Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Đỗ Ngọc Vĩnh

CMND: 11931363

Nguyên quán: Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Địa chỉ: Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Nơi công tác: Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax: 84.4.37925031

Email: dnvinh@mic.gov.vn;

Trình độ: Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 “Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin”

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên