Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Phạm Quý Dương

CMND:  012975488

Nguyên quán:  Xã Cự Khê – Huyện Thanh Oai – TP Hà Nội

Địa chỉ:  Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội

Nơi công tác:  Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0903540212

Fax: 0435567399

Email: pqduong@mic.gov.vn

Trình độ:  Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Kinh nghiệm:

Trong giai đoạn các năm 2009 và 2010 đã xây dựng chương trình và trực tiếp tham gia giảng dạy về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo nghị định102/2009/NĐ-CP) trong các chương trình đào tạo phối hợp giữa Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông với các Sở Thông tin và Truyền thông trong cả nước

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên