Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Lê Tuấn Đạt

CMND:  111702040

Nguyên quán:  Lê Thanh – Mỹ Đức – Hà Nội

Địa chỉ:  Số 31 - KTT công an Đa Sỹ - Tổ dân phố số 1 – Kiến Hưng – Hà Đông – Hà Nội

Nơi công tác:  Trung tâm tư vấn hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT

Điện thoại: 093.663.5663

Fax: 043.792.5031

Email: ltdat@mic.gov.vn; ltuandat@gmail.com

Trình độ:  Kỹ sư

Các chứng chỉ đã có:

Null

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo thông tư 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên