Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước

 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 56/BTTTT-UWDCNTT gửi các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khuyến nghị Nội dung cơ bản bồi dưỡng lãnh đạo CNTT, cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước.

Theo công văn, thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, Bộ TT&TT đã xây dựng các nội dung bồi dưỡng cơ bản về nghiệp vụ công nghệ thông tin dành cho đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đối với 03 đối tượng sau: Lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin, giám đốc công nghệ thông tin và cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

 

Bộ TT&TT khuyến nghị các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước chủ động áp dụng và triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng này theo điều kiện thực tế của mình. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ TT&TT để được hướng dẫn giải quyết./.

Bài viết liên quan