Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Quang Hưng

CMND: 60645360

Nguyên quán: Thanh Trì, Hà Nội

Địa chỉ: 90/521 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội

Nơi công tác: Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax:

Email: nqhung@mic.gov.vn

Trình độ: Kỹ Sư

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số :02/2011/TT-BTTTT “ Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên