Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Thành Phúc

CMND: 12171520

Nguyên quán: Xã Phù Ninh, Huyện Phù Ninh, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Phòng 601, Nhà C1, Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi công tác: Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax: 04-35378208

Email: ntphuc@mic.gov.vn

Trình độ: Tiến sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Cử nhân tiếng Anh

Kinh nghiệm:

Từ 2008 đến nay: Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên