Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Đào Hải Anh

CMND:  011641166

Nguyên quán:

Địa chỉ:  Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Nơi công tác:  Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax: 84.4.37925031

Email: anhdh@mic.gov.vn

Trình độ:  Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

 Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh

Kinh nghiệm:

Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

+ Tham gia soạn thảo Thông tư số 12/2010/TT-BTTTT ngày 18/5/2010 “Thông tư Quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin"

 

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên