Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Tạ Hữu Bình

CMND:  131562980

Nguyên quán:  Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội

Địa chỉ:  Phòng 909, toàn CT1, khu đô thị chức năng Tây Mỗ, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nơi công tác:  Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0977971102

Fax: Null

Email: thbinh@mic.gov.vn

Trình độ: Null

Các chứng chỉ đã có:

Đại học

Kinh nghiệm:

Tham gia xây dựng công văn số 3787/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 về việc hướng dẫn phương pháp xác định chi phí kiểm thử chất lượng phần mềm.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên