Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Trung Hòa

CMND: 11878124

Nguyên quán: Xã Sơn Phố, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 21 ngõ 463/28/9 phố Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Nơi công tác: Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Điện thoại: 904032689

Fax: +84.4.37925049

Email: nthoa@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Bồi dưỡng về nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn dự án.

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên