Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Kinh nghiệm tư vấn

Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn lâu năm, có hiểu biết đối với các phương pháp luận khoa học và đã từng tham gia tư vấn, quản lý nhiều dự án công nghệ thông tin, chúng tôi có thể cung cấp cho các đơn vị nhiều sản phẩm tư vấn khác nhau dựa trên nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư

STT

Tên Hợp đồng

Nhóm

Chủ đầu tư

Tổng mức ĐT

 1.  

HĐ tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án“Nâng cao năng lực cho Hội Nông dân Việt Nam, xây dựng các điểm khai thác ứng dụng CNTT trong hội viên, nông dân”

 

B

Văn phòng Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam

 

24 tỷ

 1.  

Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, thực hiện khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Nâng cấp, triển khai hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN và thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại”

 

B

 

Kho bạc nhà nước

 

94 tỷ

 

 

 1.  

HĐDV: “Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “tăng cường năng lực kỹ thuật công nghệ thông tin cho kho bạc nhà nước địa phương”

 

B

 

Kho bạc nhà nước

 

35 tỷ

 1.  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Quản lý kiểm soát chi đầu tư trên mạng diện rộng của ngành tài chính – ĐTTC”

 

A

 

Kho bạc nhà nước

 

Trên 100 tỷ

 1.  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tin học mạng liên thông các Sở, Ngành và Huyện”

 

C

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

 

4 tỷ

 1.  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Nâng cấp phần mềm phục vụ cho công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện”

 

C

Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TTTT

 

13,7 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án “Xây dựng hạ tầng phòng máy chủ DNS quốc gia, VNIX tại khu chế xuất Tân Thuận – TP  Hồ Chí Minh”

 

B

Trung tâm Internet Việt Nam

 

24 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án “Xây dựng hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX trên nền Ipv6 giai đoạn 2.”

 

B

Trung tâm Internet Việt Nam

 

37,5 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Đại học Quốc gia Hà Nội”.

 

C

 

 

Văn phòng Đại học quốc gia Hà Nội

 

6,1 tỷ

 

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Xây dựng trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trên internet”

 

C

Văn phòng Chủ Tịch Nước

 

5,5 tỷ

 1.  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “Tăng cường năng lực kỹ thuật công nghệ thông tin cho  Kho bạc nhà nước địa phương năm 2012 -2013"

 

C

 

Kho bạc nhà nước

 

18 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh Bắc Giang”

C

Sở thông tin truyền thông tỉnh Bắc Giang

5 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Xây dựng cổng thông tin điện tử Cục Viễn thông”

C

Cục Viễn thông

4,8 tỷ

 

 1.  

Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: “ Xây dựng trung tâm dữ liệu ngành và 3 đơn vị triển khai phần mềm quản lý các hoạt động nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội”

 

B

Trung tâm thông tin – Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

86 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “ đầu tư xây dựng hệ thống dự phòng, ứng cứu sự cố hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX tại Hòa Lạc”

 

B

Trung tâm Internet Việt Nam

 

23 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:“Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông – giai đoạn 2”

B

Cục Viễn thông

97 tỷ

 1.  

Tư vấn  khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi  Dự án đầu tư “Hệ thống giám sát hoạt động các trạm kiểm soát tần số”.

C

Cục tần số

10 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập dự án: Nâng cấp và duy trì hệ thống các ứng dụng hiện hành  đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế (năm 2014)

B

Cục Công nghệ Thông tin – Tổng Cục thuế

30 tỷ

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập dự án nghiên cứu khả thi  điều chỉnh dự án: “Hiện  đại hóa Công nghệ thông tin Bưu chính Việt Nam – Giai đoạn 1”

A

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Trên 300 tỷ

 1.  

Tư vấn, hỗ trợ xây dựng Chiến lược Phát triển và Ứng dụng CNTT giai đoạn            2014 – 2018 và tầm nhìn tới 2023 cho Công ty Xổ số điện toán Việt Nam

 

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt nam

 

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập dự án Nâng cấp và triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hóa tập trung tại Tổng cục Thuế

B

Cục CNTT - Tổng cục Thuế

80 tỷ

 

 1.  

Tư vấn khảo sát và lập dự án “Nâng cấp mở rộng hệ thống Quản lý thuế tập trung (TMS) đáp ứng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra và triển khai thí điểm”

B

Cục CNTT - Tổng cục Thuế

 


Hợp đồng tư vấn lập TKTC-TDT

STT

Tên Hợp đồng

Nhóm

 

Chủ đầu tư

Tổng mức ĐT

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT cho dự án “Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh Đắk Lắk”

 

 

C

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Đắk Lắk

 

 1.  

Tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT cho dự án “Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tỉnh Đắk Lắk”

 

 

C

Sở thông tin và truyền thông Tỉnh Đắk Lắk

 

 1.  

 

Tư vấn khảo sát, lập TKKT-TDT cho dự án “Hệ thống thư điện tử tỉnh Đắk Lắk”

 

 

C

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Đắk Lắk

 

 1.  

Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán dự án Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Đắk Lắk

 

C

Sở thông tin  truyền thông tỉnh Đắk Lắk

 

 1.  

Tư vấn lập TKKT-TDT dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên”

 

C

Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh Thái Nguyên

 

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án “Tin học mạng liên thông các Sở, Ngành và Huyện”

 

C

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình

 

4 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKKT-TDT dự án “Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm dùng chung của Hội Nông dân Việt Nam”

 

B

 

Hội Nông dân Việt Nam

 

24 tỷ

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án: “Nâng cấp, triển khai hệ thống trao đổi thông tin thu NSNN và thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại”

 

 

B

 

 

Kho bạc nhà nước

 

 

92 tỷ

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ thiết kế thi công và tổng dự toán Dự án: “Xây dựng trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trên internet”

 

C

 

Văn phòng Chủ tịch nước

 

5.5 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án “Nâng cấp phần mềm phục vụ cho công tác ấn định và cấp phép tần số vô tuyến điện của Cục Tần số vô tuyến điện”

 

C

 

Cục Tần số vô tuyến điện

 

13,7 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án “Tăng cường năng lực kỹ thuật CNTT cho KBNN địa phương của Cục Công nghệ thông tin Kho bạc Nhà nước”

 

C

Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước

 

4,5 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án “Xây dựng hệ thống DNS, VNIX tại Khu công nghiệp Đà Nẵng”

 

C

Trung tâm Internet Việt Nam

 

18 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án Xây dựng hệ thống giám sát, an toàn bảo mật DNS Quốc gia”

 

B

Trung tâm Internet Việt Nam

 

23,5 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án: “Xây dựng hạ tầng phòng máy chủ DNS quốc gia, VNIX tại khu chế xuất Tân Thuận Thành phố Hồ Chí Minh”

 

B

Trung tâm Internet Việt Nam

 

22 tỷ

 1.  

Tư vấn lập TKTC-TDT dự án: “Hệ thống giám sát hoạt động kiểm soát tần số”

 

C

Cục Tần số vô tuyến điện

10 tỷ

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế thi công và tổng dự toán dự án “Xây dựng hệ thống dự phòng, ứng cứu sự cố hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX tại  Hòa Lạc”

B

Trung tâm Internet Việt Nam

Hơn 20 tỷ

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ Thiết kế thi công và tổng dự toán dự án “Mua sắm, thay thế hệ thống ooij nghị truyền hình và hệ thống âm thanh tại phòng họp Chính phú”.

C

Văn phòng Chính phủ

17 tỷ


Hợp đồng tư vấn giám sát

STT

Tên Hợp đồng

Nhóm

Chủ đầu tư

Tổng mức ĐT

 1.  

Giám sát lắp đặt thiết bị dự án "Đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển tại Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam"

 

C

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

 

10 tỷ

 1.  

Giám sát triển khai các gói thầu thuộc dự án “Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về dạy nghề năm 2011”.

C

 

Viện nghiên cứu khoa học Dạy nghề

8 tỷ

 1.  

Giám sát triển khai gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý tài nguyên mới và Tin học hóa, truyền thông phục vụ công tác quản lý điều hành”.

B

Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ TTTT

23 tỷ

 1.  

Giám sát triển khai gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật tại Hòa Lạc”. Thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống kỹ thuật tại Hòa Lạc phục vụ dự phòng DNS và VNIX ở Yên Hòa”

 

 

B

Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ TTTT

 

 

 

23 tỷ

 1.  

Giám sát thi công gói thầu số 06 “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị”, thuộc dự án “Hỗ trợ các cơ quan Trung ương Đảng Nhân Dân cách mạng Lào ứng dụng công nghệ thông tin”

 

 

B

Ban quản lý dự án công trình xây dựng ở Văn phòng Trung ương Đảng

 

 

62 tỷ

 1.  

Giám sát thi công Dự án: “An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước thuộc dự án: “An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước”

 

B

Cục CNTT – Kho bạc nhà nước

 

83 tỷ

 1.  

Giám sát thi công dự án “Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông”

B

Cục Viễn thông

46 tỷ

 1.  

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị dự án: “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

 

 

C

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu nông thôn mới

 

 

6 tỷ

 1.  

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công dự án: “Nâng cấp và triển khi hệ thống ứng dụng hiện có đáp ứng nhu cầu chương trình cải cách thuế trong năm 2012(trừ thuế thu nhập cá nhân”

 

C

Cục Công nghệ thông tin – Tổng Cục thuế

 

 

19,5 tỷ

 1.  

Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm – thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX trên nền Ipv6 giai đoạn 2”

 

 

B

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

 

 

34 tỷ

 1.  

Hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: “Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Phú Thọ”

 

C

Sở thông tin truyền thông tỉnh Phú Thọ

 

7 tỷ

 1.  

 

Tư vấn giám sát thi công dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh”.

 

 

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

 

67 tỷ

 1.  

 

Tư vấn giám sát thi công dự án “Thiết lập và nâng cấp mạng diện rộng (WAN), mạng cục bộ (LAN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”

 

 

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

 

64  tỷ

 1.  

 

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị dự án: “Trang bị máy chủ, máy trạm cho hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh”

 

 

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

 

58 tỷ

 1.  

Tư vấn giám sát thi công dự án “ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại 06 Trung tâm dịch vụ hành chính công và thiết lập Trung tâm hỗ trợ dịch vụ”.

 

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

46 tỷ

 1.  

 

Tư vấn giám sát thi công dự án “Trang bị phần mềm nền tảng, phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến nhóm 1”.

 

 

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

 

92 tỷ

 1.  

 

Tư vấn giám sát thi công dự án “Phát triển phần mềm ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến nhóm 2”.

 

 

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

 

94 tỷ

 1.  

Tư vấn giám sát thi công thực hiện dự án "Triển khai rộng và duy trì hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung"

B

Cục CNTT - Tổng cục Thuế

61 tỷ


Hợp đồng tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

STT

Tên Hợp đồng

Nhóm

Dự án

Chủ đầu tư

Tổng mức ĐT

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án: “ Xây dựng trung tâm hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc”

 

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

 

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu gói thầu “Xây dựng cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên giai đoạn I” thuộc dự án: “Xây dựng Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên”.

B

 

Sở thông tin và truyền thông tỉnh

Thái Nguyên

 

60 tỷ

 

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý tài nguyên mới và Tin học hoá, truyền thông phục vụ công tác quản lý điều hành” thuộc Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý tài nguyên mới và tin học hóa, truyền thông phục vụ công tác quản lý điều hành”.

B

 

 

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

 

 

23 tỷ

 

 

 

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, và đánh giá Hồ sơ dự thầu 2 gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật tại Hòa Lạc” và “Cung cấp lắp đặt thiết bị mạng, máy chủ tại Hòa Lạc  phục vụ dự phòng DNS và VNIX ở Yên Hòa”  Thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống kỹ thuật tại Hòa Lạc phục vụ dự phòng DNS và VNIX ở Yên Hòa”

B

 

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC.

 

 

23 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, và đánh giá hồ sơ dự thầu dự án “Hệ thống thu thập và quản lý dữ liệu về viễn thông” của Cục Viễn Thông.

B

 

Cục Viễn thông

 

50 tỷ

 

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thuộc dự án “Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát, an toàn bảo mật DNS quốc gia”

B

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

23 tỷ

 

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống DNS, VNIX tại khu công nghiệp Đà Nẵng” thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống DNS, VNIX tại khu công nghiệp Đà Nẵng”

C

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

17,8 tỷ

 

 

 1.  

HĐDV tư vấn lựa chọn nhà thầu thuộc dự án “Nâng cấp, mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Phú Thọ”

 

C

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Phú Thọ

 

7 tỷ

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm – thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX trên nền Ipv6 giai đoạn 2”

 

 

B

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

 

 

34 tỷ

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, và đánh giá hồ sơ dự thầu dự án: “Xây dựng cổng thông tin điện tử Cục Viễn thông”

C

Cục Viễn thông

 

4,8 tỷ

 

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu "Xây dựng phần mềm quản lý thông tin về Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ (bao gồm cả đào tạo, chuyển giao; chuyển đổi dữ liệu)" dự án "Xây dựng phần mềm quản lý thông tin về Liệt sĩ, thân nhân Liệt sĩ, mộ Liệt sĩ và nghĩa trang Liệt sĩ"

C

Cục Người có công

14 tỷ

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: “Tháo dỡ, bảo dưỡng, sửa chữa, di chuyển và lắp đặt hệ thống trang thiết bị của đài phát thanh truyền hình Hải Phòng từ 199 Tô Hiệu về số 02 đường Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân”  thuộc dự án: “Tháo dỡ, bảo dưỡng, sửa chữa, di chuyển và lắp đặt hệ thống trang thiết bị của đài phát thanh truyền hình Hải Phòng từ 199 Tô Hiệu về số 02 đường Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân”

 

Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng

 

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm thuộc dự án: “Tăng cường năng lực, mở rộng hệ thống DNS, VNIX, tài nguyên”

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

 

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị, phần mềm thuộc dự án: “Xây dựng hệ thống phòng, ứng cứu sự cố hệ thống mạng dịch vụ DNS quốc gia, VNIX tại Hòa Lạc”

 

Trung tâm Internet Việt Nam VNNIC

 

 1.  

Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống các phần mềm bưu chính MPITS (gói thầu EPC)” thuộc dự án “Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin Bưu chính Việt Nam – Giai đoạn 1”

A

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

260 tỷ

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu “Mua sắm, thay thế hệ thống hội nghị truyền hình và hệ thống âm thanh tại phòng họp Chính Phủ”

C

Văn phòng Chính Phủ

17 tỷ


Hợp đồng thẩm tra các dự án ứng dụng CNTT

 

STT

Tên Hợp đồng

Nhóm

 

Chủ đầu tư

Tổng mức ĐT

 1.  

Tư vấn thẩm tra dự toán phần CNTT và TKKT-TDT phần xây dựng dự án “Phát triển hạ tầng CNTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2010”

C

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

19 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT cho dự án “Hệ thống quản lý thông tin đầu tư nước ngoài”

C

 

Ban quản lý dự án hệ thống quản lý  thông tin đầu tư nước ngoài

19 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán dự án “Xây dựng trung tâm hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc”

C

Sở thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

4 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra Báo cáo NCKT cho dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu ngành cơ khí Việt Nam” của Trung tâm thông tin thương mại và công nghiệp

B

 

 

Trung tâm thông tin công nghiệp  và thương mại

25,6 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT cho dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại” của Trung tâm thông tin thương mại và công nghiệp

B

 

Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại

26 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước”

C

 

 

Trung tâm tin học - Bộ Kế hoạch và đầu tư.

19 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin quản lý và giám sát thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích”.

C

 

 

Quỹ viễn thông công ích

 

19 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật mạng thông tin phục vụ cho nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hệ thống liên minh HTX Việt Nam”.

C

 

 

 

Liên minh HTX Việt Nam

 

19 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra tổng dự toán Dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế - xã hội”

 

B

 

 

 

BQL dự án “Xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế - xã hội”

 

 1.  

Tư vấn thẩm định Dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin phân tích và dự báo kinh tế - xã hội”

 

B

 

 

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia Bộ KH đầu tư.

 

 1.  

Thẩm tra TKKT-TDT cho dự án “Cổng thông tin điển tử của Thanh Tra Chính Phủ”

B

 

Thanh Tra Chính Phủ

 

 1.  

Thẩm tra TKKT TC-TDT cho  dự án “Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp”

C

 

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

 

 1.  

Thẩm tra TKKT-TDT cho dự án “Hệ thống quản lý văn bản điều hành”.

C

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

 

 1.  

Thẩm tra thiết kế sơ bộ của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Trung tâm tích hợp dữ liệu điện tử tỉnh Yên Bái”

C

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

 

 1.  

Thẩm tra TKKT-TDT cho dự án “Hệ thống thư điện tử và dịch vụ cơ bản”.

C

Cục CNTT– Bộ Tư pháp

 

 1.  

Thẩm tra TKKT-TDT cho dự án “Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện tại Bộ Tư Pháp”

C

 

Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư pháp

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Quảng Ninh”.

 

B

 

 

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

63 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Trang bị máy chủ, máy trạm cho hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh”.

 

B

 

 

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

58 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Trang bị phần mềm nền tảng, phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến nhóm 1”.

 

B

 

 

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

92 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Phát triển phần mềm ứng dụng và dịch vụ công trực tuyến nhóm 2”.

 

B

 

 

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

94 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại 06 Trung tâm dịch vụ hành chính công và thiết lập Trung tâm hỗ trợ dịch vụ”.

B

 

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

46 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Nâng cấp thiết bị và phần mềm cơ quan Đảng”.

C

 

 

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

15 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Nâng cấp mạng diện rộng(WAN), mạng cục bộ(LAN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

B

Ban quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh

69 tỷ

 

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu của ngân hàng phát triển Việt Nam tại tòa nhà K1 Hào Nam

B

 

Ngân hàng phát triển Việt Nam

50 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nhân lực quốc gia”

A

Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia – Bộ KH đầu tư

300 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công – tổng dự toán dự án: “ Bệnh án điện tử và quản lý hệ thống khám, chữa bệnh giai đoạn 2011 – 2014”

B

 

Cục công nghệ thông tin – Bộ y tế

40 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC-TDT dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng tại Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội”.

C

 

Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội

19,67 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: "tăng cường năng lực xử lý hệ thống website Ngân hàng nhà nước và nâng cấp hệ thống thư điện tử"

B

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 

50,2 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Bổ sung và mua bản quyền cập nhật hằng năm cho phần mềm antivirus, các thiết bị IPS, Firewall và đánh giá an ninh bảo mật”

B

 

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 

38 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán dự án: “Tăng cường năng lực xử lý hệ thống website ngân hàng nhà nước và nâng cấp hệ thống thư điện tử”

B

 

 

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

 

      50.2 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm định thiết kế sơ bộ, tính hiệu quả, tính khả thi và tổng mức đầu tư dự án: "Nâng cấp hệ thống bảo mật mạng Bộ Kế hoạch và Đầu tư"

A

 

Trung tâm tin học – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

230 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ"

A

 

 

BQL Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ

343,5 tỷ

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "trang bị gói phần mềm thiết kế mẫu tiền"

C

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

14,79 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án "Trang bị hệ thống máy chủ CSDL Oracle tập trung, công cụ đồng bộ dữ liệu"

B

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

54,5 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Trang bị máy chủ phục vụ Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ tập trung

B

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

28,3 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Xây dựng mạng ngân hàng nhà nước tập trung và quản lý kết nối internet”

B

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

40 tỷ

 1.  

Thẩm tra thiết kế sơ bộ, hồ sơ kỹ thuật của tiểu hợp phần 1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống thông tin quản lý trợ giúp xã hội POSASoft thuộc dự án: "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"

B

Ban quản lý dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam

28,95 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Ngân hàng Nhà nước”

B

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

29 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm định thiết kế thi công và tổng dự toán dự án: “Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Ngân hàng Nhà nước”

 

B

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra TKTC và TDT dự án "Hệ thống thu thập và quản lý số liệu về viễn thông - giai đoạn 2"

 

Cục Viễn thông

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án "Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhà nước đối với các khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

C

Viện KHCN và Kinh tế Xây dựng Hà Nội

19,64 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm định TKTC và tổng dự toán dự án: "Bổ sung và mua bản quyền cập nhật hàng năm cho phần mềm antivirus, các thiết bị IPS, Firewall và đánh giá an ninh bảo mật"

B

Ngân hàng Nhà nước

26 tỷ

 

 1.  

Tư vấn thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Ngãi (Data Center)

 

Sở TTTT tỉnh Quảng Ngãi

 

 1.  

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu: “Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2015 theo phương thức tập trung”.

A

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

100 tỷ

 1.  

Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công dự án “Phần mềm thiết kế mẫu tiền của Cục phát hành và Kho quỹ”

 

Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam

 

 

Bài viết liên quan