306

Quảng Ngãi

707

Tạ Công Dũng

15/01/1969

211092899

Quảng Ngãi

708

Đỗ Duy Đoàn

08/12/1985

212335568

Quảng Ngãi

709

Trần Thị Ngọc Diệp

10/09/1981

212069212

Quảng Ngãi

710

Nguyễn Thị Minh Diễn

20/11/1987

212490771

Quảng Ngãi

711

Huỳnh Thị Kim Đạt

10/09/1980

211680523

Bình Định

712

Huỳnh Minh Đạo

14/10/1978

212059541

Mộ Đức

713

Lê Quang Đài

10/12/1966

211961907

Nghĩa Hành

714

Đặng Ngọc Chung

10/02/1982

212202197

Quảng Ngãi

715

Nguyễn Minh Châu

07/03/1983

212124900

Quảng Ngãi

716

Võ Duy Nhật Bảo

01/01/1984

212174265

Quảng Ngãi

717

Trần Đức An

28/06/1982

212097556

Quảng Ngãi

718

Lê Hải Yến

10/03/1976

211960468

Quảng Ngãi

719

Nguyễn Quang Vỹ

13/12/1979

212112181

Quảng Ngãi

720

Nguyễn Quốc Văn

10/12/1971

211930742

Quảng Ngãi

721

Vũ Anh Tuấn

16/10/1975

211584198

Quảng Ngãi

722

Phạm Ngọc Tư

06/03/1981

212174485

Quảng Ngãi

723

Nguyễn Văn Tú

29/07/1979

212237671

Đức Phổ

724

Trần Thanh Trường

20/01/1966

212055279

Quảng Ngãi

725

Bùi Nhật Trường

07/06/1980

212102502

Quảng Ngãi

726

Nguyễn Thanh Chung

01/06/1982

194179689

Quảng Bình

727

Lê Thanh Trang

21/03/1976

211971861

Quảng Ngãi

728

Nguyễn Ngọc Trân

01/04/1981

212142404

Quảng Ngãi

729

Phạm Thị Bích Trâm

08/03/1981

241457908

Quảng Ngãi

730

Nguyễn Đức Tiên

26/11/1983

212125560

Quảng Ngãi

731

Huỳnh Thị Thu Thùy

15/12/1982

212177912

Quảng Ngãi

732

Võ Thanh Thức

14/11/1985

212490219

Minh Long

733

Trần Văn Thừa

12/04/1966

211021537

Đức Phổ

734

Phạm Thị Bích Thơm

10/10/1984

212165536

Quảng Ngãi

735

Bùi Đình Thọ

01/02/1987

212731912

Sơn Tịnh

736

Nguyễn Tấn Thọ

24/01/1980

212060125

Quảng Ngãi

737

Trương Đức Thành

08/07/1978

212212414

Quảng Ngãi

738

Phan Tấn Sơn

24/02/1980

212117291

Quảng Ngãi

739

Nguyễn Thị Sô

06/11/1982

212160635

Quảng Ngãi

740

Bùi Xuân Quang

10/02/1967

211085972

Quảng Ngãi

741

Phạm Quá

28/03/1979

212155403

Quảng Ngãi

742

Nguyễn Thị Uyên Phương

19/08/1978

212073061

Quảng Ngãi

743

Trương Quang Lê Nghĩa

06/08/1976

212012993

Sơn Tịnh

744

Võ Nguyễn Hoàng Nam

08/10/1975

240491182

Quảng Ngãi

745

Trương Văn Minh

19/10/1979

212052741

Quảng Ngãi

746

Nguyễn Thị Ái Ly

02/03/1984

212171454

Quảng Ngãi

747

Nguyễn Năng Lượng

24/06/1983

212176059

Quảng Ngãi

748

Trần Duy Linh

05/01/1980

212142829

Quảng Ngãi

749

Đỗ Trọng Khâm

07/07/1980

212092477

Quảng Ngãi

750

Phạm Ngọc Huy

19/10/1978

212004121

Sơn Tịnh

751

Trương Thị Hương

02/08/1965

211038300

Quảng Ngãi

752

Lê Quang Hùng

20/09/1965

212046172

Quảng Ngãi

753

Nguyễn Quốc Huy Hoàng

28/06/1978

212074653

Quảng Ngãi

754

Nguyễn Thị Hiệp

20/12/1974

211975482

Sơn Tịnh

755

Nguyễn Thanh Hải

08/07/1979

212016004

Quảng Ngãi

756

Nguyễn Thị Thùy Dương

20/02/1983

212176306

Quảng Ngãi

757

Tạ Công Dũng

15/01/1969

211092899

Quảng Ngãi

758

Đỗ Duy Đoàn

08/12/1985

212335568

Quảng Ngãi

759

Trần Thị Ngọc Diệp

10/09/1981

212069212

Quảng Ngãi

760

Nguyễn Thị Minh Diễn

20/11/1987

212490771

Quảng Ngãi

761

Huỳnh Thị Kim Đạt

10/09/1980

211680523

Bình Định

762

Huỳnh Minh Đạo

14/10/1978

212059541

Mộ Đức

763

Lê Quang Đài

10/12/1966

211961907

Nghĩa Hành

764

Đặng Ngọc Chung

10/02/1982

212202197

Quảng Ngãi

765

Nguyễn Minh Châu

07/03/1983

212124900

Quảng Ngãi

766

Võ Duy Nhật Bảo

01/01/1984

212174265

Quảng Ngãi

767

Trần Đức An

28/06/1982

212097556

Quảng Ngãi

768

Lê Hải Yến

10/03/1976

211960468

Quảng Ngãi

769

Nguyễn Quang Vỹ

13/12/1979

212112181

Quảng Ngãi

770

Nguyễn Quốc Văn

10/12/1971

211930742

Quảng Ngãi

771

Vũ Anh Tuấn

16/10/1975

211584198

Quảng Ngãi

772

Phạm Ngọc Tư

06/03/1981

212174485

Quảng Ngãi

773

Nguyễn Văn Tú

29/07/1979

212237671

Đức Phổ

774

Trần Thanh Trường

20/01/1966

212055279

Quảng Ngãi

775

Bùi Nhật Trường

07/06/1980

212102502

Quảng Ngãi

776

Nguyễn Thanh Chung

01/06/1982

194179689

Quảng Bình

777

Lê Thanh Trang

21/03/1976

211971861

Quảng Ngãi

778

Nguyễn Ngọc Trân

01/04/1981

212142404

Quảng Ngãi

779

Phạm Thị Bích Trâm

08/03/1981

241457908

Quảng Ngãi

780

Nguyễn Đức Tiên

26/11/1983

212125560

Quảng Ngãi

781

Huỳnh Thị Thu Thùy

15/12/1982

212177912

Quảng Ngãi

782

Võ Thanh Thức

14/11/1985

212490219

Minh Long

783

Trần Văn Thừa

12/04/1966

211021537

Đức Phổ

784

Phạm Thị Bích Thơm

10/10/1984

212165536

Quảng Ngãi

785

Bùi Đình Thọ

01/02/1987

212731912

Sơn Tịnh

786

Nguyễn Tấn Thọ

24/01/1980

212060125

Quảng Ngãi

787

Trương Đức Thành

08/07/1978

212212414

Quảng Ngãi

788

Phan Tấn Sơn

24/02/1980

212117291

Quảng Ngãi

789

Nguyễn Thị Sô

06/11/1982

212160635

Quảng Ngãi

790

Bùi Xuân Quang

10/02/1967

211085972

Quảng Ngãi

791

Phạm Quá

28/03/1979

212155403

Quảng Ngãi

792

Nguyễn Thị Uyên Phương

19/08/1978

212073061

Quảng Ngãi

793

Trương Quang Lê Nghĩa

06/08/1976

212012993

Sơn Tịnh

794

Võ Nguyễn Hoàng Nam

08/10/1975

240491182

Quảng Ngãi

795

Trương Văn Minh

19/10/1979

212052741

Quảng Ngãi

796

Nguyễn Thị Ái Ly

02/03/1984

212171454

Quảng Ngãi

797

Nguyễn Năng Lượng

24/06/1983

212176059

Quảng Ngãi

798

Trần Duy Linh

05/01/1980

212142829

Quảng Ngãi

799

Đỗ Trọng Khâm

07/07/1980

212092477

Quảng Ngãi

800

Phạm Ngọc Huy

19/10/1978

212004121

Sơn Tịnh

801

Trương Thị Hương

02/08/1965

211038300

Quảng Ngãi

802

Lê Quang Hùng

20/09/1965

212046172

Quảng Ngãi

803

Nguyễn Quốc Huy Hoàng

28/06/1978

212074653

Quảng Ngãi

804

Nguyễn Thị Hiệp

20/12/1974

211975482

Sơn Tịnh

805

Nguyễn Thanh Hải

08/07/1979

212016004

Quảng Ngãi

806

Nguyễn Thị Thùy Dương

20/02/1983

212176306

Quảng Ngãi

807

Tạ Công Dũng

15/01/1969

211092899

Quảng Ngãi

808

Đỗ Duy Đoàn

08/12/1985

212335568

Quảng Ngãi

809

Trần Thị Ngọc Diệp

10/09/1981

212069212

Quảng Ngãi

810

Nguyễn Thị Minh Diễn

20/11/1987

212490771

Quảng Ngãi

811

Huỳnh Thị Kim Đạt

10/09/1980

211680523

Bình Định

812

Huỳnh Minh Đạo

14/10/1978

212059541

Mộ Đức

813

Lê Quang Đài

10/12/1966

211961907

Nghĩa Hành

814

Đặng Ngọc Chung

10/02/1982

212202197

Quảng Ngãi

815

Nguyễn Minh Châu

07/03/1983

212124900

Quảng Ngãi

816

Võ Duy Nhật Bảo

01/01/1984

212174265

Quảng Ngãi

817

Trần Đức An

28/06/1982

212097556

Quảng Ngãi

818

Vũ Quang Tuyến

09/03/1978

013266725

Nam Định

819

Mai Thành Trung

26/10/1980

151311112

Thái Bình

820

Nguyễn Xuân Thủy

12/06/1973

012847477

Thanh Hóa

821

Nguyễn Hồng Thắng

13/09/1977

012644619

Nam Định

822

Nguyễn Văn Thành

01/01/1983

162379497

Nam Định

823

Nguyễn Thành Long

18/12/1982

013266559

Nam Định

824

Nguyễn Hùng Khiêm

17/07/1983

090913721

Thái Nguyên

825

Vũ Hưng

12/07/1980

151201448

Thái Bình

826

Đào Quang Hưng

26/03/1983

012105053

Hưng Yên

827

Vũ Đức Hòa

06/03/1986

031481668

Hải Phòng

828

Nguyễn Trường Giang

01/02/1979

013066130

Hà Nam

829

Trịnh Vũ Cường

25/08/1978

381043865

Cà Mau

830

Kiều Minh Châu

10/01/1975

385687699

Bạc Liêu

831

Lê Quốc Vương

02/09/1984

012319017

Hà Nội

832

Thiều Hồng Tứ

16/05/1985

013380825

Thanh Hóa

833

Trần Thị Diệu Trinh

02/12/1984

012498464

Nghệ An

834

Nguyễn Lê Toàn

25/10/1985

012483869

Hà Nam

835

Nguyễn Thị Tình

05/05/1987

172771012

Thanh Hóa

836

Vũ Quốc Tiến

26/09/1970

012909956

Hải Phòng

837

Nguyễn Công Thị

07/01/1985

145216744

Hưng Yên

838

Lê Tuấn Sơn

14/09/1979

011898749

Hà Nội

839

Nguyễn Thanh Phong

06/03/1982

012073343

Vĩnh Phúc

840

Hoàng Đình Ngự

01/02/1982

031241024

Hải Phòng

841

Mai Thùy Ngân

10/11/1978

111897889

Thanh Hóa

842

Cao Đức Kiên

15/08/1981

143006678

Hải Dương

843

Trần Quốc Khương

17/10/1984

013114143

Hải Dương

844

Dương Thế Khải

29/06/1974

012937434

Hà Nam

845

Nguyễn Thị Huyền

02/10/1979

182177853

Nghệ An

846

Nguyễn Thanh Huyền

22/08/1984

012489221

Nghệ An

847

Nguyễn Việt Hưng

03/09/1979

011941333

Nam Định

848

Lê Thị Hòa

02/01/1982

Hà Tĩnh

849

Nguyễn Văn Giáp

01/10/1985

162725147

Nam Định

850

Nguyễn Tiền Giang

27/08/1977

020203355

Tiền Giang

851

Lê Mạnh Cường

27/02/1967

011744631

Hà Nội

852

Tống Mạnh Cường

27/07/1984

162409688

Nam Định

853

Nguyễn Xuân Cảnh

09/11/1980

125042032

Bắc Ninh

854

Đào Quang Bình

10/11/1981

012032961

Thanh Hóa

855

Phạm Hải An

30/05/1971

011689289

Hải Dương

856

Bùi Thế Vinh

30/11/1982

012059646

Nam Định

857

Hoàng Nguyên Vân

18/12/1976

011764745

Bắc Giang

858

Nguyễn Thanh Tùng

30/10/1984

172016850

Thanh Hóa

859

Nguyễn Anh Tuấn

31/12/1982

012236041

Hà Nội

860

Trần Xuân Trường

03/10/1983

013155320

Nam Định

861

Nguyễn Đức Thắng

28/03/1981

012202071

Hà Nội

862

Phạm Văn Nam

22/02/1985

142199322

Hải Dương

863

Nguyễn Trung Kiên

04/11/1984

142074512

Hải Dương

864

Đỗ Trung Kiên

27/09/1982

012884868

Hà Tây

865

Nguyễn Trung Hiếu

13/02/1988

012517792

Hà Nội

866

Phạm Viêt Hà

14/03/1977

011920300

Hưng Yên

867

Nguyễn Phúc Đồng

06/10/1982

142033764

Hải Dương

868

Phạm Việt Cường

28/02/1965

012531668

Hà Nội

869

Trương Đức Bảo

26/08/1968

011744299

Hà Nội

870

Nguyễn Minh Tuấn

14/09/1968

011682704

Hà Nội

871

Hoàng Minh Thành

17/05/1981

171774286

Thanh Hóa

872

Nguyễn Duy Thanh

14/10/1982

172591591

Thanh Hóa

873

Thái Lê Thắng

09/08/1950

012750063

Quảng Trị

874

Đỗ Quang Tảo

05/10/1961

012620615

Nam Định

875

Nguyễn Thị Thủy ngân

18/04/1976

011821957

Nghệ An

876

Đinh Thị Ngọc Liên

03/10/1973

011778608

Hà Nội

877

Hoàng Quốc Lập

15/09/1949

012381172

Thừa Thiên Huế

878

Vương Thị Thu Hà

25/02/1984

013371078

Tuyên Quang

879

Nguyễn Hữu Cảnh

17/09/1983

070659088

Hà Tây

880

Nguyễn Ngọc Bích

18/11/1974

011759930

Hải Dương

881

Dương Tôn Bảo

04/10/1982

012305289

Bắc Ninh

882

Phạm Văn Bách

22/12/1987

013479330

Thái Bình

883

Nguyễn Thành Bắc

13/09/1987

121621374

Bắc Ninh

884

Vũ Hữu Vương

16/12/1989

142443892

Hải Dương

885

Nguyễn Ngọc Tuân

17/02/1984

013561386

Ninh Bình

886

Nguyễn Đình Trường

03/10/1976

011912020

Hà Nội

887

Lữ Thị Khánh Trân

31/08/1979

013016534

Thanh Hóa

888

Phạm Văn Thơ

24/11/1978

013189191

Bắc Ninh

889

Nguyễn Ngọc Quang

13/03/1974

012009168

Bắc Giang

890

Cao Thị Thanh Phúc

09/02/1984

012445898

Hà Nam

891

Nguyễn Xuân Phúc

13/03/1984

012409052

Hà Nội

892

Lê Hải Nam

01/03/1983

012150174

Bắc Ninh

893

Phạm Nhật Minh

12/07/1981

012059912

Bắc Ninh

894

Trịnh Ngọc Khoa

24/02/1978

030986304

Hải Phòng

895

Lưu Quang Huy

02/10/1969

011485860

Thanh Hóa

896

Trịnh Thị Thu Hiền

22/02/1988

Hưng Yên

897

Giang Văn Hậu

10/04/1980

111529008

Hà Nội

898

Nguyễn Cao Cử

15/12/1947

013132066

Bắc Giang

899

Lương Tiến Chung

19/04/1984

012509339

Hà Nội

900

Vương Thị Kim Anh

14/09/1967

011235998

Bình Định

901

Phạm Thanh Vũ

15/10/1979

331249762

Vĩnh Long

902

Trần Lê Tuyền

04/07/1985

33142289

Vĩnh Long

903

Đặng Minh Triết

03/03/1987

331491713

Vĩnh Long

904

Nguyễn Trung Tín

22/08/1984

331378953

Vĩnh Long

905

Nguyễn Thanh Thuyết

01/01/1988

331509223

Vĩnh Long

906

Dương Lê Phương Thảo

21/08/1984

331418513

Vĩnh Long

907

Lưu Thị Mai Thảo

28/12/1989

331564982

Vĩnh Long

908

Sử Hoàng Sơn

17/08/1986

321214175

Bến Tre

909

Võ Văn Phước

19/11/1974

331756193

Tiền Giang

910

Lưu Bá Phúc

28/12/1988

331531660

Vĩnh Long

911

Nguyễn Trọng Nghĩa

21/03/1987

331490029

Vĩnh Long

912

Nguyễn Văn Luân

26/12/1984

331461580

Vĩnh Long

913

Trần Tuấn Kiệt

20/01/1989

331635754

Vĩnh Long

914

Bành Quốc Hữu

20/02/1981

371071425

Kiên Giang

915

Trần Chí Hiếu

10/01/1984

331369670

Đồng Tháp

916

Khương Trường Giang

07/03/1982

024839849

Thanh Hóa

917

Nguyễn Trường Giang

02/02/1986

331451855

Vĩnh Long

918

Nguyễn Quốc Cường

05/03/1986

331508282

Vĩnh Long

919

Trương Thành Chiến

27/01/1986

331482141

Vĩnh Long

920

Thân Thị Mỹ Chi

15/10/1989

341423821

Đồng Tháp

921

Nguyễn Thanh Xuyên

17/09/1980

025107637

Tây Ninh

922

Phan Nguyên Vũ

16/04/1981

230539646

Quảng Nam

923

Bùi Văn Minh Triều

04/03/1977

022982660

Tp.Hồ Chí Minh

924

Nguyễn Thị Huyền Trâm

25/11/1987

025583226

Bình Thuận

925

Nguyễn Văn Thành

10/06/1966

023724810

Bình Định

926

Nguyễn Hoàng Thanh

19/06/1979

023211249

Tp.Hồ Chí Minh

927

Lê Minh Quang

06/02/1982

025325782

Bến Tre

928

Phạm Thanh Phương

29/06/1975

022766229

Bình Thuận

929

Phí Quang Phong

29/09/1981

023592796

Thái Bình

930

Nguyễn Thị Kiều Oanh

24/06/1977

290571440

Tây Ninh

931

Dương Minh Nghĩa

29/12/1982

023618395

Bình Dương

932

Huỳnh Văn Minh

28/11/1977

024932391

Bình Định

933

Phan Lê Thùy Miên

23/11/1984

201507823

TP. Đà Nẵng

934

Võ Hồng Lam

17/05/1987

362490908

Đồng Tháp

935

Lê Huy Lai

11/04/1980

023343514

Thanh Hóa

936

Võ Tấn Anh Kiệt

12/06/1976

022985317

Tp.Hồ Chí Minh

937

Phạm Trung Kiên

08/11/1985

250632641

Thái Bình

938

Đặng Thanh Hùng

17/08/1972

024428582

Đồng Tháp

939

Tô Thanh Hải

14/04/1961

020268830

Củ Chi

940

Nguyễn Hồng Hải

13/11/1988

024150670

Tiền Giang

941

Lê Phan Thanh Hải

20/04/1985

025392154

Tiền Giang

942

Đặng Xuân Giang

17/05/1984

025127697

Thái Bình

943

Trần Quốc Dũng

04/09/1989

024416134

Đà Nẵng

944

Bùi Ngọc Hùng Dũng

25/11/1984

024452829

Hà Tây

945

Đặng Bình Đức

11/07/1969

022228939

Tiền Giang

946

Nguyễn Văn Dự

12/05/1987

285184067

Thanh Hóa

947

Bùi Thế Chung

22/07/1981

023357296

Hồ Chí Minh

948

Khưu Minh Cảnh

08/01/1979

023437257

Sóc Trăng

949

Trần Thế Anh

29/01/1987

261008060

Hà Tĩnh

950

Nguyễn Hoàng Trường An

03/06/1987

271898130

Nghệ An

951

Nguyễn Văn An

09/05/1979

365417188

Sóc Trăng

952

Nguyễn Thị Hồng Yến

26/11/1981

013036627

Bắc Ninh

953

Lê Phúc Vinh

08/02/1967

168186511

Hà Nam

954

Mai Thị Hồng Vân

12/02/1967

011565065

Thanh Hóa

955

Trịnh Trung Tuyến

25/09/1980

162272648

Thái Bình

956

Võ Đại Trung

12/04/1977

171862589

Nghệ An

957

Nguyễn Khắc Tiệp

23/08/1982

017390831

Thái Bình

958

Nguyễn Kim Thắng

29/03/1977

013091439

Hà Nội

959

Phạm Hải Thái

16/07/1978

011820761

Hà Tĩnh

960

Lại Hợp Quỳnh

22/08/1971

135396239

Vĩnh Phúc

961

Phạm Thành Quang

26/03/1977

011773137

Hà Nội

962

Phạm Viết Phan

02/03/1974

011663480

Thanh Hóa

963

Vũ Linh

14/11/1983

012232998

Hà Nội

964

Trần Văn Khả

26/09/1975

113156889

Ninh Bình

965

Lê Thị Minh Hương

01/02/1977

011882586

Hà Nội

966

Nguyễn Đình Hồng

14/11/1983

125138732

Bắc Ninh

967

Bùi Phạm Hòa

03/12/1960

013319507

Hà Nội

968

Mai Trung Hiếu

21/03/1984

121539813

Bắc Giang

969

Trần Khánh Hiệp

28/09/1984

012272357

Bắc Ninh

970

Trương Duy Giang

01/07/1984

145191106

Hưng Yên

971

Nguyễn Việt Đức

03/10/1985

151438537

Thái Bình

972

Nguyễn Xuân Dương

01/01/1981

012049458

Hà Nội

973

Đặng Anh Dũng

10/10/1984

012220496

Nam Định

974

Vũ Hữu Vương

16/12/1989

142443892

Hải Dương

975

Đào Anh Tuấn

19/07/1985

162740469

Nam Định

976

Nghiêm Thị Phương Thúy

08/05/1988

121766572

Bắc Giang

977

Phạm Quang Hưng

09/09/1979

171678439

Thanh Hóa

978

Bùi Quang Hưng

08/04/1979

012039067

Thái Bình

979

Trần Danh Hoằng

19/12/1969

011634369

Bắc Ninh

980

Giang Văn Hậu

10/04/1980

111529008

Hà Nội

981

Vũ Phong Hải

02/05/1985

168165897

Hà Nam

982

Nguyễn Thị Thu Hà

16/09/1980

013122666

Phú Thọ

983

Nguyễn Hồng Hà

02/11/1987

091095520

Thái Nguyên

984

Mai Văn Hà

16/10/1984

012515151

Hà Nội

985

Đoàn Xuân Du

01/03/1976

031013683

Hải Phòng

986

Đỗ Thiện Vinh

28/03/1981

011979270

Bắc Ninh

987

Phan Tân

02/10/1972

012579983

Nghệ An

988

Trịnh Văn Sơn

01/03/1985

111953228

Hà Tây

989

Lê Triệu Phát

29/01/1987

172020417

Thanh Hóa

990

Luyện Thanh Nhương

27/05/1975

001075000178

Hưng Yên

991

Nguyễn Đức Nam

17/09/1978

012924191

Hưng Yên

992

Nguyễn Hoài Nam

28/09/1977

011892772

Hà Nội

993

Trần Phi Lương

15/05/1973

011726146

Hà Nội

994

Lê Thị Lan

28/04/1967

011669741

Hà Nội

995

Nguyễn Đức Hợp

08/05/1985

151622606

Thái Bình

996

Vương Thị Thanh Hương

15/04/1966

111966463

Hà Nội

997

Phạm Ngọc Hoa

05/04/1958

011729513

Hà Tây

998

Vũ Thị Thúy Hà

28/05/1981

012043089

Hà Nam

999

Trần Mạnh Dũng

07/10/1976

011826490

Ninh Bình

1000

Nguyễn Minh Đức

01/08/1982

111663503

Hà Nội

1001

Nguyễn Hữu Cường

13/04/1975

011716841

Hà Nội

1002

Nguyễn Việt Cường

27/01/1982

125051865

Bắc Giang

1003

Nguyễn Thanh Bình

16/07/1976

011825206

Hà Nội

1004

Nguyễn Thanh Bình

09/01/1969

011551008

Ninh Bình

1005

Nguyễn Thanh Bình

16/02/1980

012088933

Hà Tĩnh

1006

Đặng Nguyễn Tuấn Tú

06/07/1977

011828325

Hà Nội

1007

Đàm Khánh Thuận

10/11/1983

172003239

Thanh Hóa

1008

Phạm Văn Thơ

24/11/1978

013189191

Bắc Ninh

1009

Đỗ Thành Phương

11/07/1965

001065000166

Bắc Ninh

1010

Nguyễn Phương Ngọc

20/03/1983

012347851

Hưng Yên

1011

Đặng Thị Bích Ngọc

26/03/1969

011310072

Hưng Yên

1012

Nguyễn Anh Minh

20/11/1985

012529802

Hà Nội

1013

Phan Trà Ly

26/11/1977

012828828

Vĩnh Phúc

1014

Lê Phi Long

14/02/1986

012378050

Hà Nội

1015

Nguyễn Trung Kiên

25/10/1976

012610362

Bắc Ninh

1016

Cao Đức Kiên

15/08/1981

143006678

Hải Dương

1017

Nguyễn Trung Kiên

02/12/1984

11004534

Hà Nội

1018

Đỗ Thị Thanh Huyền

11/06/1980

151250352

Thái Bình

1019

Trịnh Thị Thu Giang

31/03/1980

011950615

Hà Nội

1020

Phạm Văn Dũng

19/03/1974

008074000001

Ninh Bình

1021

Lê Chí Dũng

04/10/1986

012340529

Nghệ An

1022

Bùi Huy Đức

19/08/1988

012675025

Thái Bình

1023

Nguyễn Cao Cử

15/12/1947

013132066

Bắc Giang

1024

Dương Tôn Bảo

04/10/1982

012305289

Bắc Ninh

1025

Phan Nguyên Vũ

16/04/1981

Hội An

1026

Đặng Thanh Tùng

12/07/1987

023924788

TP Hồ Chí Minh

1027

Nguyễn Đức Tuấn

06/04/1974

272097419

Bình Định

1028

Trần Anh Tuấn

20/10/1980

025522863

Hà Tĩnh

1029

Lê Minh Trung

27/12/1981

025176165

Đồng Tháp

1030

Thân Thị Quỳnh Trang

28/01/1981

250486493

Quảng Nam

1031

Hồ Thị Xuân Trầm

25/01/1982

023522399

TP Hồ Chí Minh

1032

Phạm Đức Thịnh

05/12/1981

024996317

Ninh Bình

1033

Nguyễn Văn Thành

10/06/1966

023724810

Bình Định

1034

Nguyễn Thị Thiên Thanh

22/08/1982

023561318

TP Hồ Chí Minh

1035

Quách Đồng Thắng

12/04/1982

024953778

Bạc Liêu

1036

Nguyễn Văn Thân

23/02/1970

250499292

Bình Định

1037

Trương Anh Quốc

23/10/1980

361829662

Nam Định

1038

Lê Nguyễn Việt Quốc

26/01/1984

023751602

Củ Chi

1039

Lê Minh Quang

06/02/1982

025325782

Bến Tre

1040

Phạm Thanh Phương

29/06/1975

022766229

Bình Thuận

1041

Võ Duy Phong

30/08/1975

260732515

Bình Thuận

1042

Phí Quang Phong

29/09/1981

023592796

Thái Bình

1043

Nguyễn Thị Linh Nhâm

23/10/1982

Nghệ An

1044

Dương Minh Nghĩa

29/12/1982

023618395

Bình Dương

1045

Trần Minh Nam

07/10/1984

285112788

Hậu Giang

1046

Phan Lê Thùy Miên

23/11/1984

TP Đà Nẵng

1047

Dương Thúy Hương Lan

16/09/1975

022851456

Hà Nội

1048

Lê Huy Lai

11/04/1980

023343514

Thanh Hóa

1049

Trịnh Tuấn Kiệt

29/04/1981

024524495

Bến Tre

1050

Nguyễn Quốc Khánh

28/01/1979

260824526

Bình Thuận

1051

Nguyễn Quốc Huy

01/09/1986

261058676

Bình Thuận

1052

Đặng Thanh Hùng

17/08/1972

024428582

Đồng Tháp

1053

Dương Minh Hòa

07/09/1986

205157923

Quảng Nam

1054

Tô Thanh Hải

14/04/1961

020268830

Củ Chi

1055

Nguyễn Hồng Hải

13/11/1988

024150670

Tiền Giang

1056

Lê Phan Thanh Hải

20/04/1985

025392154

Tiền Giang

1057

Nguyễn Hiền Giang

21/06/1974

024577453

Thừa Thiên Huế

1058

Trần Quốc Dũng

04/09/1989

024416134

Đà Nẵng

1059

Nguyễn Văn Chẩn

28/07/1979

023220672

TP Hồ Chí Minh

1060

Khưu Minh Cảnh

08/01/1979

023437257

Sóc Trăng

1061

Đỗ Thị Mỹ Anh

20/03/1969

260638934

Bình Thuận

1062

Đào Duy Anh

16/09/1983

025548248

Bến Tre

1063

Nguyễn Hoàng Trường An

03/06/1987

271898130

Nghệ An

1064

Nguyễn Đình Trường

03/10/1976

011912020

Hà Nội

1065

Bùi Thu Thủy

04/09/1978

011891931

Phú Thọ

1066

Phạm Văn Thơ

24/11/1978

013189191

Bắc Ninh

1067

Nguyễn Trung Thành

03/06/1986

012681345

Hà Tĩnh

1068

Nguyễn Thanh Nga

16/06/1980

011922662

Nghệ An

1069

Bùi Quang Hưng

08/04/1979

012039067

Thái Bình

1070

Ngô Nguyên Đồng

22/10/1974

012576401

Quảng Ninh

1071

Đinh Văn Định

01/03/1982

013344100

Nam Định

1072

Nguyễn Đăng Cường

25/09/1984

145546716

Hưng Yên

1073

Nguyễn Cao Cử

15/12/1947

013132066

Bắc Giang

1074

Nguyễn Vũ Bình

12/03/1978

011878466

Nam Định

1075

Đỗ Thiện Vinh

28/03/1981

011979270

Bắc Ninh

1076

Phạm Thanh Tùng

26/03/1981

012210700

Hà Nội

1077

Phan Tân

02/10/1972

012579983

Nghệ An

1078

Trịnh Văn Sơn

01/03/1985

111953228

Hà Tây

1079

Lê Triệu Phát

29/01/1987

172020417

Thanh Hóa

1080

Luyện Thanh Nhương

27/05/1975

001075000178

Hưng Yên

1081

Nguyễn Đức Nam

17/09/1978

012924191

Hưng Yên

1082

Nguyễn Hoài Nam

28/09/1977

011892772

Hà Nội

1083

Trần Phi Lương

15/05/1973

011726146

Hà Nội

1084

Nguyễn Đức Hợp

08/05/1985

151622606

Thái Bình

1085

Phạm Ngọc Hoa

05/04/1958

011729513

Hà Nội

1086

Trần Mạnh Dũng

28/05/1981

011826490

Ninh Bình

1087

Nguyễn Minh Đức

01/08/1982

111663503

Hà Nội

1088

Nguyễn Hữu Cường

13/04/1975

011716841

Hà Nội

1089

Nguyễn Việt Cường

27/01/1982

125051865

Bắc Giang

1090

Nguyễn Thanh Bình

09/01/1969

011551008

Ninh Bình

1091

Nguyễn Thanh Bình

16/02/1980

012088933

Hà Tĩnh

1092

Bùi Hữu Anh

03/07/1980

017389550

Thái Bình

1093

Đặng Nguyễn Tuấn Tú

06/07/1977

011828325

Hà Nội

1094

Lữ Thị Khánh Trân

31/8/1979

013016534

Thanh Hóa

1095

Đoàn Huy Thuận

21/10/1989

142431865

Hải Dương

1096

Đỗ Thành Phương

11/07/1965

001065000166

Bắc Ninh

1097

Hà Tuyết Nhung

19/12/1986

063139183

Lào Cai

1098

Nguyễn Xuân Gia Nguyên

01/06/1978

205365353

Quảng Nam

1099

Nguyễn Phương Ngọc

20/03/1983

012347851

Hà Nội

1100

Vũ Thị Miễn

29/03/1984

013350174

Thái Bình

1101

Phạm Trà Ly

26/11/1977

012828828

Thái Nguyên

1102

Nguyễn Trung Kiên

02/12/1984

11004534

Hà Nội

1103

Nguyễn Đức Hiếu

01/12/1989

125268882

Bắc Ninh

1104

Giang Văn Hậu

10/04/1980

111529008

Hà Nội

1105

Trương Ngọc Hải

20/02/1976

201233168

Đà Nẵng

1106

Trịnh Hồng Hà

10/07/1972

012644649

Thanh Hóa

1107

Nguyễn Thị Thu Hà

16/09/1980

013122666

Vĩnh Phúc

1108

Văn Hải Hà

01/11/1972

Hà Nội

1109

Đoàn Xuân Du

10/03/1976

031013683

Hải Phòng

1110

Phan Nguyên Vũ

16/04/1981

230539646

Quảng Nam

1111

Đinh Thanh Trung

12/10/1985

023537083

1112

Bế Hải Triều

01/10/1976

250454352

1113

Trần Minh Toàn

13/08/1983

025149410

Vũng Tàu

1114

Nguyễn Văn Thành

10/06/1966

023724810

Bình Định

1115

Nguyễn Thị Thiên Thanh

22/08/1982

023561318

Tp.Hồ Chí Minh

1116

Nguyễn Hoàng Thanh

19/06/1979

023211249

Tp.Hồ Chí Minh

1117

Trần Văn Tài

02/12/1978

023193722

Tp.Hồ Chí Minh

1118

Nguyễn Minh Sang

15/06/1982

311725397

Tiền Giang

1119

Trương Anh Quốc

23/10/1980

361829662

Nam Định

1120

Lê Minh Quang

06/02/1982

025325782

Bến Tre

1121

Lê Minh Phương

18/02/1962

024301171

Thanh Hóa

1122

Phí Quang Phong

29/09/2981

023592796

Thái Bình

1123

Lý Thị Thúy Oanh

16/06/1990

334639945

Trà Vinh

1124

Dương Minh Nghĩa

29/12/1982

023618395

Bình Dương

1125

Trương Thị Thùy Nga

23/07/1980

250480705

Quảng Ngãi

1126

Huỳnh Văn Minh

28/11/1977

024932391

Bình Định

1127

Phan Lê Thùy Miên

23/11/1984

201507823

TP. Đà Nẵng

1128

Huỳnh Trần Vĩnh Lộc

23/03/1987

024328436

Quảng Nam

1129

Dương Thúy Hương Lan

16/09/1975

022851456

Hà Nội

1130

Lê Huy Lai

11/04/1980

023343514

Thanh Hóa

1131

Huỳnh Đức Khánh

28/06/1982

250556104

Đà Nẵng

1132

Đặng Thanh Hùng

17/08/1972

024428582

Đồng Tháp

1133

Dương Minh Hào

07/09/1986

205157923

Quảng Nam

1134

Phạm Thái Hòa

09/05/1962

020490659

Cần Thơ

1135

Đinh Văn Hóa

13/04/1977

250389809

Thừa Thiên Huế

1136

Nguyễn Lê Phương Hiền

05/07/1978

023591487

Hà Nội

1137

Nguyễn Thị Bích Hiền

05/07/1979

260831237

Bình Thuận

1138

Nguyễn Hồng Hải

13/11/1988

024150670

Tiền Giang

1139

Lê Phan Thanh Hải

20/04/1985

025392154

Tiền Giang

1140

Nguyễn Thị Thanh Hà

24/06/1978

023612915

Ninh Bình

1141

Bùi Việt Dương

26/11/1979

022978474

Thanh Hóa

1142

Trần Quốc Dũng

04/09/1989

024416134

Đà Nẵng

1143

Phạm Văn Cương

01/10/1977

023329672

Thái Bình

1144

Nguyễn Văn Chẩn

28/07/1979

023220672

Tp.Hồ Chí Minh

1145

Nguyễn Thành Vĩnh

21/01/1980

012975789

Hưng Yên

1146

Nguyễn Thanh Tùng

11/11/1986

131381440

Phú Thọ

1147

Cao Thành Trung

17/03/1985

164199787

Ninh bình

1148

Tăng Ngọc Tráng

18/3/1968

012600034

Nghệ An

1149

Phạm Xuân Tình

25/01/1982

013226837

Nghệ An

1150

Chu Bình Thuận

24/11/1972

011831981

Hà Nam

1151

Nguyễn Trung Thành

03/06/1986

012681345

Hà Tĩnh

1152

Trần Trung Nam

09/10/1976

0123181129

Phú Thọ

1153

Nguyễn Trung Kiên

25/10/1976

012610362

Bắc Ninh

1154

Vũ Kim Khánh

06/01/1983

012159615

Hưng Yên

1155

Nguyễn Văn Khải

23/09/1964

012216508

Thái Bình

1156

Bùi Quang Hưng

08/04/1979

012039067

Thái Bình

1157

Nguyễn Duy Hưng

23/01/1974

013226698

Hưng Yên

1158

Vũ Phong Hải

02/05/1985

168165897

Hà Nam

1159

Vũ Quốc Dũng

12/03/1977

011794024

Nam Định

1160

Phan Đức Dũng

24/10/1982

182345292

Nghệ An

1161

Nguyễn Thành Chính

08/11/1981

012048637

Thanh Hóa

1162

Lương Quang Tuấn

20/04/1977

171617163

Thanh Hóa

1163

Phạm Việt Trung

03/12/1962

85132065

Hà Tĩnh

1164

Hà Xuân Thường

04/10/1978

02021076

Phú Thọ

1165

Phạm Văn Thọ

02/09/1974

145387800

Hưng Yên

1166

Phan Văn Thiện

10/10/1982

06024113

Thái Bình

1167

Nguyễn Trọng Thái

16/07/1973

96013500

Nghệ An

1168

Nguyễn Duy Sơn

12/05/1973

012673742

Bắc Giang

1169

Vũ Minh Phương

29/06/1984

07037169

Hải Dương

1170

Lê Hoàng Phúc

30/04/1970

93040032

Thanh Hóa

1171

Tống Văn Nhân

22/10/1978

013319557

Thái Bình

1172

Nguyễn Đình Nam

22/11/1973

022580142

Quảng Ngãi

1173

Lê Ngọc Minh

15/02/1975

011964147

Thanh Hóa

1174

Nguyễn Tuấn Linh

03/09/1984

012198897

Hà Nội

1175

Nguyễn Chí Linh

21/11/1968

89013043

Hà Nam

1176

Nguyễn Hữu Kim

31/05/1979

03024066

Bắc Ninh

1177

Dương Trung Kiên

01/01/1969

012583839

Hà Nội

1178

Phạm Văn Hưng

05/08/1976

00023301

Thanh Hóa

1179

Lê Công Hùng

04/04/1961

85114043

Thanh Hóa

1180

Trịnh Thị Hà

25/12/1974

011686599

Thanh Hóa

1181

Vũ Đặng Giang

07/12/1979

012417418

Thái Bình

1182

Vũ Công Đoàn

18/12/1977

162200344

Nam Định

1183

Bùi Công Dân

14/03/1971

011764730

Hải Dương

1184

Nguyễn Tuấn Cường

22/05/1987

11020121

Hà Nội

1185

Phạm Đức Cương

02/06/1976

Q0B505361

Hà Tĩnh

1186

Phạm Huy Bình

02/02/1982

06022322

Ninh Bình

1187

Nguyễn Hồng Anh

07/07/1974

012571251

Phú Thọ

1188

Đỗ Thiện Vinh

28/03/1981

011979270

Bắc Ninh

1189

Nguyễn Hữu Toàn

21/09/1987

012398856

Hà Nội

1190

Phan Tân

02/10/1972

012579983

Nghệ An

1191

Trịnh Văn Sơn

01/03/1985

111953228

Hà Tây

1192

Lê Triệu Phát

29/01/1987

172020417

Thanh Hoá

1193

Luyện Thanh Nhương

27/05/1975

001075000178

Hưng Yên

1194

Nguyễn Đức Nam

17/09/1978

012924191

Hưng Yên

1195

Nguyễn Hoài Nam

28/09/1977

011892772

Hà Nội

1196

Lê Thị Lam

28/04/1967

011669741

Hà Nội

1197

Mai Thị Hương

20/10/1968

011911762

Thanh Hóa

1198

Nguyễn Đức Hợp

08/05/1985

151622606

Thái Bình

1199

Nguyễn Anh Hoài

13/03/1970

011881500

Hưng Yên

1200

Phạm Ngọc Hoa

05/04/1958

011729513

Hà Tây

1201

Trần Mạnh Dũng

07/10/1976

011826490

Ninh Bình

1202

Nguyễn Minh Đức

01/08/1982

111663503

Hà Nội

1203

Nguyễn Hữu Cường

13/04/1975

011716841

Hà Nội

1204

Nguyễn Việt Cường

27/01/1982

125051865

Bắc Giang

1205

Nguyễn Thanh Bình

09/01/1969

011551008

Ninh Bình

1206

Nguyễn Thanh Bình

16/02/1980

012088933

Hà Tĩnh

1207

Trần Viết Nguyên Tuệ

27/05/1982

201479878

Đà Nẵng

1208

Trần Khắc Tuấn

11/11/1980

201453619

Đà Nẵng

1209

Đặng Nguyễn Tuấn

06/07/1977

011828325

Hà Nội

1210

Hoàng Thị Thu

04/04/1982

012123044

Hà Tĩnh

1211

Đinh XuânThọ

18/10/1981

164111803

Ninh Bình

1212

Nguyễn Phương Ngọc

20/03/1983

012347851

Hưng Yên

1213

La Thị Minh Ngọc

25/08/1982

012806648

Bắc Giang

1214

Phạm Trà Ly

26/11/1977

012828828

Vĩnh Phúc

1215

Đoàn Tuyết Lan

24/02/1972

011706465

Hà Nội

1216

Nguyễn Trung

02/12/1984

11004534

Hà Nội

1217

Đỗ Thị Thanh

11/06/1980

151250352

Thái Bình

1218

Nguyễn Thị Thanh

19/10/1983

012101792

Hà Nam

1219

Nguyễn Thị Thu Hà

16/09/1980

013122666

Phú Thọ

1220

Văn Hải Hà

01/11/1972

Quảng Trị

1221

Nguyễn Đức Cường

05/03/1981

012253882

Hà Nội

1222

Nguyễn Đức Chiến

18/06/1973

011928714

Hưng Yên

1223

Hồ Thị Tú Anh

14/02/1977

013272297

Nghệ An

1224

Vũ Hữu Vương

16/12/1989

142443892

Hải Dương

1225

Nguyễn Ngọc Tuân

17/02/1984

013561386

Ninh Bình

1226

Nguyễn Đình Trường

03/10/1976

011912020

Hà Nội

1227

Lữ Thị Khánh Trân

31/08/1979

013016534

Thanh Hóa

1228

Phạm Văn Thơ

24/11/1978

013189191

Bắc Ninh

1229

Nguyễn Ngọc Quang

13/03/1974

012009168

Bắc Giang

1230

Cao Thị Thanh Phúc

09/02/1984

012445898

Hà Nam

1231

Nguyễn Xuân Phúc

13/03/1984

012409052

Hà Nội

1232

Lê Hải Nam

01/03/1983

012150174

Bắc Ninh

1233

Phạm Nhật Minh

12/07/1981

012059912

Bắc Ninh

1234

Trịnh Ngọc

24/02/1978

030986304

Hải Phòng

1235

Lưu Quang Huy

02/10/1969

011485860

Thanh Hóa

1236

Trịnh Thị Thu Hiền

22/02/1988

Hưng Yên

1237

Giang Văn Hậu

10/04/1980

111529008

Hà Nội

1238

Nguyễn Cao Cử

15/12/1947

013132066

Bắc Giang

1239

Lương Tiến Chung

19/04/1984

012509339

Hà Nội

1240

Vương Thị Kim Anh

14/09/1967

011235998

Bình Định

1241

Nguyễn Đức Vũ

13328819

Hà Tĩnh

1242

Nguyễn Thanh Tùng

12/01/1991 12:00:00 SA

125426394

Bắc Ninh

1243

Nguyễn Sơn Tùng

11354759

Hà Tĩnh

1244

Trần Thành Trung

13468715

Nam Định

1245

Nguyễn Văn Tấn

12550564

Hà Nội

1246

Lê Vân Phương

11781882

Quảng Trị

1247

Phan Quang Minh

11440271

Nghệ An

1248

Phạm Hải Hưng

10/05/1977 12:00:00 SA

13276566

Ninh Bình

1249

Nguyễn Văn Hoài

12205249

Hà Nội

1250

Nguyễn Đức Vũ

13328819

Hà Tĩnh

1251

Nguyễn Quang Vinh

12927606

Thái Bình

1252

Nguyễn Thanh Tùng

12/01/1991 12:00:00 SA

125426394

Bắc Ninh

1253

Nguyễn Thị Thường

03/07/1991 12:00:00 SA

17040316

Hà Tây

1254

Trần Đức Thắng

111621642

Hà Nội

1255

Nguyễn Văn Tấn

12550564

Hà Nội

1256

Nguyễn Đức Phương

02/04/1974 12:00:00 SA

12216865

Hà nội

1257

Nguyễn Anh Ngọc

183291814

Hà Tĩnh

1258

Nguyễn Hải Nam

10/03/1981 12:00:00 SA

12202496

Nam Định

1259

Nguyễn Việt Hùng

09/04/1978 12:00:00 SA

1078001441

Hà Nội

1260

Nguyễn Thanh Hải

12196504

Hải Phòng

1261

Vũ Thành Đạt

04/08/1979 12:00:00 SA

13016053

Quảng Ngãi

1262

Nguyễn Đức Vũ

13328819

Hà Tĩnh

1263

Nguyễn Quang Vinh

12927606

Thái Bình

1264

Phạm Ngọc Viễn

07/12/1983 12:00:00 SA

111807015

Hà Nội

1265

Nguyễn Thanh Tùng

12/01/1991 12:00:00 SA

125426394

Bắc Ninh

1266

Phạm Quang Trung

12681958

Thanh Hóa

1267

Nguyễn Ngọc Thụy

09/02/1976 12:00:00 SA

13034932

Bắc Ninh

1268

Trần Quốc Thao

171235123

Thanh Hóa

1269

Nguyễn Trung Tâm

08/06/1979 12:00:00 SA

12040594

Hà Nội

1270

Nguyễn Đức Phương

02/04/1974 12:00:00 SA

12216865

Hà nội

1271

Nguyễn Đức Hưng

01/01/1982 12:00:00 SA

145073105

Hưng Yên

1272

Phạm Thị Huế

10/04/1988 12:00:00 SA

151751285

Thái Bình

1273

Vũ Thành Đạt

04/08/1979 12:00:00 SA

13016053

Quảng Ngãi

1274

Trần Ngọc Minh Vy

14/09/1983

023596227

Thừa Thiên Huế

1275

Bùi Xuân Thoại Vũ

15/12/1981

023540681

Quảng Ninh

1276

Phạm Minh Tuấn

28/10/1989

024511870

TPHCM

1277

Hồ Anh Tuấn

12/07/1990

291033222

Bình Định

1278

Vũ Đình Tuân

11/12/1961

023654230

Nam Định

1279

Huỳnh Thị Ngọc Trâm

27/12/1989

191637086

Thừa Thiên Huế

1280

Kim Văn Toản

01/06/1983

240737875

Nam Định

1281

Phạm Ngọc Thịnh

25/05/1975

022872678

Quảng Nam

1282

Trần Phương Thiện

28/12/1984

311762717

Tiền Giang

1283

Mã Trần Hoài Thanh

23/05/1981

023611286

TPHCM

1284

Lê Ngọc Thắng

09/05/1981

023494155

TPHCM

1285

Nguyễn Hùng Thái

08/06/1991

351994670

An Giang

1286

Vũ Đại Bách Thụ Huy Sang

01/05/1983

023369523

Hải Phòng

1287

Huỳnh Thanh Quảng

29/09/1986

215016566

Bình Định

1288

Đỗ Thị Nhung

07/01/1987

285166544

Nam Định

1289

Trần Ngọc Nhân

20/11/1991

241093169

Thừa Thiên Huế

1290

Chu Văn Nguyên

25/03/1988

241059830

Hà Nam,

1291

Võ Văn Ngon

25/05/1989

024194765

TPHCM

1292

Đậu Thị Ngọc Mai

26/10/1988

280914995

Hà Tĩnh

1293

Hồ Hoàng Khải

20/08/1985

331437455

Vĩnh Long

1294

Dương Minh Hòa

07/09/1986

281175627

Quảng Nam

1295

Nguyễn Phúc Đức

01/04/1980

321072402

Bến Tre

1296

Nguyễn Đình Chiểu

18/08/1981

241664375

Quảng Nam

1297

Trần Quang Châu

02/02/1985

271728256

Thanh Hóa

1298

Mai Huỳnh Châu

10/02/1985

023820045

Quảng Ngãi

1299

Đào Đức Bình

22/12/1985

024059265

Thái Bình

1300

Diệp Tuấn Anh

12/10/1985

362090914

Cần Thơ

1301

Kiều Vũ Adrơng

15/10/1990

241235256

Đắk Lắk

1302

Bùi Xuân Thoại Vũ

15/12/1981

023540681

Quảng Ninh

1303

Trần Anh Tuấn

01/02/1969

022420655

Nam Định

1304

Hồ Anh Tuấn

12/07/1990

291033222

Bình Định

1305

Vũ Đình Tuân

11/12/1961

023654230

Nam Định

1306

Nguyễn Thị Hoài Thương

08/10/1983

023752689

Bình Dương

1307

Nguyễn Hùng Thịnh

25/11/1987

024050657

Tiền Giang

1308

Phạm Ngọc Thịnh

25/05/1975

022872678

Quảng Nam

1309

Dương Nhật Thành

14/03/1987

024107223

TP.HCM

1310

Lê Ngọc Thắng

09/05/1981

023494155

TP.HCM

1311

Vũ Đại Bách Thụ Huy Sang

01/05/1983

023369523

Hải Phòng

1312

Huỳnh Thanh Quảng

29/09/1986

215016566

Bình Định

1313

Nguyễn Thị Xuân Phương

18/04/1967

021879131

Tiền Giang

1314

Nguyễn Văn Phương

15/03/1978

300956985

Long An

1315

Đặng Thị Phụng

01/04/1983

240775051

Thừa Thiên

1316

Lưu Vương Phụng

02/08/1983

025703768

Quảng Nam

1317

Trần Khai Phong

29/12/1988

024245788

Long An

1318

Võ Thị Ngọc Nhung

10/04/1984

023754854

Thủ Thừa

1319

Võ Văn Ngon

25/05/1989

024194765

TP.HCM

1320

Phạm Trung Nam

21/12/1981

023541203

Nam Định

1321

Võ Nguyễn Hoàng Nam

08/10/1975

240491182

Quảng Ngãi

1322

Nguyễn Hoàng Minh Luân

28/08/1985

023822171

TP.HCM

1323

Phạm Thị Việt Linh

30/10/1983

250539171

Ninh Bình

1324

Nguyễn Phúc Đức

01/04/1980

321072402

Bến Tre

1325

Nguyễn Văn Đại

11/10/1986

024870249

Nam Định

1326

Nguyễn Đình Chiểu

18/08/1981

241664375

Quảng Nam

1327

Ung Ngọc Minh Châu

16/07/1982

023664551

Cần Thơ

1328

Diệp Tuấn Anh

12/10/1985

362090914

Cần Thơ

1329

Phạm Tuấn Anh

19/11/1985

024425771

Ninh Bình

1330

Nguyễn Văn Tường

10/09/1976

024178831

Bến Tre

1331

Nguyễn Song Tùng

09/12/1978

011880783

Vĩnh Phúc

1332

Nguyễn Minh Tùng

16/12/1966

021770839

Vĩnh Long

1333

Trần Anh Tuấn

01/02/1969

022420655

Nam Định

1334

Trần Thiện Tuấn

18/05/1973

022721791

Sóc Trăng

1335

Hồ Anh Tuấn

12/07/1990

291033222

Bình Định

1336

Vũ Đình Tuân

11/12/1961

023654230

Nam Định

1337

Nguyễn Mạnh Trưởng

29/08/1976

025630969

1338

Nguyễn Thị Hoài Thương

08/10/1983

023752689

Bình Dương

1339

Nguyễn Hùng Thịnh

25/11/1987

024050657

TPHCM

1340

Phạm Ngọc Thịnh

25/05/1975

022872678

Quảng Nam

1341

Tạ Nhật Thi

23/02/1979

023254606

TPHCM

1342

Trần Thị Ngọc Thảo

23/02/1977

023082526

Nam Định

1343

Dương Nhật Thành

14/03/1987

024107223

TPHCM

1344

Trần Nhật Thanh

31/12/1971

022610179

Bình Dương

1345

Lê Ngọc Thắng

09/05/1981

023494155

TPHCM

1346

Huỳnh Thanh Quảng

29/09/1986

215016566

Bình Định

1347

Nguyễn Thị Xuân Phương

18/04/1967

021879131

Tiền Giang

1348

Lưu Vương Phụng

02/08/1983

025703768

Quảng Nam

1349

Đặng Nguyễn Hồng Phúc

28/04/1987

024055391

TPHCM

1350

Lê Nguyễn Hữu Phúc

30/08/1989

024281176

1351

Võ Thanh Phong

18/05/1978

340908224

Đồng Tháp

1352

Trần Khai Phong

29/12/1988

024245788

Long An

1353

Võ Văn Ngon

25/05/1989

024194765

TPHCM

1354

Nguyễn Khánh Ngọc

12/11/1985

024035138

Trà Vinh

1355

Huỳnh Ngọc Liên

15/05/1981

012099687

Quảng Ngãi

1356

Lương Công Kiên

10/02/1989

212738592

Quảng Ngãi

1357

Nguyễn Dương Khoa

20/11/1982

023483563

TPHCM

1358

Hồ Hoàng Khải

20/08/1985

331437455

Vĩnh Long

1359

Lê Minh Kha

05/05/1984

321135044

Bến Tre

1360

Lê Vũ Hoàng

10/05/1973

024276725

Huế

1361

Đặng Minh Hoàng

07/03/1980

023264837

Long An

1362

Nguyễn Kiều Hoa

17/02/1976

022878180

Quảng Ngãi

1363

Hà Duy Hiển

09/05/1978

023414921

Hải Phòng

1364

Nguyễn Thị Hải

06/09/1976

030953407

Thái Bình

1365

Lê Phước Hải

28/05/1979

300955358

Long An

1366

Đào Nguyễn Minh Hà

16/09/1979

023165602

Bình Định

1367

Lê Chí Dũng

12/11/1979

023173247

Nam Định

1368

Nguyễn Phúc Đức

01/04/1980

321072402

Bến Tre

1369

Lê Văn Đức

05/12/1974

025313320

Bình Dương

1370

Đặng Bình Đức

11/07/1969

022228939

Tiền Giang

1371

Nguyễn Đình Định

20/06/1962

020804823

Nam Định

1372

Nguyễn Thành Công

30/12/1968

021974897

Tiền Giang

1373

Lê Phan Hoàng Chiêu

14/03/1966

024241774

Bến Tre

1374

Đào Đức Bình

22/12/1985

024059265

Thái Bình

1375

Diệp Tuấn Anh

12/10/1985

326090914

Cần Thơ

1376

Phạm Tuấn Anh

19/11/1985

024425771

Ninh Bình

1377

Nguyễn Đăng Vĩnh

04/10/1964

001064000583

Hải Dương

1378

Nguyễn Văn Tuấn

18/10/1984

012490761

Hà Nội

1379

Nguyễn Văn Trường

20/04/1981

125055644

Bắc Ninh

1380

Trịnh Hữu Trung

07/12/1986

162692210

Nam Định

1381

Nguyễn văn Trãi

05/02/1988

162887143

Nam Định

1382

Bùi Minh Thông

16/04/1975

011698445

Hà Nội

1383

Lã Minh Thắng

30/03/1981

100645391

Hà Nam

1384

Phùng Mạnh Quyết

20/12/1981

012013946

Hà Nội

1385

Đàm Quốc Đua

26/10/1984

164187846

Ninh Bình

1386

Nguyễn văn Đạt

06/03/1987

0125258441

Bắc Ninh

1387

Đinh Quang Đạt

28/02/1988

060753533

Hà Nam

1388

Đặng Công Chiến

20/07/1954

012373976

Hưng Yên

1389

Nguyễn Văn Bình

10/03/1982

111567731

Hà Nội

1390

Phạm Văn Tuấn

06/09/1985

013519972

Nam Định

1391

Bùi Minh Thông

16/04/1975

011698445

Hà Nội

1392

Nguyễn Trường Thắng

27/12/1974

011715237

Hải Phòng

1393

Nguyễn Thị Thắm

28/10/1984

012507877

Hà Nội

1394

Dương Anh Tài

01/07/1985

Nam Định

1395

Lương Trọng Hoàng

27/01/1991

173737063

Thanh Hoá

1396

Vũ Văn Hải

10/07/1988

012448990

Hà Nội

1397

Bùi Công Hải

11/06/1977

012898869

Nam Định

1398

Phạm Thanh Giang

04/03/1980

141839551

Hải Dương

1399

Cao Xuân Đức

27/06/1982

012151892

Hải Hưng

1400

Vũ Khắc Đông

25/10/1982

031217919

Hải Phòng

1401

Đào Hồng Điệp

08/05/1983

111784321

Hà Nội

1402

Tô Văn Đạt

14/07/1989

112390746

Hà Tây

1403

Trần Cường

20/08/1986

151628617

Thái bình

1404

Trần Thị Hải Xuân

05/09/1991

013653583

Ninh Bình

1405

Bùi Văn Tùng

02/02/1985

125183689

Bắc Ninh

1406

Hà Việt Tùng

07/09/1983

012436703

Vĩnh Phúc

1407

Nguyễn Văn Trường

20/04/1981

125055644

Bắc Ninh

1408

Nguyễn Thế Trọng

21/12/1971

111525392

Hà Nội

1409

Bùi Minh Thông

16/04/1975

011698445

Hà Nội

1410

Nguyễn Trường Thắng

27/12/1974

011715237

Hải Phòng

1411

Trịnh Thị Trang Nhung

22/12/1989

013234201

Nam Định

1412

Nguyễn Kiên

26/11/1974

98034829

Vĩnh Phúc

1413

Đặng Thị Thanh Hòa

15/10/1986

164240998

Ninh Bình

1414

Vũ Văn Hải

10/07/1988

012448990

Hà Nội

1415

Nguyễn Đức Giang

13/03/1988

012746502

Hà Nội

1416

Phạm Thanh Giang

04/03/1980

141839551

Hải Dương

1417

Cao Xuân Đức

27/06/1982

012151892

Hải Hưng

1418

Trần Mạnh Đông

15/04/1986

168201837

Hà Nam

1419

Phạm Cao Cường

02/04/1990

145362248

Hưng Yên

1420

Dương Thị Yến

29/06/1968

164035085

Ninh Bình

1421

Kiều Văn Xinh

24/12/1970

113345952

Hà Nội

1422

Đào Quang Vũ

21/02/1983

131213506

Phú Thọ

1423

Phan Thị Thúy Vân

27/06/1965

060771721

Hà Tĩnh

1424

Nguyễn Đức Tuyên

06/05/1976

073149111

Nam Định

1425

Nguyễn Duy Tuấn

29/07/1982

091763500

Bắc Ninh

1426

Hoàng Anh Tuấn

12/05/1985

080435843

Cao Bằng

1427

Phạm Văn Trung

01/08/1980

171774287

Thanh Hóa

1428

Nguyễn Thành Trung

01/05/1977

121302099

Hưng Yên

1429

Bùi Thị Ánh Thường

11/11/1966

063044436

Nam Định

1430

Trần Văn Thọ

01/10/1976

112217314

Thanh Hóa

1431

Lò Văn Thăng

15/02/1968

050402948

Sơn La

1432

Trần Ngọc Tân

08/05/1989

172992099

Nam Định

1433

Nguyễn Đình Sửu

04/12/1961

070470930

Vĩnh Phúc

1434

Lương Ngọc Sơn

18/09/1982

063074681

Thái Bình

1435

Phạm Văn Sắt

04/06/1977

151249632

Thái Bình

1436

Đỗ Xuân Quang

10/12/1973

045137096

Nam Định

1437

Đỗ Hồng Quảng

18/10/1973

121460709

Bắc Giang

1438

Nguyễn Quỳnh Quang

25/06/1972

145319388

Hưng Yên

1439

Nguyễn Đăng Quang

01/01/1977

095246130

Thái Nguyên

1440

Đặng Ngọc Quân

25/03/1982

060665931

Phú Thọ

1441

Nguyễn Trung Phúc

16/09/1977

070507623

Nam Định

1442

Hà Thị Ngân

15/12/1989

135415522

Vĩnh Phúc

1443

Nguyễn Công Mạnh

29/07/1984

162444131

Hà Nam

1444

Tô Quang Mạnh

19/07/1982

145056481

Bắc Ninh

1445

Lưu Văn Long

08/02/1983

073142656

Phú Thọ

1446

Nguyễn Hoàng Lê

30/07/1982

012037926

Hà Nội

1447

Vũ Minh Lan

18/02/1983

151326514

Thái Bình

1448

Nguyễn Xuân Huy

08/05/1981

100723539

Quảng Ninh

1449

Lâm Việt Hưng

19/09/1986

031328353

Hải Phòng

1450

Nguyễn Thanh Hưng

10/06/1971

113044192

Hà Nội

1451

Nông Xuân Hùng

17/09/1974

095107468

Cao Bằng

1452

Đặng Văn Hoàn

06/01/1980

164083399

Ninh Bình

1453

Đinh Trọng Hòa

07/07/1981

080474479

Cao Bằng

1454

Nguyễn Thị Hằng

01/03/1978

030978219

Hải Phòng

1455

Nguyễn Trung Hải

12/01/1973

125400879

Bắc Ninh

1456

Hoàng Mạnh Dũng

07/10/1971

168330637

Hà Nam

1457

Trần Mạnh Dũng

17/08/1981

090725706

Thanh Hóa

1458

Lê Song Đức

12/11/1969

125758052

Bắc Ninh

1459

Phạm Văn Đạt

30/08/1987

100925169

Quảng Ninh

1460

Cao Trọng Cường

20/01/1977

011834211

Hà Nội

1461

Hoàng Lê Cường

26/04/1981

080982189

Lạng Sơn

1462

Ngô Thế Cường

28/07/1978

011926820

Hà Nội

1463

Đặng Kim Cương

17/04/1981

040212443

Thái Bình

1464

Đào Văn Anh

20/03/1983

151409352

Thái Bình

1465

Bùi Thị Vân Anh

10/11/1983

135033306

Vĩnh Phúc

1466

Hoàng Anh

20/12/1977

131355905

Phú Thọ

1467

Dương Thị Hoàng Yến

19/08/1981

182372447

Nghệ An

1468

Nguyễn Khắc Vinh

03/02/1972

220827303

Bình Định

1469

Võ Anh Tuấn

08/02/1981

230552981

Nghệ An

1470

Nguyễn Hoàng Tuấn

12/08/1977

264059809

Ninh Thuận

1471

Đặng Minh Toàn

11/11/1975

183034438

Hà Tĩnh

1472

Văn Mạnh Tiến

09/12/1975

211593368

Bình Định

1473

Nguyễn Thị Minh Thùy

18/09/1980

225140038

Khánh Hòa

1474

Nguyễn Văn Thìn

10/08/1966

183092605

Hà Tĩnh

1475

Lê Thị Minh Thảo

14/01/1983

194130232

Quảng Bình

1476

Lê Văn Tảng

17/02/1968

190975808

Thừa Thiên Huế

1477

Hồ Tấn Sanh

20/08/1973

211906324

Quảng Ngãi

1478

Phan Xuân Phú

03/04/1973

221060503

Phú Yên

1479

Tạ Thị Minh Nhã

10/01/1980

240604532

Quảng Ngãi

1480

Huỳnh Nguyên Ngọc

23/11/1974

211436313

Bình Định

1481

Bùi Thị Hằng Nga

02/02/1972

201242263

Quảng Ngãi

1482

Phan Văn Mến

20/10/1968

233129082

Bình Định

1483

Đặng Văn Long

17/03/1969

191788659

Thanh Hóa

1484

Trần Quang Lợi

19/04/1982

197148933

Hà Nam

1485

Hoàng Thế Hùng

21/08/1968

161522742

Thanh Hóa

1486

Nguyễn Thị Bích Hiệp

10/03/1964

212161845

Quảng Ngãi

1487

Lê Thị Mỹ Hạnh

18/11/1987

197168482

Quảng Trị

1488

Văn Công Dũng

25/06/1980

240551366

Thừa Thiên Huế

1489

Vương Thúc Đà

10/05/1964

200297762

Quảng Nam

1490

Nguyễn Văn Công

20/11/1958

264091868

Quảng Nam

1491

Nguyễn Thị Kim Chi

19/06/1986

186439077

Nghệ An

1492

Nguyễn Văn Bình

10/01/1987

205259112

Quảng Nam

1493

Nguyễn Hoàng Ái

01/09/1976

201280291

Quảng Nam

1494

Vũ Hồng Xiêm

10/10/1983

012827776

Hà Nội

1495

Trần Hoàn Vũ

17/03/1979

331129249

Vĩnh Long

1496

Lưu Hoàng Vinh

05/03/1969

350881167

An Giang

1497

La Văn Tuấn

04/03/1968

365014528

Sóc Trăng

1498

Lê Quang Tuấn

05/12/1975

351065859

An Giang

1499

Nguyễn Xuân Tuấn

27/03/1973

273060510

Hà Tĩnh

1500

Phan Ngọc Trang

28/12/1984

240790320

Bình Định

1501

Nguyễn Minh Tới

19/07/1986

370991970

Hà Tĩnh

1502

Trần Minh Thông

30/07/1976

334805426

Vĩnh Long

1503

Trần Minh Thiện

28/02/1974

340873258

Đồng Tháp

1504

Trần Việt Thanh

19/01/1979

370798166

Phú Thọ

1505

Trần Duy Thái

15/06/1972

365971584

Hậu Giang

1506

Phạm Văn Sủng

29/08/1975

271865622

Nam Định

1507

Đinh Tiến Sĩ

23/06/1965

340504691

Đồng Tháp

1508

Nguyễn Lê Minh Phụng

24/03/1990

271972533

Hồ Chí Minh

1509

Nguyễn Huỳnh Phong

12/10/1974

260734992

Bình Thuận

1510

Nguyễn Văn Ninh

09/11/1962

310111475

Tiền Giang

1511

Trần Văn Nhứt

16/02/1971

334160350

Vĩnh Long

1512

Nguyễn Thị Nguyệt

09/05/1974

260700479

Quảng Bình

1513

Đỗ Minh Mẫn

11/09/1968

380869071

Cà Mau

1514

Phạm Thành Long

05/02/1980

285536666

Quảng Ngãi

1515

Quang Kim Lợi

05/05/1983

361904149

Hậu Giang

1516

Trần Mạnh Linh

24/12/1989

362265013

Hà Nội

1517

Trần Văn Lấn

10/10/1966

290349713

Tây Ninh

1518

Ngô Minh Lâm

21/11/1976

280998335

Bắc Ninh

1519

Nguyễn Xuân Lai

26/01/1974

023906264

Phú Yên

1520

Huỳnh Thuận Kiều

18/05/1988

301293559

Long An

1521

Nguyễn Duy Khoa

25/07/1988

321359344

Bến Tre

1522

Phan Đình Huy

01/07/1983

385044526

Bạc Liêu

1523

Phạm Thị Thu Hương

02/04/1979

250454801

Thái Bình

1524

Trương Tấn Hưng

05/12/1963

385018320

Bạc Liêu

1525

Phan Văn Hùng

01/02/1977

384651218

Hà Nam

1526

Lê Thanh Hùng

02/07/1978

250410725

Thái Bình

1527

Nguyễn Tấn Hồng

04/12/1969

331517239

Vĩnh Long

1528

Chu Phúc Hưng

19/11/1960

285486928

Hà Tĩnh

1529

Dương Minh Đức

25/10/1990

121952134

Bắc Giang

1530

Nguyễn Thành Đô

10/10/1974

245127578

Bắc Ninh

1531

Nguyễn Ngọc Hùng Cường

06/10/1980

301014617

Hồ Chí Minh

1532

Vũ Hồng Cường

17/05/1974

030923117

Hải Phòng

1533

Trần Ngọc Bích

18/03/1983

334167155

Trà Vinh

1534

Nguyễn Tuấn Anh

15/07/1979

273604131

Quảng Trị

1535

Nguyễn Duy Tùng

10/09/1986

Hà Nội

1536

Nguyễn Trường Giang

03/06/1979

Hà Nội

1537

Nguyễn Hoàng Thuật

12/08/1983

Bạc Liêu

1538

Hoàng Hoài Nam

22/03/1978

Quãng Ngãi

1539

Phan Văn Mến

01/01/1976

Vĩnh Long

1540

Lê Trung Kiên

12/08/1987

Bạc Liêu

1541

Nguyễn Văn Thanh

02/3/1976

231168687

Bình Định

1542

Hà Đắc Trân

26/3/1967

230736757

Bình Định

1543

Trần Đình Thanh Sơn

26/08/1965

230281408

Hà Nội

1544

Nguyễn Đức Toàn

09/3/1980

233038082

Bình Định

1545

Hoàng Xuân Trí

02/12/1984

Đồng Tháp

1546

Lê Phục Bảo

09/09/1985

Đồng Tháp

1547

Nguyễn Hoàng Phương

11/12/1968

Đồng Tháp

1548

Trần Thanh Phong

23/06/1974

341644144

Đồng Tháp

1549

Trương Minh Trí

18/09/1981

Quảng Ngãi

1550

Trần Cao Văn

30/05/1982

Thừa Thiên - Huế

1551

Nguyễn Tấn Minh

04/08/1974

Đà Nẵng

1552

Hoàng Văn Quyền

12/10/1978

Nghệ An

1553

Lê Hoàng Tính

06/09/1987

Hậu Giang

1554

Lê Hoàng Tâm

02/02/1981

Cần Thơ

1555

Châu Thanh Nhã

21/02/1991

Hậu Giang

1556

Võ Thanh Hải

26/08/1973

365859782

Sóc Trăng

1557

Bùi Quang Dũng

04/05/1986

240882670

Lạc Sơn - Hòa Bình

1558

Nguyễn Thanh Hiền

02/01/1977

300937920

Long An

1559

Trần Hưng

21/02/1986

Long An

1560

Võ Văn Sang

18/12/1977

Long An

1561

Phạm Văn Nguyện

12/10/1972

Long An

1562

Phạm Cơ Anh

30/06/1971

Đồng Nai

1563

Lưu Thanh Bình

25/04/1973

Bình Dương

1564

Nguyễn Thanh Tùng

16/02/1978

Đồng Nai

1565

Huỳnh Bảo Quốc

09/11/1979

Bình Dương

1566

Dương Công Cát Tường

10/8/1986

233081582

Quảng Bình

1567

Võ Bằng Giang

8/3/1975

Nghệ An

1568

Đoàn Quang Tùng

10/3/1966

233233777

Quảng Ngãi

1569

Trương Nhật Linh

15/1/1977

211965880

Quảng Ngãi

1570

Nguyễn Hữu Chiến

08/11/1980

Quãng Bình

1571

Tạ Thuý Trung

09/09/1972

Cần Thơ

1572

Đào Quốc Hưng

22/11/1979

Cần Thơ

1573

Nguyễn Việt Trung

20/12/1979

Cà Mau

1574

Sử Hồng Thạnh

29/11/1977

Cần Thơ

1575

Cao Hữu Đức

27/09/1969

Cần Thơ

1576

Nguyễn Thanh Long

27/11/1973

351008966

An Giang

1577

Ngô Thanh Tòng

24/03/1971

352247639

Cần Thơ

1578

Trần Lý Vinh

12/10/1974

An Giang

1579

Lê Đông Hồ

03/01/1974

An Giang

1580

Trần Thanh Tâm

20/02/1983

331365546

Hòa Phú Long Hồ-Vĩnh Long

1581

Nguyễn Vĩnh Thiện

22/01/1974

331057104

Long Hồ Vĩnh Long

1582

Lê Huỳnh Quốc Vũ

10/03/1974

331260528

Tiền Giang

1583

Nguyễn Văn Lượm

11/07/1958

330003254

Vĩnh Long

1584

Phan Hữu Trí

30/12/1973

331150589

Đồng Tháp

1585

Đặng Tấn Phúc

22/8/1972

331204321

Vĩnh Phúc

1586

Trần Quốc Tuấn

01/09/1975

331150594

Vĩnh Long

1587

Bùi Hoàng Long

05/09/1979

331241169

Ninh Bình

1588

Lê Hoàng Hùng

27/9/1997

331122563

Vĩnh Long

1589

Lưu Hồ Thanh Vũ

15/11/1977

331177853

Vĩnh Long

1590

Vũ Ngọc Chi

29/07/1975

273611188

Hà Nam

1591

Nguyễn Minh Đức

08/7/1982

273103263

Phú Thọ

1592

Võ Đình Vũ

30/5/1976

273659727

Quảng Trị

1593

Nguyễn Tấn Phương

05/6/1969

270924552

TP.HCM

1594

Trần Sơn Tùng

07/10/1979

Thái Bình

1595

Hà Huy Cương

10/01/1979

285007615

Thanh Hóa

1596

Nguyễn Duy Mạnh

10/08/1976

285445383

Nghệ An

1597

Phạm Minh Tước

06/11/1987

285128404

Bến Tre

1598

Tống Bá Vĩnh

20/07/1979

285340461

Thanh Hóa

1599

Nguyễn Minh Trí

01/01/1970

Bình Thuận

1600

Lê Trung Trí

22/12/1973

Bình Thuận

1601

Lê Minh Hiếu

27/12/1973

Bình Thuận

1602

Đỗ Ngọc Thắng

16/02/1986

240797301

Quảng Trị

1603

Dương Văn Dương

18/03/1985

Quảng Bình

1604

Nguyễn Văn Minh

16/06/1974

194013162

Quảng Bình

1605

Nguyễn Văn Tâm

24/11/1971

320736976

Bến Tre

1606

Nguyễn Đức Phương

08/06/1984

321139913

Bến Tre

1607

Phạm Quốc Việt

13/12/1974

320869646

Bến Tre

1608

Phan Sĩ Hùng

06/06/1973

320807074

Bến Tre

1609

Nguyễn Thanh Hải

03/08/1977

211622228

Bình Định

1610

Nguyễn Thanh Hải

25/10/1980

211656284

Nam Định

1611

Nguyễn Văn Huy

18/10/1980

Bình Định

1612

Lý Kim Quy

10/12/1976

211619648

Bình Định

1613

Phan Đình Hải

20/10/1978

191421264

Thừa Thiên Huế

1614

Phạm Hữu Đạt

08/07/1982

191466376

Quảng Bình

1615

Bùi Minh Đức

14/08/1981

191424956

Thừa Thiên Huế

1616

Lê Thanh Cát

25/02/1967

190966606

Thừa Thiên Huế

1617

Nguyễn Đình Thạnh

07/06/1979

Quảng Nam

1618

Võ Ngọc Mạnh

11/05/1976

Quảng Nam

1619

Lê Thanh Duẩn

01/08/1974

Quảng Trị

1620

Đỗ Trọng Cường

01/06/1977

Quảng Nam

1621

Trần Xuân Toản

15/11/1985

Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị

1622

Hoàng Văn Dũng

17/07/1983

Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

1623

Dương Phước Quốc Cường

02/02/1983

Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế

1624

Nguyễn Mạnh Khởi

30/12/1976

Phú Xuyên, Hà Nội

1625

Nguyễn Thị Lan Anh

15/11/1972

Phú Châu,Ba Vì, Hà nội

1626

Ngô Anh Phương

26/7/1976

Kim Thành, Hải Dương

1627

Đàm Anh Tú

21/01/1975

Hà nội

1628

Chu Hoàng Vũ

13/11/1980

Phủ Lý, Hà Nam

1629

Đặng Thị Hiền Quý

06/10/1979

Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

1630

Nguyễn Trung Đức

07/09/1978

Bình Lục, Hà Nam

1631

Bùi Xuân Thành

14/01/1982

Nam định

1632

Nguyễn Trọng Đức

11/02/1980

Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

1633

Ngô Quang Lựa

4/7/1980

Hải Phòng

1634

Phạm Thị Minh Tuyết

18/02/1988

Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội

1635

Nguyễn Ngọc Tuấn

30/11/1986

Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ, Tỉnh Hà Tây

1636

Nguyễn Duy Đông

21/11/1983

Nam Định

1637

Đỗ Tố Quỳnh

08/09/1986

Hải Dương

1638

Đinh Thế Tuyên

10/06/1982

Thanh Hóa

1639

Nguyễn Thái Kiên

03/10/1987

Hà Nội

1640

Trịnh Tố Toản

26/12/1979

Hải Dương

1641

Vũ Quang Trung

26/11/1980

Thái Bình

1642

Nguyễn Xuân Hoàng Phương

20/04/1984

Hoài Đức - Hà Nội

1643

Nguyễn Mạnh Hùng

06/11/1981

Đông Anh - Hà Nội

1644

Trịnh Hoài Ân

04/12/1981

Thanh Hoá

1645

Hà Trung Dũng

25/02/1985

Phú Thọ

1646

Hoàng Hải

18/2/1977

Thái Bình

1647

Trần Anh Cường

10/01/1975

Hà Nam

1648

Phạm Văn Tuấn

19/02/1970

Hà Tây

1649

Nguyễn Anh Tuấn

13/01/1973

Bắc Ninh

1650

Trần Đức Hạnh

09/03/1974

Cà Mau

1651

Nguyễn Trung Kiên

22/02/1977

Phúc Thọ

1652

Đoàn Trung Tùng

23/03/1980

171787459

Thanh Hóa

1653

Phạm Minh Đức

12/06/1981

171660297

Thanh Hóa

1654

Lê Kim Hoàn

12/05/1986

172037249

Thanh Hóa

1655

Lê Nhân Đồng

20/10/1980

172050592

Thanh Hóa

1656

Triệu Thị Hương Ly

08/06/1986

Cao Bằng

1657

Nguyễn Khắc Long

31/10/1979

Hà Nội

1658

Vũ Hồng Hải

27/7/1990

Nam Định

1659

Trương Ngọc Dũng

09/7/1982

Hà Nội

1660

Lưu Đức Trường

22/7/1975

Hà Nội

1661

Lê Thái Hà

14/6/1977

Thái nguyên

1662

Nguyễn Thái Sơn

05/04/1975

121194007

Thanh Nam - Nam Đàn - Nghệ An

1663

Nguyễn Lê Hảo

13/11/1981

121368187

Phường Trần Phú - TP Bắc Giang

1664

Hoàng Tùng Lâm

16/05/1982

121425635

Đa Mai - TP Bắc Giang

1665

Bùi Thị Ánh Thủy

15/5/1980

Cao Bằng

1666

Chu Tiến Chức

30/10/1964

Thái Nguyên

1667

Nguyễn Thị Hằng

17/01/1970

Bắc Kạn

1668

Hà Quang Thuật

15/3/1979

Thái Nguyên

1669

Lê Xuân Trung

21/09/1978

Hải Dương

1670

Đỗ Quốc Quân

22/12/1984

142084556

Hải Dương

1671

Phạm Hoàng Việt

10/04/1986

142265434

Hải Dương

1672

Nguyễn Đức Hoàng

24/08/1986

142284886

Hải Dương

1673

Hoàng Mạnh

27/10/1986

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

1674

Trần Văn Dũng

05/10/1978

Hạ Hòa, Phú Thọ

1675

Đỗ Quang Thanh

01/09/1969

Lâm Thao, Phú Thọ

1676

Vũ Văn Kiên

20/04/1982

121394375

Bắc Giang

1677

Nguyễn Văn Dũng

15/04/1981

Hưng Yên

1678

Nguyễn Biên

15/09/1968

Hải Hưng

1679

Dương Đình Sơn

25/01/1972

Hưng Yên

1680

Lê Thị Đức

16/12/1981

Yên phong- Bắc Ninh

1681

Nguyễn Lưu Hợp

02/11/1985

125219007

Tiên Du- Bắc Ninh

1682

Ngô Anh Tuấn

13/04/1980

Từ Sơn- Bắc Ninh

1683

Nguyễn Công Dũng

22/07/1986

125197122

Vũ Ninh - Bắc Ninh

1684

Văn Anh Cường

03/02/1984

Thạch Đồng - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

1685

Đặng Văn Hùng

10/06/1982

Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh

1686

Thái Trường

26/06/1984

Trường Sơn - Đức Thọ - Hà Tĩnh

1687

Nguyễn Văn Phi

13/09/1975

Sơn Tây - Hương Sơn - Hà Tĩnh

1688

Nguyễn Huy Gô

15/02/1971

145622530

Hưng Yên

1689

Vũ Tự Lâm

14/01/1987

145229184

Hưng Yên

1690

Nguyễn Mạnh Cường

26/09/1976

145808988

Hưng Yên

1691

Nguyễn Mạnh Quyền

5/3/1974

145506885

Hưng Yên

1692

Nguyễn Minh Tiến

09/5/1976

Vĩnh Phúc

1693

Nguyễn Văn Thảo

17/04/1982

Hà nội

1694

Hà Mạnh Cường

16/10/1981

Vĩnh Phúc

1695

Nguyễn Công Hoan

22/4/1981

Vĩnh Phúc

1696

Quách Thanh Tuấn

08/12/1991

385537529

Bạc Liêu

1697

Nguyễn Hoàng Thuật

12/08/1983

385146723

Bạc Liêu

1698

Nguyễn Ngọc Thúy Quỳnh

20/12/1985

385347120

Bạc Liêu

1699

Nguyễn Ngọc Kiên

25/07/1975

385088993

Ninh Bình

1700

Nguyễn Hoài Văn

07/01/1982

Bình Định

1701

Trần Chí Hải

12/06/1982

Đồng Tháp

1702

Hoàng Xuân Trí

02/12/1984

341161664

Đồng Tháp

1703

Lê Phục Bảo

09/09/1985

341236382

Đồng Tháp

1704

Nguyễn Thành Nguyễn

12/12/1972

Đồng Tháp

1705

Nguyễn Tấn Minh

04/08/1974

225028105

Quảng Ngãi

1706

Hoàng Văn Quyền

12/10/1978

225512509

Nghệ An

1707

Thái Khắc Vĩnh

09/06/1974

220855183

Bình Định

1708

Nguyễn Phan Nguyên Thái

25/12/1975

225568846

Phú Yên

1709

Lê Hoàng Tâm

02/02/1981

361827237

Cần Thơ

1710

Châu Thanh Nhã

21/02/1991

363695728

Hậu Giang

1711

Đào Thị Mỹ Châu

19/05/1982

Vĩnh Linh - Quảng Trị

1712

Nguyễn Thanh Hiền

02/01/1977

Long An

1713

Trần Hưng

21/02/1986

301189173

Long An

1714

Võ Văn Sang

18/12/1977

300832182

Long An

1715

Đỗ Lư Xuân Thảo

26/04/1975

271252137

Đồng Nai

1716

Trần Anh Vũ

01/06/1969

270948568

Quảng Ngãi

1717

Trần Minh Luân

20/5/1975

271219493

TPHCM

1718

Huỳnh Bảo Quốc

09/11/1979

271303660

Bình Dương

1719

Võ Bằng Giang

8/3/1975

233016661

Nghệ An

1720

Nguyễn Thúc Siêu

26/9/1979

233241922

Bình Định

1721

Nguyễn Ngọc Lang

17/3/1975

233198395

Bình Định

1722

Nguyễn Thế Hào

16/9/1971

Hà Nội

1723

Đào Quốc Hưng

22/11/1979

361812809

133, ĐƯỜNG 3/2, TPCT

1724

Nguyễn Việt Trung

20/12/1979

361795866

Tân Hưng Tây, Cái Nước, Cà Mau

1725

Kim Hồng Vi Phúc

27/12/1973

361472691

36/7A, Đường Võ Thị Sáu, P. An Hội, Q.NK, TPCT

1726

Tăng Hoàng Sang

20/07/1977

361692628

TT Cái Tắc, Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Cần Thơ

1727

Phạm Thị Minh Tâm

18/09/1981

Hòa An, Giồng Riềng, Kiên Giang

1728

Lâm Lê Huấn

07/09/1972

361402152

Long Tuyền, TPCT

1729

Tiền Tú Trinh

23/11/1976

361560966

Hậu Giang

1730

Hàng Văn Khải

10/07/1972

351220046

An Giang

1731

Lê Đông Hồ

03/01/1974

352297111

An Giang

1732

Trần Lý Vinh

12/10/1974

351044197

An Giang

1733

Trần Thanh Tâm

20/02/1983

Hòa Phú Long Hồ-Vĩnh Long

1734

Lưu Hồ Thanh Vũ

15/11/1977

Vĩnh Long

1735

Nguyễn Vĩnh Thiện

22/01/1974

Long Hồ Vĩnh Long

1736

Võ Lâm Tòng

12/01/1972

331079440

Vĩnh Long

1737

Lê Huỳnh Quốc Vũ

13/10/1974

Tiền Giang

1738

Nguyễn Minh Đức

08/7/1982

Phú Thọ

1739

Trần Thị Liễu

29/01/1979

Thái Bình

1740

Võ Đình Vũ

30/5/1976

Quảng Trị

1741

Nguyễn Tấn Phương

05/6/1969

TP.HCM

1742

Trần Sơn Tùng

07/10/1979

151178563

Thái Bình

1743

Đoàn Đình Hòa

20/08/1979

Hải Hưng

1744

Phạm Minh Tước

06/11/1987

Bến Tre

1745

Tống Bá Vĩnh

20/07/1979

Thanh Hóa

1746

Nguyễn Công Thắng

13/03/1974

Bến Tre

1747

Nguyễn Mạnh Hùng

22/08/1968

260510198

Quảng Ngãi

1748

Lê Trung Trí

22/12/1973

260860714

Bình Thuận

1749

Lê Minh Hiếu

27/12/1973

260677437

Bình Thuận

1750

Dương Văn Dương

18/03/1985

Quảng Bình

1751

Nguyễn Hoàng Minh

30/04/1978

Bến Tre

1752

Nguyễn Đức Phương

08/06/1984

Bến Tre

1753

Nguyễn Văn Sang

18/06/1980

Bến Tre

1754

Phan Sĩ Hùng

06/06/1973

Bến Tre

1755

Nguyễn Thanh Hải

25/10/1980

Nam Định

1756

Lâm thị Cẩm Tâm

04/05/1981

Bình Định

1757

Nguyễn Văn Huy

18/10/1980

211637729

Hà Nam

1758

Phạm Quốc Trung

1/1/1975

211521559

Bình Định

1759

Phan Đình Hải

20/10/1978

Thừa Thiên Huế

1760

Phạm Hữu Đạt

08/07/1982

Quảng Bình

1761

Võ Hữu Minh Khôi

20/03/1979

Thừa Thiên Huế

1762

Trần Thanh Hải

03/03/1982

Quảng Bình

1763

Trương Bích Ngọc

04/12/1982

201475023

Quảng Trị

1764

Ngô Thị Quỳnh Tiên

26/02/1981

201462850

Thừa Thiên Huế

1765

Nguyễn Minh Phúc

25/02/1980

201457192

Quảng Nam

1766

Lê Xuân Sơn

01/3/1972

201048900

Quảng Trị

1767

Lê Tùng Dương

30/6/1979

197061432

Quảng Trị

1768

Lê Nam Phúc

14/5/1986

197167833

Quảng Trị

1769

Lưu Văn Ninh

16/6/1970

011512700

Nghệ Tĩnh

1770

Nguyễn Mạnh Khởi

30/12/1976

001076003140

Phú Xuyên, Hà Nội

1771

Nguyễn Lan Anh

15/11/1972

012275161

Phú Châu,Ba Vì, Hà nội

1772

Ngô Anh Phương

26/7/1976

011831486

Kim Thành, Hải Dương

1773

Đàm Anh Tú

21/01/1975

011670883

Hà nội

1774

Chu Hoàng Vũ

13/11/1980

048080000003

Phủ Lý, Hà Nam

1775

Đặng Thị Hiền Quý

06/10/1979

012019681

Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

1776

Nguyễn Trung Đức

07/09/1978

001078001631

Bình Lục, Hà Nam

1777

Bùi Xuân Thành

14/01/1982

162436000

Nam định

1778

Nguyễn Trọng Đức

11/02/1980

013232268

Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

1779

Ngô Quang Lựa

4/7/1980

013260698

Hải Phòng

1780

Phạm Thị Minh Tuyết

18/02/1988

012668425

Đông Hội - Đông Anh - Hà Nội

1781

Nguyễn Ngọc Tuấn

30/11/1986

013060230

Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ, Tỉnh Hà Tây

1782

Nguyễn Duy Đông

21/11/1983

036083000387

Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định

1783

Đỗ Tố Quỳnh

08/09/1986

013187386

Hải Dương

1784

Đinh Thế Tuyên

10/06/1982

012224650

Thanh Hóa

1785

Nguyễn Thái Kiên

03/10/1987

012420799

Hà Nội

1786

Trịnh Tố Toản

26/12/1979

141839187

Hải Dương

1787

Vũ Quang Trung

26/11/1980

151303997

Thái Bình

1788

Nguyễn Xuân Hoàng Phương

20/04/1984

111893062

Hoài Đức - Hà Nội

1789

Nguyễn Mạnh Hùng

06/11/1981

0120 28915

Đông Anh - Hà Nội

1790

Trịnh Hoài Ân

04/12/1981

012191170

Thanh Hoá

1791

Hà Trung Dũng

25/02/1985

012526668

Phú Thọ

1792

Hoàng Hải

18/2/1977

012465875

Thái Bình

1793

Trần Anh Cường

10/01/1975

100625082

Hà Nam

1794

Phạm Văn Tuấn

19/02/1970

100500550

Hà Tây

1795

Nguyễn Anh Tuấn

13/01/1973

100699595

Bắc Ninh

1796

Trần Đức Hạnh

09/03/1974

100621664

Cà Mau

1797

Lê Thanh Hà

06/10/1982

073047576

Tuyên Quang

1798

Vũ Hoài Nam

23/06/1974

073364555

Nam Định

1799

Lê Tuấn Anh

24/05/1985

073123974

Ninh Bình

1800

Nguyễn Anh Tuấn

27/08/1977

Thanh Hóa

1801

Nguyễn Thái Sơn

19/12/1980

Thanh Hóa

1802

Đỗ Văn Long

09/01/1983

Thanh Hóa

1803

Tạ Anh Tuấn

04/04/1977

Thanh Hóa

1804

Tô Minh Tiếp

16/03/1983

080472973

Cao Bằng

1805

Đàm Minh Hữu

13/02/1988

080488232

Cao Bằng

1806

Lương Thị Thu Thảo

05/7/1977

013098583

Tràng Định

1807

Lưu Đức Trường

22/7/1975

080993448

Hà Nội

1808

Phan Huy Vũ

10/3/1980

080933948

Hà Nội

1809

Đinh Văn Nam

29/9/1979

141801027

Hải Dương

1810

Nguyễn Mạnh Hùng

26/11/1983

Phường Hoàng Văn Thụ, TP BG, tỉnh BG

1811

Nguyễn Thái Sơn

05/04/1975

Thanh Nam - Nam Đàn - Nghệ An

1812

Nguyễn Lê Hảo

13/11/1981

Phường Trần Phú - TP Bắc Giang

1813

Ngô Văn Túc

01/03/1981

Dương Đức - Lạng Giang - Bắc Giang

1814

Nguyễn Thị Hằng

17/01/1970

095186986

Bắc Kạn

1815

Hà Quang Thuật

15/3/1979

090768313

Thái Nguyên

1816

Đỗ Quốc Quân

22/12/1984

Hải Dương

1817

Nguyễn Văn Hưng

09/06/1983

Hải Dương

1818

Phạm Thùy Dương

06/12/1978

141859817

Hải Dương

1819

Nguyễn Trọng Việt

16/07/1977

Hải Dương

1820

Hoàng Mạnh

27/10/1986

135 370136

Lập Thạch, Vĩnh Phúc

1821

Trần Văn Dũng

05/10/1978

131 483 316

Hạ Hòa, Phú Thọ

1822

Đỗ Quang Thanh

01/09/1969

130 984 609

Lâm Thao, Phú Thọ

1823

Đặng Việt Hải

20/05/1978

131 349 406

Thanh Ba, Phú Thọ

1824

Dương Đình Sơn

25/01/1972

050329773

Hưng Yên

1825

Bùi Việt Hoàng

22/11/1974

050370047

Hưng Yên

1826

Lê Văn Thành

28/02/1964

050204898

Hưng Yên

1827

Nguyễn Tiến Dũng

28/03/1961

050337843

Hà Nội

1828

Lê Thị Đức

16/12/1981

125338663

Yên phong- Bắc Ninh

1829

Hà Trung Kiên

15/10/1977

125388868

Từ Sơn- Bắc Ninh

1830

Ngô Anh Tuấn

13/04/1980

125026045

Từ Sơn- Bắc Ninh

1831

Nguyễn Thị Mỹ Hương

02/01/1982

Từ Sơn- Bắc Ninh

1832

Lê Đức Nghĩa

11/02/1978

182183253

Nam Lĩnh - Nam Đàn - Nghệ An

1833

Lê Anh Tú

30/08/1983

183350476

Văn Yên - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh

1834

Nguyễn Tuấn Anh

13/12/1989

183593609

Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

1835

Nguyễn Chí Kiên

02/07/1977

183078031

Đức Đồng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

1836

Nguyễn Mạnh Quyền

5/3/1974

145506885

Hưng yên

1837

Trần Công Thành

19/04/1981

Hưng Yên

1838

Vũ Tự Lâm

14/01/1987

Hưng Yên

1839

Nguyễn Mạnh Cường

26/09/1976

Hưng Yên

1840

Trịnh Thanh Hương

26/12/1980

135375647

Vĩnh Phúc

1841

Hoàng Thị Hồng

26/4/1977

135704088

Vĩnh Phúc

1842

Nguyễn Văn Thảo

17/4/1982

135040833

Vĩnh Phúc

1843

Nguyễn Văn Kim

04/9/1974

135173135

Vĩnh Phúc

1844

Nguyễn Hoàng Thuật

12/08/1983

385146723

Bạc Liêu

1845

Nguyễn Ngọc Kiên

25/07/1975

385088993

Ninh Bình

1846

Dương Yến Linh

25/05/1975

385603502

Bạc Liêu

1847

Quách Thoại Tường

03/05/1981

385008426

Bạc Liêu

1848

Trần Xuân Quang

24/12/1984

Hà Nam

1849

Phạm Văn Nguyên

22/6/1983

Hải Phòng

1850

Trần Đình Thanh Sơn

19/12/1974

Hà Nội

1851

Nguyễn Đức Toàn

09/3/1980

Bình Định

1852

Hồ Ngọc Tân

08/10/1976

Quảng Nam

1853

Nguyễn Hoàng Long

06/03/1971

340918257

Đồng Tháp

1854

Hoàng Xuân Trí

02/12/1984

341161664

Đồng Tháp

1855

Lê Phục Bảo

09/09/1985

341236382

Đồng Tháp

1856

Nguyễn Thanh Vũ

15/08/1977

340846868

Đồng Tháp

1857

Nguyễn Tấn Minh

04/08/1974

225028105

Quảng Ngãi

1858

Hoàng Văn Quyền

12/10/1978

225512509

Nghệ An

1859

Nguyễn Thanh Giang

11/01/1972

225511600

Quảng Ngãi

1860

Lê Hoàng Tâm

02/02/1981

361827237

Cần Thơ

1861

Lê Hoàng Tính

06/09/1987

362168225

Hậu Giang

1862

Lê Chí Nguyện

02/11/1980

361776675

Kiên Giang

1863

Đặng Hồng Sơn

01/12/1970

363699698

Hậu Giang

1864

Nguyễn Lê Anh Dũng

20/1/1983

Quảng Trị

1865

Nguyễn Bảo Quốc

20/01/1976

Nha Trang - Khánh Hòa

1866

Lê Nguyễn Duy Thiện

09/10/1983

301088458

Long An

1867

Trần Hưng

21/02/1986

301189173

Long An

1868

Võ Văn Sang

18/12/1977

300832182

Long An

1869

Võ Thanh Phong

18/08/1973

271003703

Đồng Nai

1870

Phạm Thế Hiển

05/03/1975

271241414

Hà Nam Ninh

1871

Trần Minh Luân

20/5/1975

271219493

TPHCM

1872

Huỳnh Bảo Quốc

09/11/1979

271303660

Bình Dương

1873

Võ Bằng Giang

8/3/1975

233016661

Nghệ An

1874

Nguyễn Thúc Siêu

26/9/1979

233241922

Bình Định

1875

Nguyễn Ngọc Lang

17/3/1975

233198395

Binh Định

1876

Nguyễn Thế Hào

16/9/1971

233227301

Hà Nội

1877

Nguyễn Phú Trung

07/10/1984

362026345

Hà Tĩnh

1878

Cao Thị Tố Oanh

07/05/1977

361709466

Cà Mau

1879

Trần Thành Bá

16/04/1979

362422198

Vĩnh Long

1880

Đoàn Thanh Tuấn

22/08/1973

361599707

VĨnh Long

1881

Lâm Lê Huấn

07/09/1972

361402152

Long Tuyền, TPCT

1882

Nguyễn Thanh Phong

12/05/1972

351139813

An Giang

1883

Lê Đông Hồ

03/01/1974

352297111

An Giang

1884

Trần Lý Vinh

12/10/1974

351044197

An Giang

1885

Trần Thanh Tâm

20/02/1983

Vĩnh Long

1886

Lưu Hồ Thanh Vũ

15/11/1977

Vĩnh Long

1887

Lê Huỳnh Quốc Vũ

13/10/1974

Tiền Giang

1888

Nguyễn Vĩnh Thiện

22/01/1974

Vĩnh Long

1889

Trương Như Quốc Bảo

24/8/1974

Vĩnh Long

1890

Nguyễn Thanh Vũ

14/9/1975

Đồng Tháp

1891

Dương Văn Hiền

27/8/1974

Vĩnh Long

1892

Trần Thị Liễu

29/01/1979

Thái Bình

1893

Nguyễn Minh Đức

08/7/1982

Phú Thọ

1894

Võ Đình Vũ

30/5/1976

Quảng Trị

1895

Nguyễn Tấn Phương

05/6/1969

TP.HCM

1896

Nguyễn Thanh Hải

09/10/1979

Thanh Hóa

1897

Phạm Minh Tước

06/11/1987

Bến Tre

1898

Tống Bá Vĩnh

20/07/1979

Thanh Hóa

1899

Nguyễn Đình Lĩnh

22/10/1978

Hà Tĩnh

1900

Nguyễn Mạnh Hùng

22/08/1968

260510198

Quảng Ngãi

1901

Lê Minh Hiếu

27/12/1973

260677437

Bình Thuận

1902

Lê Ngọc Lân

09/06/1976

261539287

Thanh Hóa

1903

Dương Văn Dương

18/03/1985

Quảng Bình

1904

Nguyễn Hoàng Minh

30/04/1978

Bến Tre

1905

Nguyễn Đức Phương

08/06/1984

Bến Tre

1906

Nguyễn Văn Sang

18/06/1980

Bến Tre

1907

Phan Sĩ Hùng

06/06/1973

Bến Tre

1908

Ngô Hồng Tân

9/11/1978

Bình Định

1909

Lâm thị Cẩm Tâm

04/05/1981

Bình Định

1910

Nguyễn Văn Huy

18/10/1980

211637729

Hà Nam

1911

Phạm Quốc Trung

01/01/1975

211521559

Bình Định

1912

Phan Đình Hải

20/10/1978

Thừa Thiên Huế

1913

Phạm Hữu Đạt

08/07/1982

Quảng Bình

1914

Võ Hữu Minh Khôi

20/03/1979

Thừa Thiên Huế

1915

Trần Thanh Hải

3/3/1979

Quảng Bình

1916

Hoàng Quốc Thái

02/06/1975

201489517

Quảng Bình

1917

Huỳnh Xuân Tuy

29/12/1972

201751154

Quảng Nam

1918

Trần Thị Kim Anh

08/11/1975

201224859

Quảng Ngãi

1919

Nguyễn Thanh Thủy

01/08/1975

201311515

Quảng Nam

1920

Phan Văn Cử

10/12/1967

191005396

Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị

1921

Lê Quang Hưng

13/12/1975

197045500

Quảng Trị

1922

Dương Phước Quốc Cường

02/02/1983

197145548

Thừa Thiên Huế

1923

Trần Thị Ngọc Linh

01/05/1971

191212708

Tỉnh Quảng Trị

1924

Lưu Văn Ninh

16/6/1970

011512700

Nghệ Tĩnh

1925

Nguyễn Mạnh Khởi

30/12/1976

001076003140

Hà Nội

1926

Nguyễn Thị Lan Anh

15/11/1972

012275161

Hà nội

1927

Ngô Anh Phương

26/7/1976

011831486

Hải Dương

1928

Đàm Anh Tú

21/01/1975

011670883

Hà nội

1929

Chu Hoàng Vũ

13/11/1980

048080000003

Hà Nam

1930

Đặng Thị Hiền Quý

06/10/1979

012019681

Nghệ An

1931

Nguyễn Trung Đức

07/09/1978

001078001631

Hà Nam

1932

Bùi Xuân Thành

14/01/1982

162436000

Nam định

1933

Nguyễn Trọng Đức

11/02/1980

013232268

Hà Tĩnh

1934

Ngô Quang Lựa

4/7/1980

013260698

Hải Phòng

1935

Phạm Thị Minh Tuyết

18/02/1988

012668425

Hà Nội

1936

Nguyễn Ngọc Tuấn

30/11/1986

013060230

Hà Tây

1937

Nguyễn Duy Đông

21/11/1983

036083000387

Nam Định

1938

Đỗ Tố Quỳnh

08/09/1986

013187386

Hải Dương

1939

Đinh Thế Tuyên

10/06/1982

012224650

Thanh Hóa

1940

Nguyễn Thái Kiên

03/10/1987

012420799

Hà Nội

1941

Trịnh Tố Toản

26/12/1979

141839187

Hải Dương

1942

Ngô Hồng Vinh

08/02/1976

013073610

Bắc Ninh

1943

Vũ Quang Trung

26/11/1980

151303997

Thái Bình

1944

Nguyễn Xuân Hoàng Phương

20/04/1984

111893062

Hà Nội

1945

Nguyễn Mạnh Hùng

06/11/1981

0120 28915

Hà Nội

1946

Trịnh Hoài Ân

04/12/1981

012191170

Thanh Hoá

1947

Hà Trung Dũng

25/02/1985

012526668

Phú Thọ

1948

Hoàng Hải

18/2/1977

012465875

Thái Bình

1949

Vũ Thị Phương Nhung

23/4/1976

100656769

Hải Dương

1950

Trần Anh Cường

10/01/1975

100625082

Hà Nam

1951

Phạm Văn Tuấn

19/02/1970

100500550

Hà Tây

1952

Nguyễn Anh Tuấn

13/01/1973

100699595

Bắc Ninh

1953

Trần Đức Hạnh

09/03/1974

100621664

Cà Mau

1954

Nguyễn Duy Cương

17/02/1978

073018332

Hà Nội

1955

Nguyễn Mạnh Tuấn

26/01/1979

073033626

Hà Giang

1956

Đỗ Hồng Thái

29/06/1975

073099995

Thái Bình

1957

Lê Tuấn Anh

24/05/1985

073123974

Ninh Bình

1958

Nguyễn Văn Hải

15/07/1975

Thanh Hóa

1959

Lê Mạnh Toàn

10/06/1982

Thanh Hóa

1960

Lê Xuân Sang

27/03/1983

172204092

Thanh Hóa

1961

Lê Đăng Thọ

19/12/1965

Thanh Hóa

1962

Tô Minh Tiếp

16/03/1983

080472973

Cao Bằng

1963

Đàm Minh Hữu

13/02/1988

080488232

Cao Bằng

1964

Lương Thị Thu Thảo

05/7/1977

013098583

Tràng Định

1965

Thiều Văn Khang

22/7/1977

080961271

Phú Thọ

1966

Bùi Thanh Tú

08/3/1980

082343159

Thái Bình

1967

Đinh Văn Nam

29/9/1979

141801027

Hải Dương

1968

Nguyễn Mạnh Hùng

26/11/1983

Bắc Giang

1969

Nguyễn Thành Trung

24/08/1981

Bắc Giang

1970

Nguyễn Lê Hảo

13/11/1981

Bắc Giang

1971

Nguyễn Đắc Tiến

18/12/1970

Bắc Ninh

1972

Đào Xuân Thịnh

28/5/1991

095130542

Bắc Kạn

1973

Mông Quốc Hiệp

11/11/1975

095080378

Thái Nguyên

1974

Lê Văn Hải

12/4/1977

090734719

Thái Nguyên

1975

Hà Quang Thuật

15/3/1979

090768313

Thái Nguyên

1976

Nguyễn Đức Minh

29/09/1983

Hưng Yên

1977

Đỗ Quốc Quân

22/12/1984

Hải Dương

1978

Phạm Vũ Văn

04/12/1980

Hải Dương

1979

Phạm Thùy Dương

06/12/1978

141859817

Hải Dương

1980

Tống Tiến Mạnh

12/9/1982

131 624 688

Phú Thọ

1981

Nguyễn Thị Bích Huệ

12/01/1985

131 189 005

Phú Thọ

1982

Nguyễn Đăng Khoa

01/09/1969

131 000 619

Phú Thọ

1983

Chử Ngọc Quang

17/12/1975

131125226

Phú Thọ

1984

Đỗ Mạnh Cường

06/11/1973

050700067

Ninh Bình

1985

Lê Văn Thành

28/02/1964

050204898

Hưng Yên

1986

Nguyễn Tiến Dũng

28/03/1961

050337843

Hà Nội

1987

Trần Khắc Toàn

12/03/1960

050043280

Hà Nội

1988

Lê Thị Đức

16/12/1981

125338663

Bắc Ninh

1989

Hà Trung Kiên

15/10/1977

125388868

Bắc Ninh

1990

Nguyễn Văn Thu

11/11/1975

125485999

Bắc Ninh

1991

Nguyễn Đình Thu

17/11/1979

Bắc Ninh

1992

Nguyễn Văn Phi

13/09/1975

183530645

Hà Tĩnh

1993

Trần Quang Ninh

28/08/1985

183331143

Hà Tĩnh

1994

Lê Anh Tú

30/08/1983

183350476

Hà Tĩnh

1995

Trần Viết Thành

05/12/1969

183593777

Hà Tĩnh

1996

Đào Minh Tiến

25/12/1985

Hưng Yên

1997

Hoàng Tiến Dũng

15/05/1978

145229184

Hưng Yên

1998

Nguyễn Mạnh Cường

26/09/1976

145808046

Hưng Yên

1999

Nguyễn Mạnh Quyền

05/03/1974

145506885

Hưng Yên

2000

Tô Minh Đức

22/12/1974

135526477

Vĩnh Phúc

2001

Trịnh Thanh Hương

26/12/1980

135375647

Vĩnh Phúc

2002

Nguyễn Anh Tuấn

25/04/1983

135033426

Vĩnh Phúc

2003

Nguyễn Minh Tiến

09/05/1976

013427920

Hà nội

2004

Nguyễn Văn An

06/01/1976

135778112

Vĩnh Phúc

2005

Nguyễn Văn Thảo

17/04/1982

135040833

Vĩnh Phúc

2006

Hà Mạnh Cường

16/10/1981

135059485

Vĩnh Phúc

2007

Nguyễn Lê Minh

04/07/1986

186354180

Nghệ An

2008

Cao Hoàng Nam

11/03/1982

012075587

Bắc Ninh

2009

Trần Tuấn Việt

19/12/1986

013390346

Hà Nội

2010

Nguyễn Ngọc Tú

01/01/1982

111606153

Hà Nội

2011

Lại Minh Trung

23/01/1992

001092000517

Thái Bình

2012

Trần Đức Thắng

14/06/1975

111621642

Hà Nội

2013

Nguyễn Trung Tâm

06/08/1979

012040594

Hà Nội

2014

Nguyễn Đức Nhiên

02/04/1979

025010905

Bình Thuận

2015

Nguyễn Anh Ngọc

16/06/1982

183291814

Hà Tĩnh

2016

Nguyễn Hải Nam

03/10/1981

001081003266

Nam Định

2017

Phạm Thị Huế

04/10/1988

151751285

Thái Bình

2018

Trần Huy Hoàng

17/03/1988

038088000086

Thanh Hóa

2019

Nguyễn Đình Hòa

04/12/1989

173069854

Thanh Hóa

2020

Tô Hoàng Hiệp

04/07/1985

012294725

Hà Nội

2021

Nguyễn Thanh Hải

30/01/1984

001084002557

Hải Phòng

2022

Lã Thành Công

07/11/1983

012188834

Nam Định

2023

Bùi Quốc Bảo

29/07/1977

011828472

Nam Định

2024

Nguyễn Lê Minh

04/07/1986

186354180

Nghệ An

2025

Cao Hoàng Nam

11/03/1982

012075587

Bắc Ninh

2026

Lê Anh Thắng

10/08/1982

172031903

Thanh Hóa

2027

Nguyễn Trường Phi

14/08/1978

013290944

Nam Định

2028

Đàm Văn Mai

12/08/1971

011579359

Hà Nội

2029

Nguyễn Duy Khoa

30/03/1984

151483693

Thái Bình

2030

Lê Tôn Khánh

19/01/1978

011800026

Hà Nội

2031

Đinh Kim Huy

11/09/1986

012631797

Hà Nội

2032

Nguyễn Trung Hiếu

15/07/1978

012870030

Thái Bình

2033

Tô Thị Hiền

12/11/1991

151771777

Thái Bình

2034

Lã Thành Công

07/11/1983

012188834

Nam Định

2035

Nguyễn Trọng Bích

06/12/1958

011891514

Hà Nam

2036

Phạm Hải An

01/12/1981

013578349

Hải Dương

2037

Lê Thị Ngọc Thủy

11/08/1978

012624162

Phú Thọ

2038

Nguyễn Lê Minh

04/07/1986

186354180

Nghệ An

2039

Cao Hoàng Nam

11/03/1982

012075587

Bắc Ninh

2040

Lê Anh Thắng

10/08/1982

172031903

Thanh Hóa

2041

Nguyễn Anh Phong

14/08/1976

011831488

Hà Tĩnh

2042

Nguyễn Trường Phi

14/08/1978

013290944

Nam Định

2043

Nguyễn Đức Nhiên

02/04/1979

025010905

Bình Thuận

2044

Nguyễn Tuấn Minh

10/11/1980

012655823

Bắc Ninh

2045

Đàm Văn Mai

12/08/1971

011579359

Hà Nội

2046

Nguyễn Duy Khoa

30/03/1984

151483693

Thái Bình

2047

Lê Tôn Khánh

19/01/1978

011800026

Hà Tây

2048

Đinh Kim Huy

11/09/1986

012631797

Hà Nội

2049

Nguyễn Trung Hiếu

15/07/1978

012870030

Thái Bình

2050

Tô Thị Hiền

12/11/1991

151771777

Thái Bình

2051

Nguyễn Thị Thu Hà

15/06/1976

011830948

Hưng Yên

2052

Lã Thành Công

07/11/1983

012188834

Nam Định

2053

Vũ Thủy Chung

12/03/1986

012357598

Thái Bình

2054

Nguyễn Trọng Bích

06/12/1958

011891514

Hà Nam

2055

Phạm Hải An

01/12/1981

013578349

Hải Dương

2056

Nguyễn Ngọc Tú

01/01/1982

111606153

Hà Nội

2057

Nguyễn Thị Minh Thanh

05/06/1986

142148813

Hải Dương

2058

Nguyễn Trung Tâm

06/08/1979

012040594

Hâ Nội

2059

Lê Vân Phương

13/05/1973

011781882

Quảng Trị

2060

Ngô Thị Nga

15/06/1984

034184000065

Thái Bình

2061

Mai Thành Huyên

05/03/1983

037083000049

Ninh Bình

2062

Phạm Thị Huế

04/10/1988

151751285

Thái Bình

2063

Trần Huy Hoàng

17/03/1988

038088000086

Thanh Hóa

2064

Nguyễn Văn Hoài

18/10/1984

012205249

Hà Nội

2065

Nguyễn Đình Hòa

04/12/1989

173069854

Thanh Hóa

2066

Tô Hoàng Hiệp

04/07/1985

012294725

Hà Nội

2067

Nguyễn Thế Vinh

28/05/1974

012878840

Nam Định

2068

Trần Thị Hồng Vân

03/12/1973

013280845

Thái Bình

2069

Trần Văn Tuyên

08/09/1987

112160562

Hà Nội

2070

Nguyễn Thị Thanh Tươi

21/04/1991

125477523

Bắc Ninh

2071

Trần Tùng

31/05/1977

013510546

Ninh Bình

2072

Lại Minh Trung

23/01/1992

001092000517

Thaí Bình

2073

Nguyễn Duy Tiến

26/12/1976

001076001092

Hà Nội

2074

Hoàng Văn Tiến

27/03/1984

Quảng Bình

2075

Nguyễn Văn Tiềm

05/11/1981

0164192040

Ninh Bình

2076

Phạm Hữu Thảo

10/05/1976

013564466

Nghệ An

2077

Trần Đình Thành

28/10/1981

011963136

Thanh Hóa

2078

Lưu Công Thắng

20/12/1975

013037820

Hải Phòng

2079

Mai Thị Nữ

20/10/1973

013080129

Thanh Hóa

2080

Đoàn Thị Hồng Minh

24/07/1984

168119877

Hà Nam

2081

Trần Minh

14/08/1985

012411002

Nam Định

2082

Lê Thị Hương

26/03/1978

012985143

Hà Nam

2083

Đào Thị Lan Hương

16/08/1987

001187003188

Thái Bình

2084

Nguyễn Thanh Hương

04/11/1977

011878948

Hà Nội

2085

Nguyễn Viết Hưng

16/09/1976

013191406

Nam Định

2086

Đặng Thái Hưng

12/06/1982

022082000011

Hải Phòng

2087

Dương Thị Hồng Huệ

25/06/1975

012961498

Thái Nguyên

2088

Nguyễn Thị Thu Hiền

08/01/1980

013003232

Hải Dương

2089

Dương Hoàng Thái Hậu

13/10/1989

050623489

Hà Nam

2090

Ngô Chí Dũng

18/06/1973

011927572

Hà Nam

2091

Phạm Thành Đạt

20/12/1975

001075000293

Nam Định

2092

Nguyễn Thị Châm Anh

31/12/1980

125763950

Hà Nội

2093

Nguyễn Ngọc Tú

01/01/1982

111606153

Hà Nội

2094

Nguyễn Thị Minh Thanh

05/06/1986

142148813

Hải Dương

2095

Trần Đức Thắng

14/06/1975

111621642

Hà Nội

2096

Bùi Nhật Quang

30/06/1970

011471310

Hà Nội

2097

Lê Vân Phương

13/05/1973

011751852

Quảng Trị

2098

Hoàng Hải Ngọc

18/03/1970

012532488

Hưng Yên

2099

Trần Thủy Ngọc

06/12/1982

164090904

Ninh Bình

2100

Nguyễn Anh Ngọc

16/06/1982

183291814

Hà Tĩnh

2101

Nguyễn Hải Nam

03/10/1981

001081003266

Nam Định

2102

Nguyễn Duy Huyến

12/02/1978

013065715

Bắc Ninh

2103

Mai Thành Huyên

05/03/1983

037083000049

Ninh Bình

2104

Trần Huy Hoàng

17/03/1988

038088000086

Thanh Hóa

2105

Nguyễn Đình Hòa

04/12/1989

173069854

Thanh Hóa

2106

Lê Quốc Hiệp

26/02/1973

011694316

Hà Nội

2107

Tô Hoàng Hiệp

04/07/1985

012294725

Hà Nội

2108

Nguyễn Thanh Hải

30/01/1984

001084002557

Hải Phòng

2109

Trần Quốc Đạt

16/10/1983

001083001475

Nam Định

2110

Phạm Ngọc Cường

10/09/1987

164301619

Ninh Bình

2111

Nguyễn Hưu Anh Hào

18/01/1990

024426701

Hải Dương

2112

Nguyễn Thiên Ân

04/01/1989

024259441

Nam Định

2113

Cao Tùng Khoa

215020644

Bình Định

2114

Trần Thục Anh

18/09/1979

011950225

Hà Nam

2115

Đào Quang Ngọc

17/10/1982

012034889

Hải Dương

2116

Lê Khánh Tùng

07/11/1981

012015279

Quảng Trị

2117

Phan Vĩnh Tân

28/09/1978

023114969

Bình Định

2118

Phạm Thị Thanh Huyền

30/08/1985

250571380

Nghệ An

2119

Ngô Thị Kim Mai

01/01/1986

273194993

Thừa Thiên Huế

2120

Nguyễn Thế Kiệt

04/01/1986

212336851

Quảng Ngãi

2121

Trịnh Hoài Nam

02/01/1975

022852754

Kiên Giang

2122

Bùi Nguyễn Dũng

20/11/1983

023800401

Hưng Yên

2123

Trần Thị Hương Giang

21/11/1981

024312727

Quảng Bình

2124

Henri Hoàng

11/10/1964

E3086608

Buôn Hồ

2125

Đặng Thị Thủy

09/07/1966

011757783

Thái Bình

2126

Trần Mạnh Hà

20/04/1972

012072000005

Nam Định

2127

Hà Thị Thanh Bình

30/04/1982

013000286

Hà Nam

2128

Nguyễn Thị Cẩm Bình

10/03/1977

013256680

Hà Tĩnh

2129

Nguyễn Hữu Anh Hào

18/01/1990

024426701

Hải Dương

2130

Nguyễn Thiện Ân

04/01/1989

024259441

Nam Định

2131

Cao Tùng Khoa

12/07/1986

215020644

Bình Định

2132

Trần Thục Anh

18/09/1979

011950225

Hà Nam

2133

Đào Quang Ngọc

17/10/1982

012034889

Hải Dương

2134

Lê Khánh Tùng

07/11/1981

012015279

Quảng Trị

2135

Phạm Thị Thanh Huyền

30/08/1985

250571380

Nghệ An

2136

Trịnh Hoài Nam

02/01/1975

022852754

Kiên Giang

2137

Bùi Nguyễn Dũng

20/11/1983

023800401

Hưng Yên

2138

Trần Thị Hương Giang

21/11/1981

024312727

Quảng Bình

2139

Henri Hoàng

11/10/1964

E3086608

Buôn Hồ

2140

Lâm Quốc Trung

27/05/1971

024096121

Cà Mau

2141

Nguyễn Hải Triều

19/06/1987

024065555

Hồ Chí Minh

2142

Tạ Vũ Thành Trí

05/09/1986

024256549

Quảng Ngãi

2143

Lê Nguyễn Thu Trang

10/08/1977

271320114

An Giang

2144

Nguyễn Huy Toàn

16/08/1983

023752796

Hà Nội

2145

Lê Ngọc Thức

10/08/1985

172378330

Thanh Hóa

2146

Phạm Thị Phương Thảo

14/01/1980

290689350

Tây Ninh

2147

Lê Công Thành

05/05/1975

024473512

Khánh Hòa

2148

Lê Bá Quang

01/06/1980

261406923

Bình Định

2149

Trần Duy Quang

01/01/1990

301366457

Long An

2150

Đoàn Minh Phúc

10/05/1979

311547822

Tiền Giang

2151

Trương Thiên Phúc

08/10/1989

Ca Mau

2152

Nguyễn Hữu Nghị

23/09/1981

025778434

Tiền Giang

2153

Trần Hữu Nghị

26/06/1989

025493793

Thái Bình

2154

Nguyễn Sặc Len

11/08/1985

321228051

Bến Tre

2155

Trịnh Tuấn Kiệt

29/04/1981

024524495

Bến Tre

2156

Trần Lê Khải

30/04/1977

025060094

Bình Định

2157

Nguyễn Anh Huy

26/12/1987

024040705

Hồ Chí Minh

2158

Vũ Khánh Hòa

19/04/1990

271981113

Hồ Chí Minh

2159

Trần Văn Hiếu

18/06/1987

024011647

Hồ Chí Minh

2160

Trần Văn Cường

23/08/1982

260880468

Quảng Nam

2161

Phạm Trung Chính

24/11/1976

022848579

Hồ Chí Minh

2162

Phan Thanh Bình

18/09/1976

023095839

Hồ Chí Minh

2163

Vũ Văn Bảo

23/06/1977

023063644

Hải Dương

2164

Đinh Ngọc Anh

11/08/1984

025177333

Hải Dương

2165

Lê Trường Anh

21/08/1989

271793811

Đồng Nai

2166

Trương Tuấn Anh

18/02/1971

022581918

Sài Gòn

2167

Nguyễn Hải Yến

15/07/1971

011558358

Hải Dương

2168

Nguyễn Văn Thỏa

22/12/1971

012454900

Hà Nam

2169

Đinh Cao Quyền

20/09/1980

013464693

Phú Thọ

2170

Trần Thị Phương Lý

06/12/1975

011746189

Hà Nam

2171

Vũ Thị Thu Hương

25/07/1986

143016484

Hải Dương

2172

Trần Thị Hương

28/11/1980

162316008

Nam Định

2173

Phạm Sỹ Hùng

23/02/1971

011524784

Hải Dương

2174

Phan Thị Mỹ Hạnh

27/11/1976

011830294

Hà Nam

2175

Nhâm Văn Hải

01/09/1973

011996511

Nam Định

2176

Nguyễn Hữu Đức

05/02/1983

017502593

Nghệ An

2177

Nguyễn Đình Bường

23/12/1987

Nghệ An

2178

Nguyễn Xuân An

18/11/1972

012079032

Nghệ An

2179

Lâm Quốc Trung

27/05/1971

024096121

Cà Mau

2180

Trần Hiếu Trung

09/11/1986

290798994

Tây Ninh

2181

Dương Thanh Trọng

15/09/1985

183204412

Hà Tĩnh

2182

Đỗ Minh Tiến

08/08/1986

Đồng Nai

2183

Nguyễn Ngọc Thông

26/04/1968

022173480

Hồ Chí Minh

2184

Nguyễn Ngọc Thành

09/04/1987

142360620

Hải Dương

2185

Lê Công Thành

05/05/1975

024473512

Khánh Hòa

2186

Đỗ Đức Thắng

18/12/1982

272267509

Hải Dương

2187

Lại Thị Quế

16/12/1981

023798149

Nam Định

2188

Né Phối Phương

10/08/1982

023524271

Triều Châu

2189

Nguyễn Hữu Nghị

23/09/1981

025778434

Tiền Giang

2190

Trần Hữu Nghị

23/06/1989

025493793

Thái Bình

2191

Nguyễn Thị Nga

06/01/1987

162781445

Nam Định

2192

Võ Nguyễn Xuân Khôi

05/01/1985

023802729

Long An

2193

Ngô Phúc Huy

30/10/1979

023300587

Quảng Nam

2194

Lê Quang Hưng

17/01/1968

270852864

Quảng Trị

2195

Bùi Thanh Hùng

22/08/1971

024177434

Thanh Hóa

2196

Nguyễn Thị Hà Giang

03/12/1982

272011668

Thái Bình

2197

Bùi Văn Dũng

20/02/1978

272498651

Bình Định

2198

Ngô Chí Định

18/04/1984

125127858

BắcNinh

2199

Lê Thị Thu Diệp

04/04/1984

025626163

Tiền Giang

2200

Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm

13/05/1982

Bình Thuận

2201

Phạm Trung Chính

24/11/1976

022848579

Hồ Chí Minh

2202

Phan Thanh Bình

18/09/1976

023095839

Hồ Chí Minh

2203

Vũ Văn Bảo

23/06/1977

023063644

Hải Dương

2204

Đinh Ngọc Anh

11/08/1984

025177333

Hải Dương

2205

Tống Duy Trương

03/09/1977

023160593

Hồ Chí Minh

2206

Lâm Quốc Trung

27/05/1971

024096121

Cà Mau

2207

Lê Minh Triết

19/08/1979

023218318

Khánh Hòa

2208

Nguyễn Thị Thùy Trang

07/04/1982

260864997

Bình Thuận

2209

Hồ Thị Xuân Trầm

25/01/1982

023522399

Hồ Chí Minh

2210

Nguyễn Huy Toàn

16/08/1983

023752796

Hà Nội

2211

Nguyễn Ngọc Thông

26/04/1968

022173480

Hồ Chí Minh

2212

Lê Công Thành

05/05/1975

024473512

Khánh Hòa

2213

Đoàn Văn Tấn

12/05/1978

025479443

Quảng Ngãi

2214

Lại Thị Quế

16/12/1981

023798149

Nam Định

2215

Trần Duy Quang

01/01/1990

301366457

Long An

2216

Vũ Nhật Quang

11/07/1978

023218152

2217

Nguyễn Hồng Phúc

08/09/1982

023349778

Bến Tre

2218

Trương Thiên Phúc

08/10/1989

381412712

Cà Mau

2219

Văn Minh Phú

10/10/1984

023448500

Hồ Chí Minh

2220

Nguyễn Thanh Phong

18/04/1966

021621615

Tiền Giang

2221

Kiều Ninh

24/07/1987

025984969

Hà Tĩnh

2222

Nguyễn Thị Bích Nhã

18/11/1983

025930431

Lâm Đồng

2223

Nguyễn Hữu Nghị

23/09/1981

025778434

Tiền Giang

2224

Trần Hữu Nghị

23/06/1989

025493793

Thái Bình

2225

Nguyễn Kỳ Nam

09/01/1986

025391778

Tiền Giang

2226

Phạm Thế Lân

22/07/1988

024101694

Bình Định

2227

Lê Quang Khánh

08/11/1987

024111400

Bình Định

2228

Trương Lê Thanh Huyền

28/02/1983

023878626

Hồ Chí Minh

2229

Nguyễn Anh Huy

26/12/1987

024040705

Hồ Chí Minh

2230

Trần Khánh Hưng

11/04/1990

012683374

Thừa Thiên Huế

2231

Bùi Thanh Hùng

22/08/1971

024177434

Thanh Hóa

2232

Nguyễn Huy Hoàng

12/08/1987

271760404

2233

Vũ Hồng Hải

04/06/1981

025438142

2234

Hà Nam Giang

13/01/1958

022748041

Ninh Bình

2235

Nguyễn Hữu Duyên

26/02/1967

022195522

Thừa Thiên Huế

2236

Bùi Văn Dũng

20/02/1978

272498651

Bình Định

2237

Ngô Chí Định

18/04/1984

125127858

Bắc Ninh

2238

Phạm Trung Chính

24/11/1976

022848579

Thái Bình

2239

Phan Điền Châu

22/08/1983

025858598

Bình Dương

2240

Phan Thanh Bình

18/09/1976

023095839

2241

Phạm Thị Hải Bình

03/04/1976

023907802

Quảng Bình

2242

Phạm Huy Bình

27/03/1986

271837896

2243

Vũ Văn Bảo

23/06/1977

023063644

Hải Dương

2244

Đinh Ngọc Anh

11/08/1984

025177333

Hải Dương

2245

Bành Lê Vân Anh

05/09/1984

250623291

Bình Định

2246

Nguyễn Hưu Anh Hào

18/01/1990

024426701

Hải Dương

2247

Nguyễn Thiên Ân

04/01/1989

024259441

Nam Định

2248

Cao Tùng Khoa

215020644

Bình Định

2249

Trần Thục Anh

18/09/1979

011950225

Hà Nam

2250

Đào Quang Ngọc

17/10/1982

012034889

Hải Dương

2251

Lê Khánh Tùng

07/11/1981

012015279

Quảng Trị

2252

Phan Vĩnh Tân

28/09/1978

023114969

Bình Định

2253

Phạm Thị Thanh Huyền

30/08/1985

250571380

Nghệ An

2254

Ngô Thị Kim Mai

01/01/1986

273194993

Thừa Thiên Huế

2255

Nguyễn Thế Kiệt

04/01/1986

212336851

Quảng Ngãi

2256

Trịnh Hoài Nam

02/01/1975

022852754

Kiên Giang

2257

Bùi Nguyễn Dũng

20/11/1983

023800401

Hưng Yên

2258

Trần Thị Hương Giang

21/11/1981

024312727

Quảng Bình

2259

Henri Hoàng

11/10/1964

E3086608

Buôn Hồ

2260

Đặng Thị Thủy

09/07/1966

011757783

Thái Bình

2261

Trần Mạnh Hà

20/04/1972

012072000005

Nam Định

2262

Hà Thị Thanh Bình

30/04/1982

013000286

Hà Nam

2263

Nguyễn Thị Cẩm Bình

10/03/1977

013256680

Hà Tĩnh

2264

Nguyễn Hữu Anh Hào

18/01/1990

024426701

Hải Dương

2265

Nguyễn Thiện Ân

04/01/1989

024259441

Nam Định

2266

Cao Tùng Khoa

12/07/1986

215020644

Bình Định

2267

Trần Thục Anh

18/09/1979

011950225

Hà Nam

2268

Đào Quang Ngọc

17/10/1982

012034889

Hải Dương

2269

Lê Khánh Tùng

07/11/1981

012015279

Quảng Trị

2270

Phạm Thị Thanh Huyền

30/08/1985

250571380

Nghệ An

2271

Trịnh Hoài Nam

02/01/1975

022852754

Kiên Giang

2272

Bùi Nguyễn Dũng

20/11/1983

023800401

Hưng Yên

2273

Trần Thị Hương Giang

21/11/1981

024312727

Quảng Bình

2274

Henri Hoàng

11/10/1964

E3086608

Buôn Hồ

2275

Lâm Quốc Trung

27/05/1971

024096121

Cà Mau

2276

Nguyễn Hải Triều

19/06/1987

024065555

Hồ Chí Minh

2277

Tạ Vũ Thành Trí

05/09/1986

024256549

Quảng Ngãi

2278

Lê Nguyễn Thu Trang

10/08/1977

271320114

An Giang

2279

Nguyễn Huy Toàn

16/08/1983

023752796

Hà Nội

2280

Lê Ngọc Thức

10/08/1985

172378330

Thanh Hóa

2281

Phạm Thị Phương Thảo

14/01/1980

290689350

Tây Ninh

2282

Lê Công Thành

05/05/1975

024473512

Khánh Hòa

2283

Lê Bá Quang

01/06/1980

261406923

Bình Định

2284

Trần Duy Quang

01/01/1990

301366457

Long An

2285

Đoàn Minh Phúc

10/05/1979

311547822

Tiền Giang

2286

Trương Thiên Phúc

08/10/1989

Ca Mau

2287

Nguyễn Hữu Nghị

23/09/1981

025778434

Tiền Giang

2288

Trần Hữu Nghị

26/06/1989

025493793

Thái Bình

2289

Nguyễn Sặc Len

11/08/1985

321228051

Bến Tre

2290

Trịnh Tuấn Kiệt

29/04/1981

024524495

Bến Tre

2291

Trần Lê Khải

30/04/1977

025060094

Bình Định

2292

Nguyễn Anh Huy

26/12/1987

024040705

Hồ Chí Minh

2293

Vũ Khánh Hòa

19/04/1990

271981113

Hồ Chí Minh

2294

Trần Văn Hiếu

18/06/1987

024011647

Hồ Chí Minh

2295

Trần Văn Cường

23/08/1982

260880468

Quảng Nam

2296

Phạm Trung Chính

24/11/1976

022848579

Hồ Chí Minh

2297

Phan Thanh Bình

18/09/1976

023095839

Hồ Chí Minh

2298

Vũ Văn Bảo

23/06/1977

023063644

Hải Dương

2299

Đinh Ngọc Anh

11/08/1984

025177333

Hải Dương

2300

Lê Trường Anh

21/08/1989

271793811

Đồng Nai

2301

Trương Tuấn Anh

18/02/1971

022581918

Sài Gòn

2302

Nguyễn Hải Yến

15/07/1971

011558358

Hải Dương

2303

Nguyễn Văn Thỏa

22/12/1971

012454900

Hà Nam

2304

Đinh Cao Quyền

20/09/1980

013464693

Phú Thọ

2305

Trần Thị Phương Lý

06/12/1975

011746189

Hà Nam

2306

Vũ Thị Thu Hương

25/07/1986

143016484

Hải Dương

2307

Trần Thị Hương

28/11/1980

162316008

Nam Định

2308

Phạm Sỹ Hùng

23/02/1971

011524784

Hải Dương

2309

Phan Thị Mỹ Hạnh

27/11/1976

011830294

Hà Nam

2310

Nhâm Văn Hải

01/09/1973

011996511

Nam Định

2311

Nguyễn Hữu Đức

05/02/1983

017502593

Nghệ An

2312

Nguyễn Đình Bường

23/12/1987

Nghệ An

2313

Nguyễn Xuân An

18/11/1972

012079032

Nghệ An

2314

Lâm Quốc Trung

27/05/1971

024096121

Cà Mau

2315

Trần Hiếu Trung

09/11/1986

290798994

Tây Ninh

2316

Dương Thanh Trọng

15/09/1985

183204412

Hà Tĩnh

2317

Đỗ Minh Tiến

08/08/1986

Đồng Nai

2318

Nguyễn Ngọc Thông

26/04/1968

022173480

Hồ Chí Minh

2319

Nguyễn Ngọc Thành

09/04/1987

142360620

Hải Dương

2320

Lê Công Thành

05/05/1975

024473512

Khánh Hòa

2321

Đỗ Đức Thắng

18/12/1982

272267509

Hải Dương

2322

Lại Thị Quế

16/12/1981

023798149

Nam Định

2323

Né Phối Phương

10/08/1982

023524271

Triều Châu

2324

Nguyễn Hữu Nghị

23/09/1981

025778434

Tiền Giang

2325

Trần Hữu Nghị

23/06/1989

025493793

Thái Bình

2326

Nguyễn Thị Nga

06/01/1987

162781445

Nam Định

2327

Võ Nguyễn Xuân Khôi

05/01/1985

023802729

Long An

2328

Ngô Phúc Huy

30/10/1979

023300587

Quảng Nam

2329

Lê Quang Hưng

17/01/1968

270852864

Quảng Trị

2330

Bùi Thanh Hùng

22/08/1971

024177434

Thanh Hóa

2331

Nguyễn Thị Hà Giang

03/12/1982

272011668

Thái Bình

2332

Bùi Văn Dũng

20/02/1978

272498651

Bình Định

2333

Ngô Chí Định

18/04/1984

125127858

BắcNinh

2334

Lê Thị Thu Diệp

04/04/1984

025626163

Tiền Giang

2335

Nguyễn Hoàng Ngọc Diễm

13/05/1982

Bình Thuận

2336

Phạm Trung Chính

24/11/1976

022848579

Hồ Chí Minh

2337

Phan Thanh Bình

18/09/1976

023095839

Hồ Chí Minh

2338

Vũ Văn Bảo

23/06/1977

023063644

Hải Dương

2339

Đinh Ngọc Anh

11/08/1984

025177333

Hải Dương

2340

Tống Duy Trương

03/09/1977

023160593

Hồ Chí Minh

2341

Lâm Quốc Trung

27/05/1971

024096121

Cà Mau

2342

Lê Minh Triết

19/08/1979

023218318

Khánh Hòa

2343

Nguyễn Thị Thùy Trang

07/04/1982

260864997

Bình Thuận

2344

Hồ Thị Xuân Trầm

25/01/1982

023522399

Hồ Chí Minh

2345

Nguyễn Huy Toàn

16/08/1983

023752796

Hà Nội

2346

Nguyễn Ngọc Thông

26/04/1968

022173480

Hồ Chí Minh

2347

Lê Công Thành

05/05/1975

024473512

Khánh Hòa

2348

Đoàn Văn Tấn

12/05/1978

025479443

Quảng Ngãi

2349

Lại Thị Quế

16/12/1981

023798149

Nam Định

2350

Trần Duy Quang

01/01/1990

301366457

Long An

2351

Vũ Nhật Quang

11/07/1978

023218152

2352

Nguyễn Hồng Phúc

08/09/1982

023349778

Bến Tre

2353

Trương Thiên Phúc

08/10/1989

381412712

Cà Mau

2354

Văn Minh Phú

10/10/1984

023448500

Hồ Chí Minh

2355

Nguyễn Thanh Phong

18/04/1966

021621615

Tiền Giang

2356

Kiều Ninh

24/07/1987

025984969

Hà Tĩnh

2357

Nguyễn Thị Bích Nhã

18/11/1983

025930431

Lâm Đồng

2358

Nguyễn Hữu Nghị

23/09/1981

025778434

Tiền Giang

2359

Trần Hữu Nghị

23/06/1989

025493793

Thái Bình

2360

Nguyễn Kỳ Nam

09/01/1986

025391778

Tiền Giang

2361

Phạm Thế Lân

22/07/1988

024101694

Bình Định

2362

Lê Quang Khánh

08/11/1987

024111400

Bình Định

2363

Trương Lê Thanh Huyền

28/02/1983

023878626

Hồ Chí Minh

2364

Nguyễn Anh Huy

26/12/1987

024040705

Hồ Chí Minh

2365

Trần Khánh Hưng

11/04/1990

012683374

Thừa Thiên Huế

2366

Bùi Thanh Hùng

22/08/1971

024177434

Thanh Hóa

2367

Nguyễn Huy Hoàng

12/08/1987

271760404

2368

Vũ Hồng Hải

04/06/1981

025438142

2369

Hà Nam Giang

13/01/1958

022748041

Ninh Bình

2370

Nguyễn Hữu Duyên

26/02/1967

022195522

Thừa Thiên Huế

2371

Bùi Văn Dũng

20/02/1978

272498651

Bình Định

2372

Ngô Chí Định

18/04/1984

125127858

Bắc Ninh

2373

Phạm Trung Chính

24/11/1976

022848579

Thái Bình

2374

Phan Điền Châu

22/08/1983

025858598

Bình Dương

2375

Phan Thanh Bình

18/09/1976

023095839

2376

Phạm Thị Hải Bình

03/04/1976

023907802

Quảng Bình

2377

Phạm Huy Bình

27/03/1986

271837896

2378

Vũ Văn Bảo

23/06/1977

023063644

Hải Dương

2379

Đinh Ngọc Anh

11/08/1984

025177333

Hải Dương

2380

Bành Lê Vân Anh

05/09/1984

250623291

Bình Định

2381

Đỗ Thị Ngọc Vân

19/08/1972

Hà Nội

2382

Vũ Tùng Anh

01/12/1984

Hải Dương

2383

Nguyễn Thị Vân Quỳnh

08/12/1984

Hà Nội

2384

Đào Thị Bích Liên

10/04/1983

Thái Bình

2385

Nguyễn Quốc Bảo

29/09/1982

Thái Bình

2386

Lê Xuân Biên

05/10/1987

Hải Dương

2387

Cao Thị Xuyến

10/06/1983

Ninh Bình

2388

Nguyễn Văn Tuyền

15/10/1986

Thái Bình

2389

Nguyễn Thị Luyến

20/04/1987

Thái Bình

2390

Dương Đức Cường

11/11/1987

Thái Bình

2391

Lê Đình Quang

21/05/1979

Thanh Hóa

2392

Nguyễn Xuân Nam

10/11/1984

Ninh Bình

2393

Trần Tuấn Anh

21/11/1980

Bắc Ninh

2394

Nguyễn Văn Hải

27/11/1974

Cà Mau

2395

Trịnh Minh Trí

22/05/1988

Kiên Giang

2396

Lê Huỳnh Thanh Dũng

06/01/1975

Bạc Liêu

2397

Lý Minh Toàn

05/09/1978

Sóc Trăng

2398

Phạm Thế Vinh

12/04/1988

An Giang

2399

Võ Trường Thịnh

24/06/1979

Long An

2400

Trần Bá Dược

02/01/1987

Vĩnh Long

2401

Nguyễn Minh Tùng

31/12/1974

Trà Vinh

2402

Trần Văn Dũng

05/01/1975

Quang Nam Đà Nẵng

2403

Trương Khắc Huân

24/12/1982

Long An

2404

Huỳnh Ngọc Liên

07/02/1979

TP HCM

2405

Trần Huỳnh Vũ

13/10/1983

Đồng Tháp

2406

Vũ Ngọc Thảo Vy

23/11/1981

Nam Định

2407

Thiều Tăng Bình

17/12/1974

171578162

Thanh Hóa

2408

Phạm Văn Ngọc

03/05/1976

250372936

Ninh Bình

2409

Phạm Văn Hải

18/08/1965

250199131

Đà Nẵng

2410

Nguyễn Tấn Việt

01/01/1977

245289018

Quảng Nam

2411

Nguyễn Trung Nguyên

23/04/1988

240920327

Quảng Ngãi

2412

Phạm Ngọc Tiến

03/10/1979

Quảng Ngãi

2413

Hà Duy Đạt

31/10/1981

Nam Định

2414

Nguyễn Ngọc Trúc Giang

10/01/1973

Bình Thuận

2415

Nguyễn Ánh Nguyệt

30/03/1983

Nghệ An

2416

Trần Thanh Tân

07/06/1980

Quảng Ngãi

2417

Nguyễn Thanh Phong

04/05/1980

Quảng Ngãi

2418

Lê Viết Minh Hoàng

01/05/1972

Quảng Nam

2419

Trương Đức Minh Quang

02/08/1972

Thừa Thiên Huế

2420

Nguyễn Văn Hùng

16/10/1980

Quảng Trị

2421

Thái Đăng Khoa

07/09/1980

Hà Tĩnh

2422

Định Việt Phương

29/08/1985

Nghệ An

2423

Trần Xuân Sáng

21/04/1977

Nghệ An

2424

Trịnh Thanh Chung

21/09/1980

Thanh Hóa

2425

Nguyễn Xuân Hòa

01/12/1980

Thanh Hóa

2426

Trần Thị Hằng

05/03/1984

145182228

Hưng Yên

2427

Lã Thị Gia Hương

12/03/1979

145580259

Nam Định

2428

Trần Xuân Khương

12/07/1983

Hải Phòng

2429

Nguyễn Bích Đào

20/12/1983

100799088

Thái Bình

2430

Nguyễn Thúy Hoàn

07/12/1984

Bắc Giang

2431

Nguyễn Văn Quyền

16/07/1983

Hà Nội

2432

Nguyễn Ngọc Hùng

18/07/1981

Phú Thọ

2433

Nguyễn Trung Kiên

10/08/1982

Hà Giang

2434

Hà Ngọc Lý

29/07/1984

Bắc Kạn

2435

Lê Mạnh Cường

04/05/1979

Vĩnh Phúc

2436

Phạm Bá Hoàng Lân

29/10/1984

Phú Thọ

2437

Nguyễn Tuấn Anh

26/07/1986

Hà Nam

2438

Vũ Công Hằng

04/10/1964

Sơn La

2439

Lò Xuân Hạnh

18/05/1987

Điên Biên

2440

Trần Mạnh Tuấn

29/04/1967

Phú Thọ

2441

Nguyễn Trọng Phương

13/02/1982

Từ Liêm, Hà Nội

2442

Nguyễn Viết Phan

07/11/1982

Đan Phượng, Hà Nội

2443

Hoàng Thị Tuyết Mai

12/04/1983

Thái Bình

2444

Lăng Thị Ly

20/08/1992

Vĩnh Phúc

2445

Vũ Thị Thu Hương

25/07/1986

Hải Dương

2446

Trần Thị Hương

28/11/1980

Nam Định

2447

Bùi Mạnh Hùng

17/08/1981

Nghệ An

2448

Bùi Thị Thu Hà

21/02/1980

Hà Tĩnh

2449

Nguyễn Hữu Đức

05/02/1983

Nghệ An

2450

Nguyễn Đình Bường

23/12/1987

186480095

Nghệ An

2451

Nguyễn Hoàng Anh

06/08/1981

Hoàng Mai, Hà Nội

2452

Bùi Quang Vinh

17/12/1980

Hồ Chí Minh

2453

Đinh Thị Thu Trúc

24/11/1978

Bến Tre

2454

Nguyễn Thị Hương Trà

15/08/1980

Thừu Thiên Huế

2455

Nguyễn Viết Thể

22/07/1985

Bình Định

2456

Nguyễn Xuân Thao

11/11/1970

Nam Định

2457

Nguyễn Hồng Thái

25/03/1987

Tiền Giang

2458

Quách Anh Sen

19/10/1977

Quảng Nam

2459

Phan Minh Nghĩa

01/05/1970

Bình Định

2460

Trương Hữu Lý

13/12/1980

Nghệ An

2461

Phùng Thủy Châu

08/05/1977

Quảng Bình

2462

Nguyễn Tuấn Anh

15/11/1979

Nghệ An

2463

Bùi Quang Vinh

17/12/1980

Hồ Chí Minh

2464

Đinh Thị Thu Trúc

24/11/1978

Bến Tre

2465

Nguyễn Thị Hương Trà

15/08/1980

Thừu Thiên Huế

2466

Nguyễn Viết Thể

22/07/1985

Bình Định

2467

Nguyễn Xuân Thao

11/11/1970

Nam Định

2468

Nguyễn Hồng Thái

25/03/1987

Tiền Giang

2469

Quách Anh Sen

19/10/1977

Quảng Nam

2470

Phan Minh Nghĩa

01/05/1970

Bình Định

2471

Trương Hữu Lý

13/12/1980

Nghệ An

2472

Phùng Thủy Châu

08/05/1977

Quảng Bình

2473

Nguyễn Tuấn Anh

15/11/1979

Nghệ An

2474

Trần Thị Hoàng Yến

29/09/1984

Hưng Yên

2475

Nguyễn Thị Hải Yến

06/07/1972

Ninh Bình

2476

Nguyễn Phong Vũ

14/09/1986

Hà Nội

2477

Nguyễn Trọng Vinh

05/01/1981

Hà Nội

2478

Nguyễn Ngọc Tuấn

12/09/1981

Hà Nội

2479

Phạm Kỳ Trung

13/08/1978

Hà Nội

2480

Nguyễn Thị Thường

07/03/1991

Hà Nội

2481

Đỗ Chí Sỹ

12/07/1981

Quảng Ninh

2482

Hoàng Minh Sáng

24/04/1983

Hà Nội

2483

Đinh Cao Quyền

20/09/1980

Phú Thọ

2484

Trần Phạm Minh Nhật

21/10/1984

Hà Tây

2485

Vũ Thị Thu Nga

15/12/1975

Nam Định

2486

Dương Ngọc Minh

13/03/1984

Hải Dương

2487

Thái Thị Hồng Minh

04/04/1977

Nghệ An

2488

Vương Thị Thanh Mai

29/08/1987

Hà Nội

2489

Trần Thị Bích Liên

16/06/1972

Hà Nội

2490

Nguyễn Việt Khương

27/03/1977

Hà Nội

2491

Đặng Ngọc Khoát

20/09/1960

Bắc Ninh

2492

Trần Đình Khoa

05/09/1982

Huế

2493

Nguyễn Thị Phương Hoa

19/05/1982

Hà Nội

2494

Bế Đức Hiếu

19/12/1981

Cao Bằng

2495

Trần Trọng Hiếu

04/11/1978

Nam Định

2496

Nguyễn Ngọc Hiếu

09/03/1985

Hà Nội

2497

Hoàng Hồng Hạnh

01/10/1981

Hà Nội

2498

Nguyễn Mạnh Hà

02/01/1979

Hải Phòng

2499

Nguyễn Bá Duyên

03/11/1968

Hà Nội

2500

Nguyễn Anh Dũng

02/04/1982

Thái Bình

2501

Trịnh Anh Dũng

20/05/1978

Thanh Hóa

2502

Vũ Duy Duẩn

17/09/1974

Thái Bình

2503

Nguyễn Thị Đô

19/08/1966

Thái Nguyên

2504

Nguyễn Tiến Đạt

06/04/1984

111643259

Hà Nội

2505

Đào Văn Cường

10/10/1981

Vĩnh Phúc

2506

Kiều Thanh Bình

06/09/1981

Hà Nội

2507

Lê Hoàng Anh

02/07/1976

Hưng Yên

2508

Nguyễn Khắc Vinh

13/10/1988

301246098

Long An

2509

Nguyễn Văn Vẹn

16/07/1985

Trà Vinh

2510

Nguyễn Hoàng Quý

22/03/1970

Tiền Giang

2511

Đặng Quang Minh

27/07/1987

301228891

Long An

2512

Huỳnh Cao Dinh

24/07/1984

301131759

Long An

2513

Nguyễn Văn Tý An

1989

Trà Vinh

2514

Nguyễn Quốc Khánh Trung

22/09/1991

334615213

2515

Phan Thị Hồng Nhung

20/06/1984

301114910

Long An

2516

Trần Thị Ngọc Gấm

02/01/1980

300967919

Long An

2517

Đàm Thành Dinh

14/05/1985

301143058

Long An

2518

Phạm Khắc Điệp

10/04/1978

300785030

Long An

2519

Nguyễn Ngọc Bưởi

1980

301549965

Tiền Giang

2520

Trần Trung Thành

19/08/1962

334642970

Trà Vinh

2521

Nguyễn Quốc Tuấn

13/07/1985

Long An

2522

Trần Thị Mộng Thúy

25/01/1980

Long An

2523

Cao Mỹ Phượng

15/10/1965

334207453

Trà Vinh

2524

Nguyễn Tấn Phát

16/11/1978

300882707

Long An

2525

Bùi Văn Minh

23/06/1960

334649223

Vĩnh Long

2526

Thái Văn Lượng

20/06/1978

362489180

Cà Mau

2527

Huỳnh Tấn Luật

05/04/1976

301509843

Quảng Nam

2528

Nguyễn Minh Luân

14/06/1985

301160911

Long An

2529

Chung Hoàng Long

08/01/1990

334552688

Trà Vinh

2530

Đinh Thị Phương Khanh

30/09/1978

300866551

Long An

2531

Phan Minh Kha

10/12/1985

301192382

Long An

2532

Nguyễn Anh Hùng

30/10/1978

361740241

Quảng Ngãi

2533

Phan Thông Hiện

08/09/1990

362282869

Cần Thơ

2534

Phạm Khắc Điệp

10/04/1978

300785030

Long An

2535

Hồ Văn Dân

30/08/1964

Long An

2536

Nguyễn Thị Xuân An

31/07/1989

301298951

Long An

2537

Lê Thị Hải Yến

27/01/1964

011775853

Phú Thọ

2538

Phạm Mạnh Trường

27/03/1985

125157168

Bắc Ninh

2539

Nguyễn Thị Minh Trung

25/06/1976

011831582

Hà Nội

2540

Đinh Mai Trang

01/09/1981

013083002

Nam Định

2541

Nguyễn Quang Thống

28/03/1979

013120510

Hải Dương

2542

Nguyễn Duy Thỏa

31/08/1967

012665059

Phú Thọ

2543

Bùi Thị Thái

22/05/1965

012414034

Hà Nội

2544

Nguyễn Tiến Quỳnh

20/05/1977

111380386

Hà Tây

2545

Thái Doãn Nguyên

19/09/1978

011952204

Thái Bình

2546

Trần Thị Hoa

10/10/1989

163010380

Nam Định

2547

Vũ Thúy Hằng

14/05/1978

001178000100

Hà Nam

2548

Trần Thị Thu Hà

10/10/1988

135308606

Vĩnh Phúc

2549

Vũ Sơn Hà

21/11/1986

013001302

Thái Bình

2550

Nguyễn Thị Hương Giang

31/08/1981

012599671

Nghệ An

2551

Nguyễn Trần Dũng

04/04/1971

011458230

Nghệ An

2552

Lê Hải Đăng

09/11/1974

012359999

Hà Tĩnh

2553

Đinh Thị Mai Chi

20/10/1985

013463127

Thái Bình

2554

Phùng Thị Bình

31/03/1979

012982980

Ninh Bình

2555

Phùng Diệu Anh

07/03/1975

011727238

Hà Nội

2556

Phan Minh Hòa

20/11/1974

250344332

Ninh Thuận

2557

Trần Công Vinh

24/11/1982

250483964

Lâm Đồng

2558

Võ Quốc Phiệt

04/12/1971

250484657

Thừa Thiên Huế

2559

Phạm Quốc Dũng

07/10/1982

250536302

Đà Nẵng

2560

Nguyễn Văn Mãng

15/03/1975

Trà Vinh

2561

Nguyễn Văn Thống

26/03/1966

Trà Vinh

2562

Huỳnh Bảo Thiên Ân

23/04/1978

Trà Vinh

2563

Nguyễn Văn Nhuận

05/05/1968

Vĩnh Long

2564

Đồng Kiên Nhẫn

10/05/1992

Tây Ninh

2565

Nguyễn Đăng Hạ Huyên

09/05/1980

Tây Ninh

2566

Bùi Quang Tuyên

06/03/1981

Hà Nội

2567

Bùi Văn Hưởng

01/09/1975

Hồ Chí Minh

2568

Lê Đức Hòa Bình

17/11/1976

Tây Ninh

2569

Trần Thanh Kiệt

21/08/1979

Tây Ninh

2570

Trần Quốc Thắng

28/11/1984

Long An

2571

Quách Thuận Minh

21/07/1972

Sóc Trăng

2572

Lê Minh Điệt

22/04/1968

Sóc Trăng

2573

Lê Minh Nguyên Triều

07/07/1977

Sóc Trăng

2574

Trương Hoàng Huy

19/05/1983

Sóc Trăng

2575

Võ Minh Đức

18/01/1975

Phú Yên

2576

Nguyễn Thành Lực

09/07/1970

Bình Định

2577

Hồ Phương Nam

16/05/1976

Phú Yên

2578

Nguyễn Tiến Dũng

16/03/1964

370715467

Thừa Thiên Huế

2579

Lê Trung Kiên

01/05/1979

370906445

Kiên Giang

2580

Nguyễn Đình Dần

20/04/1976

371601221

Ngệ An

2581

Trần Phương Thanh

16/02/1980

370807291

Phú Thọ

2582

Trịnh Trọng Khal

14/10/1977

380996262

Cà Mau

2583

Nguyễn Văn Thảo

09/04/1974

381821619

Bạc Liêu

2584

Phạm Việt Phương

01/11/1982

381059130

Cà Mau

2585

Nguyễn Minh Toàn

05/09/1984

381108949

Cà Mau

2586

Trần Thanh Hải

15/06/1979

280676832

Bình Dương

2587

Bùi Văn Chuyên

05/04/1976

Hải Phòng

2588

Nguyễn Quốc Bình

26/11/1974

Hà Giang

2589

Thái Thanh Phong

23/04/1979

Bình Dương

2590

Võ Quốc Trung

30/07/1986

311815863

Long An

2591

Phan Thành Lâm

04/10/1983

311720420

Long An

2592

Phạm Hoàng Thanh Huy

22/01/1976

300826087

Long An

2593

Phạm Hùng Hải

20/11/1977

311469239

Tiền Giang

2594

Ngô Ái Vân

18/10/1979

205657820

Trung Quốc

2595

Ngô Phú Vũ

08/06/1982

205115281

Quảng Nam

2596

Trần Quốc Trân

08/07/1969

205729816

Quảng Nam

2597

Nguyễn Hồng Quang

26/01/1974

205128923

Quảng Nam

2598

Bùi Anh Đức

02/10/1985

045046386

Hà Tĩnh

2599

Trương Công Đức

23/05/1982

045002503

Hà Nội

2600

Nguyễn Công Thành

17/10/1979

045096639

Hà Nội

2601

Trần Đức Hiếu

17/11/1978

060565902

Vĩnh Phúc

2602

Trần Xuân Khương

17/02/1986

060739217

Yên Bái

2603

Lê Anh Văn

19/02/1972

060469630

Thanh Hóa

2604

Nguyễn Duy Minh

14/02/1981

060637062

Phú Thọ

2605

Lương Xuân Quang

01/09/1971

070840590

Thái Nguyên

2606

Nguyễn Trung Hiếu

01/01/1979

070507944

Tuyên Quang

2607

Ngô Thanh Phong

21/08/1974

070411491

Tuyên Quang

2608

Đỗ Khắc Trung

19/05/1984

070631431

Bắc Ninh

2609

Lê Ngọc Hà

16/01/1983

070659359

Thanh Hóa

2610

Chu Khánh Thành

14/02/1980

090764321

Bắc Ninh

2611

Lại Mạnh Triển

08/10/1964

090810869

Hà Nam

2612

Nguyễn Anh Tuấn

12/11/1983

090853093

Thái Nguyên

2613

Cao Thị Anh Thư

14/02/1977

090693297

Hưng Yên

2614

Phạm Văn Chung

21/09/1979

151292746

Thái Bình

2615

Nguyễn Ngọc Quảng

15/11/1983

151366185

Thái Bình

2616

Tạ Hữu Thụy

07/03/1979

151317598

Thái Bình

2617

Tống Đức Ngưỡng

07/09/1961

164516178

Ninh Bình

2618

Phạm Đình Hưng

27/01/1977

151141883

Thái Bình

2619

Phạm Minh Ngọc

29/11/1977

164033161

Ninh Bình

2620

Nguyễn Văn Thụ

03/03/1980

164079127

Ninh Bình

2621

Võ Mai Tuấn

02/11/1977

Nghệ An

2622

Nguyễn Hữu Kháng

20/12/1977

Nghệ An

2623

Lê Sỹ Hiệp

08/03/1985

Nghệ An

2624

Tưởng Đăng Thành

28/01/1977

Nghệ An

2625

Tô Minh Tiếp

16/03/1983

080472973

Cao Bằng

2626

Đàm Minh Hữu

13/02/1988

080488232

Cao Bằng

2627

Đoàn Quốc Hương

04/09/1979

080468135

Cao Bằng

2628

Lục Trọng Hiếu

26/05/1979

080401369

Cao Bằng

2629

Nguyễn Việt Hưng

30/06/1980

063040468

Hưng Yên

2630

Dương Xuân Sơn

03/03/1970

063020678

Hà Nội

2631

Phan Anh Tuấn

31/05/1971

063022118

Hà Nội

2632

Phạm Văn Tý

03/06/1961

063004431

Yên Bái

2633

Vũ Huy Trung

03/04/1986

031311476

Nam Định

2634

Bùi Văn Sơn

25/10/1977

031416292

Hải Phòng

2635

Ngô Vi Trưởng

17/06/1981

031064268

Hải Phòng

2636

Đoàn Văn Tuấn

13/06/1976

031761552

Thái Bình

2637

Bùi Đỗ Anh

30/09/1981

113102899

2638

Trần Trung Dũng

13/04/1980

113062736

2639

Trần Ngọc Thanh

26/06/1983

113080487

2640

Lê Minh Hưởng

17/01/1976

113232011

2641

Nguyễn Xuân Huy

01/02/1973

Thái Bình

2642

Hà Việt Hùng

29/10/1987

Quảng Bình

2643

Đỗ Hải Long

22/04/1969

Nam Định

2644

Phan Đức Chính

06/07/1974

Hà Tĩnh

2645

Vũ Đức Uyên

10/10/1977

168226055

Nam Định

2646

Trần Anh Tuấn

16/07/1986

168144797

Hà Nam

2647

Phạm Anh Tuấn

06/06/1981

168005801

Hà Nam

2648

Ngô Hữu Phúc

19/12/1984

311786109

Tiền Giang

2649

Phạm Văn Nghĩa

10/10/1972

022565431

Hải Phòng

2650

Nguyễn Hoàng Định

02/04/1979

023167417

Hà Bắc

2651

Nguyễn Công Tùng

22/03/1975

023062987

TP. Hồ Chí Minh

2652

Nguyễn Thạc Thanh Quang

27/09/1968

011294073

Hà Nội

2653

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

23/09/1972

011809970

Hà Nội

2654

Nguyễn Khương Duy

14/02/1973

013322260

Hải Dương

2655

Nguyễn Phạm Cường

14/05/1971

012175100

Thanh Hóa

2656

Phạm Lâm Bảo

14/05/1974

Lâm Đồng

2657

Phạm Nguyên Lâm

30/09/1973

Quảng Ngãi

2658

Phạm Quốc Dũng

07/10/1982

Đà Nẵng

2659

Hoàng Thế Đăng

12/02/1975

Ninh Bình

2660

Mã Đoan Huy

10/06/1978

Trà Vinh

2661

Lâm Thành Nhu

20/11/1976

Trà Vinh

2662

Nguyễn Văn Hùng

12/01/1971

Trà Vinh

2663

Nguyễn Văn Nhuận

05/05/1968

Vĩnh Long

2664

Đồng Kiên Nhẫn

10/05/1992

Tây Ninh

2665

Trần Thanh Kiệt

21/08/1979

Tây Ninh

2666

Trần Quốc Thắng

28/11/1984

Long An

2667

Lê Thanh Tòng

20/11/1962

Hậu Giang

2668

Nguyễn Thị Thanh Mai

02/04/1977

Tiền Giang

2669

Từ Ngọc Ấn

25/09/1972

Đồng Tháp

2670

Hứa Quốc Thi

10/11/1982

Sóc Trăng

2671

Trần Thanh Trúc

10/10/1967

Cần Thơ

2672

Võ Minh Đức

18/01/1975

Phú Yên

2673

Nguyễn Thành Lực

09/07/1970

Bình Định

2674

Hồ Phương Nam

16/05/1976

Phú Yên

2675

Nguyễn Thị Việt Thắm

16/12/1976

Kiên Giang

2676

Nguyễn Tiến Dũng

16/03/1964

370715467

Thừa Thiên Huế

2677

Lê Trung Kiên

01/05/1979

370906445

Kiên Giang

2678

Hoàng Huy Cường

26/01/1982

370910084

Kiên Giang

2679

Lê Thanh Bình

10/01/1973

380842540

Cà Mau

2680

Võ Kế Vũ

03/04/1980

380965766

Cà Mau

2681

Cao Thành Nam

30/06/1976

380808245

Cà Mau

2682

Trần Trúc Lam

20/08/1974

Cà Mau

2683

Trần Châu Thanh

21/06/1977

Bình Dương

2684

Nguyễn Luân Thanh Trúc

20/10/1986

Bình Dương

2685

Nguyễn Đặng Anh Tuấn

04/06/1977

Bình Dương

2686

Thái Thanh Phong

23/04/1979

Bình Dương

2687

Võ Khắc Trung

05/12/1988

311978040

Tiền Giang

2688

Võ Quốc Trung

30/07/1986

311815863

Long An

2689

Trương Thị Thúy Tâm

24/10/1976

311516370

Tiền Giang

2690

Trần Minh Quyền

01/01/1976

Tiền Giang

2691

Ngô Ái Vân

18/10/1979

205657820

Trung Quốc

2692

Nguyễn Văn Bình

29/03/1971

205404884

Quảng Nam

2693

Nguyễn Bá Nhất

27/09/1968

205729384

Quảng Nam

2694

Nguyễn Văn Quốc

11/11/1978

205539053

Quảng Bình

2695

Bùi Anh Đức

02/10/1985

045046386

Hà Tĩnh

2696

Thân Thị Hà

07/04/1986

186446894

Nghệ An

2697

Bùi Văn Huân

12/08/1972

040370361

Thái Bình

2698

Hoàng Duy Phú

14/07/1980

Thái Bình

2699

Lò Trần Khiêm

26/03/1983

040273063

Điện Biên

2700

Trần Mỹ Thương

30/05/1984

040290464

Hải Dương

2701

Hoàng Tuấn Anh

21/01/1985

040285259

Thanh Hóa

2702

Phạm Văn Tuân

24/12/1980

040236543

Thái Bình

2703

Trần Xuân Khương

17/02/1986

060739217

Yên Bái

2704

Lại Đức Tính

29/09/1987

060710768

Yên Bái

2705

Nguyễn Duy Minh

14/02/1981

060637062

Phú Thọ

2706

Phạm Huyền Tông

16/10/1981

060989332

Nam Đinh

2707

Đặng Xuân Tuyên

31/12/1975

070537032

Thái Bình

2708

Nguyễn Đức Thịnh

25/06/1980

070573558

Tuyên Quang

2709

Đỗ Mạnh Cường

12/12/1974

070600341

Tuyên Quang

2710

Lê Văn Đức

01/04/1978

070524602

Thanh Hóa

2711

Trịnh Thị Mai

08/12/1973

090636057

Nam Định

2712

Nguyễn Việt Bắc

07/11/1970

090572192

Thừa Thiên Huế

2713

Cao Thị Anh Thư

14/02/1977

090693297

Hưng Yên

2714

Nguyễn Thị Thu Hằng

11/05/1975

091849260

Yên Bái

2715

Phạm Văn Chung

21/09/1979

151292746

Thái Bình

2716

Nguyễn Ngọc Quảng

15/11/1983

151366185

Thái Bình

2717

Tạ Hữu Thụy

07/03/1979

151317598

Thái Bình

2718

Phạm Hồng Loan

19/03/1981

151256514

Thái Bình

2719

Đoàn Thanh Hải

07/01/1978

164037596

Ninh Bình

2720

Phạm Hồng Quang

05/09/1975

164122960

Ninh Bình

2721

Đinh Quang Tấn

11/06/1977

164028074

Ninh Bình

2722

Trần Hải Tùng

02/02/1969

164342297

Thanh Hóa

2723

Phan Minh Tuấn

09/05/1983

Nghệ An

2724

Nguyễn Hữu Đức

05/04/1986

Nghệ An

2725

Bạch Hưng Trinh

16/07/1980

Nghệ An

2726

Nguyễn Thành Vân

02/02/1964

Quảng Trị

2727

Phạm Minh Tuấn

31/07/1985

080529013

Hưng Yên

2728

Đoàn Quốc Hương

04/09/1979

080468135

Cao Bằng

2729

Lục Trọng Hiếu

26/05/1979

080401369

Cao Bằng

2730

Đoàn Hà Đông

22/04/1977

063023913

Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ

2731

Nguyễn Tuấn Vinh

18/07/1976

063020657

Thanh Hóa

2732

Nguyễn Việt Hưng

30/06/1980

063040468

Hưng Yên

2733

Phan Anh Tuấn

31/05/1971

063022118

Hà Nội

2734

Nguyễn Tuấn Anh

03/05/1982

031168567

Hải Phòng

2735

Bùi Đình Thuận

01/01/1981

031181509

Nam Định

2736

Trần Văn Phúc

03/10/1978

031030451

Hải Phòng

2737

Nguyễn Huy Lợi

10/08/1976

113616050

2738

Trần Thị Thủy

03/01/1978

113038002

2739

Nguyễn Thị Thanh Vân

03/08/1975

113000091

Hà Nội

2740

Phạm Văn Hùng

02/08/1969

113079317

Hà Nội

2741

Đỗ Hải Long

22/04/1969

Vụ Bản, Nam Định

2742

Nguyễn Văn Lân

21/05/1962

Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

2743

Hoàng Anh Nam

15/09/1978

Mỹ Xá, Nam Định

2744

Phạm Văn Lợi

13/10/1977

Hà Nam

2745

Vũ Mạnh Hải

02/10/1978

168459350

Hà Nam

2746

Nguyễn Thanh Lâm

07/02/1973

022680302

Bình Thuận

2747

Nguyễn Trung Hiếu

17/07/1978

023210219

Long An

2748

Nguyễn Thanh Anh

02/12/1974

361665364

Kiên Giang

2749

Nguyễn Văn Thư

13/08/1977

023282350

TP. Hồ Chí Minh

2750

Phan Cao Xuân Tùng

08/02/1970

022256114

Tiền Giang

2751

Nguyễn Thị Thu Vân

24/09/1979

023247032

Thái Bình

2752

Lê Thị Thu Thảo

09/08/1975

023434054

Bến Tre

2753

Nguyễn Thạc Thanh Quang

27/09/1968

011294073

Hà Nội

2754

Trần Thị Thu Giang

12/09/1979

001100050579

Hà Nội

2755

Nguyễn Trí Dũng

03/06/1970

011786159

Hà Nội

2756

Lăng Trùng Dương

16/07/1973

011574810

Lạng Sơn

2757

Lưu Văn Long

20/12/1961

011611210

Hà Nội

2758

Phan Anh

04/02/1975

011686993

Hà Nam

2759

Nguyễn Huy Tú

26/04/1970

011451890

Hà Nội