Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Trần Thanh Tùng

CMND: 12391603

Nguyên quán: Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ: Số 2, 219/16 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi công tác: Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 904168987

Fax:

Email: thanhtung@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

Tham gia xây dựng công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên