Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Thanh Thảo

CMND: 111541153

Nguyên quán: Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội

Địa chỉ: Số 34, ngõ 9, phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Nơi công tác: Phòng Kế hoạch, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 904136368

Fax:

Email: ntthao@mic.gov.vn; nguyenthanhthao2001@yaho.com

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm 4 năm về quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; kinh nghiệm về xây dựng các Chương trình, Kế hoạch, văn bản pháp luật về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; kinh nghiệm xây dựng văn bản pháp luật hướng dẫn giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; có 06 năm kinh nghiệm nghiên cứu, biên soạn giáo trình và giảng dạy đại học.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên