Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (Dữ liệu cập nhật đến ngày 03/5/2017)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Về việc tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

(Theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Kính gửi: Các Cơ quan, Đơn vị

         

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ Quyết định số: 54/QĐ-THH ngày 29/5/2017 của Cục Trưởng Cục Tin học hóa về việc công nhận Trung tâm tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT là Trung tâm sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông,

Để đáp ứng một trong các điều kiện “Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng cán bộ” phục vụ việc tuyển dụng, nâng ngạch, phân mã số ngạch đối tượng là công chức, viên chức hoặc tương đương phải có “Chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin”.Trung tâm Tư vấn xin trân trọng thông báo mở các lớp đào tạo ôn thi và thi chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cho các cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

1.Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng

* Cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập:

- Cán bộ công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực Giáo Dục;

- Cán bộ công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực KHCN;

- Cán bộ công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực LĐTBXH;

- Cán bộ công chức, viên chức làm trong lĩnh vực NNPTNT;

- Cán bộ công chức, viên chức làm trong lĩnh vực Lưu trữ;

- Cán bộ công chức, viên chức làm trong lĩnh vực TN&MT;

- Cán bộ công chức, viên chức làm trong lĩnh vực VHTT&DL;

- Cán bộ công chức, viên chức làm trong lĩnh vực Y Tế ;

- Cán bộ thuộc tổ chức của các cơ quan Đảng;

- Cán bộ thuộc tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương , cấp tỉnh, cấp huyện.

* Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

2. Nội dung , thời gian,  địa điểm, kinh phí:

Nội dung đào tạo: Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản;

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản;

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản;

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ;

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản;

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

 Thời gian học cụ thể như sau:

- Thời gian đào tạo và thi là 32 tiết tương đương 04 ngày;

+ Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h45;

+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h15.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT- Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tầng 2, tòa nhà DeTech building, số 8A Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Học phí, lệ phí:

- Lệ phí bao gồm: tổ chức ôn thi và thi chứng chỉ: 2.000.000đ/học viên;

- Lệ phí thi cấp chứng chỉ: 900.000đ/học viên.

Hình thức thanh toán:

Kinh phí học tập thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ:

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT

Tầng 2, tòa nhà Detech building, Số 8A Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Số tài khoản 02: 025704061097090 tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Hoàng Quốc Việt;

3. Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT:

Sau khi vượt qua kỳ thi thì học viên sẽ được cấp Chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Trung tâm Tư vấn cũng phối hợp tổ chức đào tạo tại đơn vị theo nhu cầu với số lượng học viên từ 30 người trở lên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ, trao đổi: Anh Đỗ Hoàng Anh Tuấn, ĐT: 094.359.8833, Anh Lê Tuấn Đạt, ĐT: 093.663.5663, trong và ngoài giờ hành chính. (Số cố định:  04.3792 5030,  Fax: 04.3792 5031)

www.moet.gov.vn/giaoducquocdan/giao-duc-thuong-xuyen/Pages/default.aspx?ItemID=4692

Bài viết liên quan