Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Xây dựng các văn bản triển khai Luật ATTT mạng có tính khả thi, phù hợp với luật quốc tế

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá, tình hình mất an toàn thông tin (ATTT) mạng tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hiện rất nghiêm trọng, ở mức báo động. Từ đầu năm đến nay, đã có hàng trăm cuộc tấn công mạng nhắm vào website của các Bộ, ngành. Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin, chỉ riêng trong dịp Tết Bính Thân đã có hơn 230 trang web và hơn 286 nghìn địa chỉ IP bị tấn công.

 
Sở dĩ có tình trạng này là do năng lực chống lại sự xâm nhập, tấn công của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp còn yếu, nhiều đơn vị không có khả năng xác định đối tượng tấn công cơ sở dữ liệu của mình và chưa có quy trình ứng phó khi sự cố xảy ra. Một nguy cơ tiềm ẩn khác là một số hãng máy tính nước ngoài cài phần mềm gián điệp vào các máy tính, tạo ra các nguy cơ về mất ATTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
 
Liên quan đến hoạt động triển khai Luật ATTT mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Cục ATTT khẩn trương xây dựng và ban hành 2 Nghị định và 2 Quyết định hướng dẫn thi hành Luật ATTT mạng. Thứ trưởng lưu ý, an toàn thông tin là lĩnh vực mới, nhận thức của xã hội còn thấp, do đó cần phải nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho doanh nghiệp và người dân để họ cùng hợp tác tham gia, thay vì chỉ ban hành các văn bản pháp luật mang tính chất bắt buộc phải thi hành.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, tinh thần của Chính phủ hiện nay là tập trung cải cách hành chính và giảm bớt phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATTT mạng cần được xây dựng theo tinh thần và tư duy đó mới có thể triển khai nhanh trong thực tiễn. Người dân, doanh nghiệp nhìn thấy lợi ích khi luật được triển khai.
 
Đặc biệt, có một vấn đề quan trọng Thứ trưởng Phạm Hồng Hải lưu ý các đơn vị chức năng thuộc Bộ là: Từ 1/7/2016, để giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tất cả các điều kiện kinh doanh quy định với doanh nghiệp nếu không quy định dưới hình thức Nghị định sẽ bị loại bỏ, trong đó có lĩnh vực ATTT.
 
Liên quan đến Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Trung tâm Thông tin đôn đốc các đơn vị liên quan trong Bộ triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a của Bộ TT&TT. Cụ thể: Kết nối liên thông văn bản giữa Bộ TT&TT và Văn phòng Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế chính sách liên quan đến thuê dịch vụ CNTT…
 
Cũng liên quan đến lĩnh vực CNTT, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu Cục Tin học hóa khẩn trương xây dựng tiêu chuẩn kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. “Cần tránh tình trạng các Bộ, ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu chồng chéo, không kết nối như đã xảy ra với phần mềm kết nối, liên thông văn bản”.
 
Thứ trưởng cũng lưu ý các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ cần xây dựng cơ chế, chính sách cho công nghệ mới như: Internet of things (Internet của vạn vật). Theo đó, Thứ trưởng giao Cục Tin học hóa và Vụ KHCN nghiên cứu về cơ chế, chính sách và Cục ATTT phụ trách về xây dựng khung pháp lý bảo đảm ATTT cho việc ứng dụng công nghệ mới. Thứ trưởng nhấn mạnh, từ góc độ của Bộ TT&TT, cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực CNTT, cần phải đi trước, tìm hiểu, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ mới của các Bộ, ngành và khối doanh nghiệp./.
 
 

Giang Phạm

Bài viết liên quan