Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Hữu Quốc

CMND: 13056873

Nguyên quán: Xã Lam hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Số nhà 10, ngõ 53, tổ 38, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi công tác: Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 904886677

Fax:

Email: nhquoc@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

1, Giảng dạy về công nghệ thông tin+ 2007: Tham gia giảng dạy môn quản lý dự án công nghệ thông tin, Khoa Đào tạo từ xa, Học viện Bưu chính Viễn thông. 2, Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin.+ Tham gia tổ biên tập Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước.+ Chủ trì soạn thảo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 “Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin”.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên