Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử

 

Năm 2016 Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT đã thực hiện tư vấn khảo sát, xây dựng khung Kiến trúc Chính quyền điện tử thành công cho 18 tỉnh thành trên cả nước. Kết quả thực hiện được các đơn vị đánh giá cao.

STT

Tên Hợp đồng

Chủ đầu tư

1.     

Tư vấn Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính và Xây Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

2.     

Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

3.     

Tư vấn khảo sát phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

4.     

Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

5.     

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa

6.     

Tư vấn khảo sát phục vụ xây dựng  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre

Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre

7.     

Tư vấn xây dựng  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre

Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre

8.     

Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

9.     

Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông

10.  

Tư vấn xây dựng Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Long An

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

11.  

“Tư vấn khảo sát” thuộc Đề án “Xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam”

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

12.  

Tư vấn xây dựng  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam

13.  

Tư vấn Mua sắm Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh

14.  

Tư vấn xây dựng Khung  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

15.  

Tư vấn Khảo sát, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang

16.  

Tư vấn khảo sát, xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk

17.  

Lập đề án  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

18.  

Tư vấn xây dựng Khung  Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh  Sóc Trăng

19.  

Tư vấn xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh  Bắc Kạn 

 

 

Bài viết liên quan