Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

Số văn bản: 21/2010/TT-BTTTT

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Người ký: Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng

Ngày ban hành: 08/09/2010

Ngày kết thúc:

Ngày hiệu lực: 25/09/2010

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

File đính kèm: Thông tư 21/2010

Bài viết liên quan