Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Trần Thanh Hà

CMND:

Nguyên quán:  Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa chỉ:  Số 5, Ngõ 168, Ngách 158/2/49,phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

Nơi công tác:  Ban Quản lý dự án Phát triển Internet cho cộng đồng nông thôn - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0988.090.055

Fax: +84-4-37925049

Email: hatt@mic.gov.vn

Trình độ:  Kỹ sư

Các chứng chỉ đã có:

Chứng chỉ Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư và nghiệp vụ đấu thầu

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin: Tham gia cùng Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin soạn thảo thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 về “Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình sử dụng thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn nhà nước”

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên