Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Văn Long

CMND: 11501779

Nguyên quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 5/87, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Nơi công tác: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 903256675

Fax: 04 - 37668994

Email: nv_long@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

Năm 2010: Tham gia Ban chỉ đạo xây dựng chương trình khung đào tạo nghiệp vụ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Chương trình khung này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định 1987/QĐ-BTTTT ngày 20/12/2010).

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên