Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Nguyễn Mai Anh

CMND:  011309824

Nguyên quán:  Xã Trung Thành, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Địa chỉ:  Số 189 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Nơi công tác:  Trung tâm Chính phủ điện tử - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0912094221

Fax: Null

Email: nmanh@mic.gov.vn

Trình độ:  Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Cử nhânTiếng Anh C

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 “Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin”.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên