Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Phạm Chung Hiếu

CMND: 12243233

Nguyên quán: xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 470 Trường Chinh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Nơi công tác: Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 982591982

Fax: 84.4.37925031

Email: pchieu@mic.gov.vn; pch_259@yahoo.com

Trình độ: Kỹ sư

Các chứng chỉ đã có:

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư và Nghiệp vụ đấu thầu; Chứng nhận học xong chương trình Đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ Định giá Xây dựng do Học viện Cán bộ Quản lý Xây dựng và Đô thị tổ chức;

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo thông tư 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên