Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Trần Chí Nam

CMND: 12998286

Nguyên quán: Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 85, ngõ 68, phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Nơi công tác: Phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 904233399

Fax: 04-35378208

Email: tcnam@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng Quản lý dự án Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng; Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình; Bồi dưỡng về nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn dự án

Kinh nghiệm:

+ Cán bộ thiết kế các công trình Bưu chính viễn thông – Công ty Thiết kế Bưu điện Hà Nội (từ T6/2005-T7/2008).+ Quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng CNTT: Từ T8/2008 đến nay là chuyên viên phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.+ Tham gia xây dựng Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, Thông tư số số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên