Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Số văn bản: 02/2011/TT-BTTTT

Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

Người ký: Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng

Ngày ban hành: 04/01/2011

Ngày kết thúc:

Ngày hiệu lực: 25/02/2011

Tình trạng hiệu lực: Văn bản còn hiệu lực

File đính kèm: Thông tư 02/2011/TT-BTTTT tải về

Bài viết liên quan