Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Kinh nghiệm đào tạo

 

Trung tâm đã tổ chức và phối hợp với một số đơn vị tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về đầu tư ứng dụng CNTT đảm bảo điều kiện năng lực cho cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của Nghị định 102/2009/NĐ-CP;định giá phần mềm;Lãnh đạo thông tin (CIO), Quản trị dự án tại một số đơn vị như VNPT, Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm truyền đạt nội dung bài giảng. Các học viên sau khi kết thúc khóa học đều nắm được cơ bản về lý thuyết, thực hành, thành thạo trên máy đối với những nội dung có thao tác máy.

Kinh nghiệm đào tạo

STT

Nội dung đào tạo

Thời gian

Đối tượng

 1.  

Thực hiện đào tạo phổ biến phương pháp xác định giá trị phần mềm theo công văn số:3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 của Bộ Thông tin và truyền thông cho các địa phương trên cả nước theo chương trình của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ.

 

 

Các địa phương trên cả nước

 1.  

Tư vấn về áp dụng phương pháp xác định giá trị phần mềm theo công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng và VNPT

 1.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP tại Hà Nội  bộ môn “Lập và quản lý dự án”)

Từ ngày 10/01/2011 đến ngày 15/01/2011

Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Phú Thọ,

 1.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”)

Từ ngày 22/02/2011 đến ngày 23/03/2011

Học viên là  các cán bộ tại Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam

 1.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”)

Từ ngày 26/02/2011 đến ngày 26/03/2011

Học viên ở các đơn vị: Tổng Cục Hải quan; Tổng Cục thuế; Bộ Ngoại giao; Bộ văn hóa thể thao và du lịch; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Cựu Chiến Binh; Văn phòng Trung ương Đảng

 1.  

Phối hợp với Hội tin học Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư”, “Giám sát thi công”)

Từ ngày 28/03/2011 đến ngày 22/04/2011

Công ty Hệ thống thông tin FPT(FIS).

 1.  

Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(Bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư”,“Giám sát thi công”)

Từ ngày 15/04/2011 đến ngày 28/04/2011

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Long An

 1.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”)

Từ ngày 23/04/2011 đến ngày 09/05/2011

Kho Bạc Nhà nước

 1.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP tại Hà Nội ( bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”,“Giám sát thi công”)

Từ ngày 25/04/2011 đến ngày 12/05/2011

Ngân hàng nhà nước, Công ty VDC; Sở Thông tin–Truyền thông các tỉnh Cao Bằng; Tổng Cục môi trường.

 1.  

Phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông – Sở Thông tin và Truyền thông Long An tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ( bộ môn “ Lập và quản lý dự án” đợt 2)

Từ ngày 24/05/2011 đến ngày 28/05/2011

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ( bộ môn “ Lập và quản lý dự án” )

Từ ngày30/05/2011 đến ngày 05/06/2011

Sở quy hoạch kiến trúc, Sở y tế TPHCM; Ủy ban nhân dân các Quận; Cục Hải quan TPHCM

 1.  

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNT)

Từ ngày 13/06/2011 đến ngày 25/06/2011

Kho Bạc Nhà nước

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “ Lập và quản lý dự án”; “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”; “Giám sát thi công”)

Từ ngày 11/7/2011 đến ngày 27/7/2011

Sở thông tin -truyền thông TPHCM; Sở thông tin - truyền thông các tỉnh: Bình Phước; Tây Ninh; Cục Hải quan; Đài tiếng nói TPHCM;

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP bộ môn “Lập và quản lý dự án”

Từ ngày 09/8/2011 đến ngày 14/8/2011

Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi; vàSở Thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi; Sở Tư pháp

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập và quản lý dự án”; “ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”,“Giám sát thi công”)

Từ ngày 15/08 đến ngày 29/08/2011

Cục quản lý xuất nhập cảnh; Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái và tỉnh Quảng Ngãi

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP bộ môn “Lập và quản lý dự án”

Từ ngày 20/9/2011 đến ngày 25/9/2011

Cán bộ các Sở, Ban ngành tỉnh Cà Mau

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”; “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”; “Giám sát thi công”)

Từ ngày 14/11/2011 đến ngày 30/11/2011

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM; Tổng công ty LIKSIN; Trung tâm Điện toán truyền số liệu VDC

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nâng cao dành cho lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

Từ ngày 13/12/2011 đến ngày 15/12/2011

Cán bộ các Sở, Ban ngành tỉnh Sóc Trăng

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập và quản lý dự án”)

Từ ngày29/02 đến ngày 05/03/2012

Thông tấn xã Việt Nam; Tạp chí CNTT và Truyền thông; Tổng công ty viễn thông toàn cầu

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”)

Từ ngày06/03/2012 đến ngày 11/03/2012

Sở Thông tin và Truyền thông Các tỉnh Nam Định; Bắc Ninh; Ninh Bình; Công ty FPT

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “ Giám sát thi công”)

Từ ngày12/03/2012  đến ngày 14/3/2012

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình; Đài PT - TH tỉnh Điện Biên; Trung tâm Công nghệ thông tin Thừa Thiên Huế

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP bộ môn “Lập và quản lý dự án”

Từ ngày 27/3/2012 đến ngày 04/4/2012

Cán bộ các Sở; Ban ngành tỉnh Nam Định

 

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập và quản lý dự án”)

 

Từ ngày23/4/2012 đến ngày 28/4/2012

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam; Trung tâm GP & THHT - Công ty Viễn thông Viettel; Đài PT-TH tỉnh Điện Biên

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Sóc Trăng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”

Từ ngày 29/05/2012 đến ngày 03/06/2012

Cán bộ các ban ngành Sở thông tin truyền thông các tỉnh Bạc Liêu và Hậu Giang

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”)

Từ ngày18/06/2012  đến ngày 22/6/2012

Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập và quản lý dự án”)

Từ ngày07/07/2012 đến ngày 13/07/2012

Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam; Viện Công nghiệp phần mềm
và nội dung số Việt Nam

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”; “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”; “Giám sát thi công”)

Từ ngày 13/08/2012 đến ngày 29/08/2012

Cục Hải quan TPHCM; Tòa án nhân dân TPHCM; Công ty phát triển phần mềm FPT, Sở Thông tin – Truyền thông TPHCM

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”; “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”; “Giám sát thi công”)

Từ ngày 11/09/2012 đến ngày 26/09/2012

Các cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”,”Giám sát thi công”)

Từ ngày 29/09/2012 đến ngày 05/11/2012

Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng; Viện công nghệ thông tin - Thư viện y học Trung ương; Phòng CNTT;

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bạc Liêu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”)

Từ ngày 18/12/2012 đến ngày 23/12/2012

Các cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”,”Giám sát thi công”)

Từ ngày 25/03/2013 đến ngày  08/04/2013

Bộ Xây dựng; Viện quy hoạch và xây dựng HN; Ủy ban chứng khoán nhà nước; Tổng Công ty Điện lực Miền Trung; Tổng Cục thuế

 1.  

Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng tham mưu tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP

Từ ngày 06/04/2013 đến ngày 20/4/2013

Học viên Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tổng tham mưu

 1.  

Phối hợp với Bệnh viện Trung ương quân đội 108 tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP bộ môn “Lập và quản lý dự án”

Từ ngày 14/04/2013 đến ngày 18/4/2013

Học viên Bệnh viện Trung ương quân đội 108

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 11/05/2013 đến ngày 15/06/2013

Viện dầu khí Việt Nam; Tổng Cục 7 - Bộ Công An; Công ty Cổ phần giải pháp Thiên Hoàng

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT, “Giám sát thi công” )

Từ ngày 10/06/2013 đến ngày 26/06/2013

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM và tỉnh Lâm Đồng; Công an TP Hồ Chí Minh, Cục Hải quan TP.HCM; Bệnh viện Ung Bướu

 1.  

Phối hợp với trường Nghiệp vụ Kho bạc nhà nước tại Hà Nội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “ Giám sát thi công”)

Từ ngày 20/06/2013 đến ngày 22/06/2013

Học viên tại Cục Công nghệ thông tin; Kho bạc nhà nước Hà Nội, Thái Bình; Hưng Yên

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “ Giám sát thi công”)

Từ ngày 21/06/2013 đến ngày 23/06/2013

Các cán bộ tại Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở Thông tin truyền thông Tỉnh Vĩnh Long;

 1.  

Phối hợp với trường Nghiệp vụ Kho bạc nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”)

tại Thành phố Hồ Chí Minh

Từ ngày 22/07/2013 đến ngày 26/07/2013

 

Các cán bộ tại kho bạc nhà nước các tỉnh: An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Quảng Nam, Tây Ninh, Cần Thơ, Lâm Đồng, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Long An, Cà Mau, …

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 29/07/2013 đến ngày 31/07/2013

Công ty TELSOFT; Công ty Cổ phần Teckad; Ban CNTT Viện Dầu khí Việt Nam

 1.  

Phối hợp với trường Nghiệp vụ Kho bạc nhà nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP (bộ môn “ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”)

tại Hà Nội

Từ ngày 29/07/2013 đến ngày 02/08/2013

Các cán bộ tại kho bạc nhà nước các tỉnh: Hải Dương, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Sơn La...

 1.  

Phối hợp với Trung tâm tin học – Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo phụ trách Công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 05/08/2013 đến ngày 06/08/2013

Trung tâm tin học – Đại học khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh

 1.  

Phối hợp với Cục Viễn thông tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”)

Từ ngày 26/08/2013 đến ngày 10/09/2013

Các cán bộ tại Cục Viễn thông

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bình Dương tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”) tại Bình Dương

 

Từ ngày 09/09/2013 đến ngày 14/09/2013

Học viên tại các Sở lao động thương binh xã hội, Sở tài nguyên môi trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy

 1.  

Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu đào tạo và thiết kế vi mạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 09/09/2013 đến ngày 22/09/2013

Các cán bộ tại Trung tâm nghiên cứu đào tạo và thiết kế vi mạch

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 14/09/2013 đến ngày 19/10/2013

Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện nhi Trung ương, Cục quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công An,

 1.  

Phối hợp với Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”) tại Hà Nội

Từ ngày 05/10/2013 đến ngày 12/10/2013

Học viên là Các cán bộ tại Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “Giám sát thi công”)

Từ ngày 26/10/2013 đến ngày 28/10/2013

Các cán bộ tại trường đại học quốc gia, Bộ công an

 1.  

Phối hợp với Chi cục công nghệ tin học tại TP Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 28/10/2013 đến ngày 09/11/2013

Học viên là Các cán bộ tại Chi cục công nghệ tin học

 1.  

Phối hợp với Trường nghiệp vụ kho bạc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “Giám sát thi công”) tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng

Từ ngày 06/01/2014 đến ngày 15/01/2014

Học viên là Các cán bộ tại Kho bạc nhà nước của các tỉnh: Ninh Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái…

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 17/03/2014 đến ngày 28/03/2014

Học viên là Các cán bộ tại Trung tâm tin học – Bộ Kế hoạch đầu tư; Tổng Cục đường bộ Việt Nam; Viện CNTT – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; Công ty Cổ phần thẩm định giá thế kỷ; Trung tâm tính cước và thanh khoản – Công ty thông tin di động

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 12/05/2014 đến ngày 28/05/2014

Học viên là các cán bộ tại: Cục Hải quan TPHCM, Đài tiếng nói nhân dân TPHCM, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Tòa án nhân dân TP HCM, Ngân hàng MHB…..

 

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn  “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”)

Từ ngày 17/05/2014 đến ngày 14/06/2014

Học viên là các cán bộ tại: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục đường bộ Việt Nam, Công ty cổ phần viễn thông tin học Bưu điện, Trung tâm kỹ thuật thông tấn xã Việt Nam……

 

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP các lớp tập trung tại Hà Nội (bộ môn            “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”)

Từ ngày 16/7/2014 đến ngày 27/9/2014

Học viên là các cán bộ tại: Cục CNTT – Bộ Y tế, Công ty CP Tập đoàn  HIPT, Sở Tài nguyên môi trường Đồng Nai, Cục Bưu điện Trung ương

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC)

Từ ngày 18/9/2014 đến ngày 24/9/2014

Học viên là các cán bộ tại Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC)

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Tiền Giang

Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 08/10/2014

Học viên là các cán bộ tại Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Tiền Giang, Sở Thông tin và truyền thông Tiền Giang

 1.  

Tổ chức khóa “Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho Lãnh đạo quản lý Nhà nước năm 2014” tại Bạc Liêu

Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 20/10/2014

Học viên là Lãnh đạo và các cán bộ tại các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Bạc Liêu

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo

Từ ngày 03/11/2014 đến ngày 19/11/2014

Học viên là các cán bộ tại Công ty TNHH Trí tuệ nhân tạo

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 03/12/2014

Học viên là các cán bộ tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – khu vực Bắc – Trung - Nam

Từ ngày 10/12/2014 đến ngày 30/01/2015

Học viên là các cán bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (khu vực Bắc – Trung – Nam)

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”) tại Hà Nội

Từ ngày 19/1/2015 đến ngày 23/1/2015

Học viên là các cán bộ tại Viện Thông tin KH – XH, Cục Viễn thông…..

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Long An

Từ ngày 30/01/2015 đến ngày 12/02/2015

Học viên là các cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Long An

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”) tại Hà Nội

Từ ngày 09/3/2015 đến ngày 13/3/2015

Học viên là các cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, Viện Dầu khí Việt nam, Cục CNTT- Ủy ban chứng khoán, Viện tự động hóa quân sự…

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 16/03/2015 đến ngày 01/4/2015

Học viên là các cán bộ tại Trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án) tại Văn phòng Chính Phủ

Từ ngày 13/4 đến ngày 17/4/2015

Học viên là các cán bộ tại Cục Quản trị Văn phòng Chính Phủ

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 12/5 đến ngày 14/5/2015

Học viên là các cán bộ tại ba miền Bắc, Trung, Nam của Kho Bạc Nhà Nước

 1.  

Phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông TP Hồ Chí Minh tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP(bộ môn “ Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”).

Từ ngày 11/5 đến ngày 27/5/2015

Học viên là các cán bộ tại:Công ty đầu tư Tài chính Nhà Nước, công ty TNHH dịch vụ thương mai công nghệ cao HDT, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Công thương, Cục Hải quan, Trung tâm CNTT Hồ Chí Minh, Sở TTTT Đồng Nai, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Công an thành phố….

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT) tại Hà Nội

Từ ngày 21/5 đến ngày 27/5/2015

Học viên là các cán bộ tại công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu điện

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên trách về CNTT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi

Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2015

Học viên là các cán bộ tại Sở, Ban, Ngành của tỉnh Quảng Ngãi

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, Bộ môn “Giám sát thi công”) tại Hồ Chí Minh

Từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2015

Học viên là các cán bộ thuộc công ty TNHH ENST & YOUNG

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 6/7 đến ngày 8/7/2015

Học viên là các cán bộ thuộc công ty Price Water House

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 13/7 đến ngày 29/7/2015

Học viên là các cán bộ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Bến Tre

Từ ngày 3/8 đến ngày 19/8/2015

Học viên là các cán bộ tại các Sở, Ban, Ngành tỉnh Bến Tre

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – khu vực Bắc – Trung - Nam

Từ ngày 3/8/2015 đến ngày 9/11/2015

Học viên là các cán bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (khu vực Bắc – Trung – Nam)

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 24/7/2015 đến ngày 6/9/2015

Học viên là các cán bộ tại Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 15/8/2015 đến ngày 26/9/2015

Học viên là các cán bộ tại Tổng công ty VNPOST

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về dự toán dự án Công nghệ thông tin năm 2015 tổ chức tại Thanh Hóa, Bình Định, Hồ Chí Minh, Hà Nội

Từ ngày 17/8/2015 đến ngày 28/8/2015

Học viên là các cán bộ tại Kho Bạc Nhà Nước thuộc các tỉnh trong cả nước

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”) tại Hà Nội

Từ ngày 7/9/2015 đến ngày 14/9/2015

Học viên là các cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Gtel

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 4/11/2015 đến ngày 13/11/2015

Học viên là các cán bộ Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT

 1.  

Tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT (bộ môn “Lập và quản lý dự án”, “Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT”, “Giám sát thi công”) tại Hà Nội

Từ ngày 4/12/2015 đến ngày 20/12/2015

Học viên là các cán bộ Công ty Dữ liệu FPT

 

 

 

 

Bài viết liên quan