Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Lê Tiến Dũng

CMND:  012190373

Nguyên quán:  Thanh Oai – Hà Nội

Địa chỉ:  số 7 ngách 849/2, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nơi công tác:  Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:  0989555238

Fax: 08048299

Email: ltdung@mic.gov.vn

Trình độ:  Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Null

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo thông tư số 12/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông ban hành ngày 18/05/2010 quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên