Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Lê Nhật

CMND: 12711881

Nguyên quán: Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Số 29B, tổ 44, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Nơi công tác: Ban Quản lý dự án Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax: 84-4-37925049

Email: lenhat@mic.gov.vn

Trình độ: Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu Nghiệp vụ định giá xây dựng

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: Tham gia soạn thảo thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 về “Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước"

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên