Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Lê Thu Hiền

CMND:

Nguyên quán: Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 203, A1, Tập thể Thảm may, ngõ 155, Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Nơi công tác: Phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax: 04-35378208

Email: lthien@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và Nghiệp vụ đấu thầu – Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng – Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị IT Project Design and Management – Vietnam – Singapore Training Center.

Kinh nghiệm:

- Từ năm 2003 đến 2008: chuyên viên Sở Tài chính Hà Nội, phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tổng hợp Chương trình công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội.- Từ 2008-nay là chuyên viên Phòng Đầu tư – Tài chính, Phó Trưởng phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 21/2010/TT-BTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên