Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Vũ Thanh Hà

CMND:  0121459563

Nguyên quán:  Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ:  Số 32, ngõ 137 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Nơi công tác:  Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0973514222

Fax: Null

Email: havt@mic.gov.vn

Trình độ:  Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Null

Kinh nghiệm:

1. Tham gia xây dựng công văn số 2352/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn lập hồ sơ mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin.2. Tham gia xây dựng công văn số 2180/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn và làm rõ một số nội dung của dự án đầu tư theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP.3. Tham gia xây dựng công văn hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên