Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Hữu Thọ

CMND: 11568029

Nguyên quán: Lại yên – Hoài Đức – Hà Nội

Địa chỉ: Số nhà 41, Ngõ 190, Hạ Đình, Thanh Xuân, TP Hà Nội

Nơi công tác: Trung tâm Chính phủ Điện tử, Cục Ứng dụng CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax:

Email: nhtho@mic.gov.vn

Trình độ: Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 “Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin”

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên